Тишкун Юрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тишкун Юрій Ярославович
Тишкун.jpg
Дата народження 09.05.1982 р.
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність політолог
Галузь наукових інтересів Бюрократія; Громадянське суспільство; "Помаранчева революція"
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат історичних наук Дорошенко Сергій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 17.01.2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Тишкун Юрій Ярославович — кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 9 травня 1982 року.

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка .

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси.

Відповідальний за студентську науково-дослідну роботу

Тема дисертації: Інституціоналізація громадянського суспільства в Україні як чинник раціоналізації державної бюрократії [Текст] : дис... канд. політ. наук:23.00.02 / Тишкун Юрій Ярославович ; Львівський національний ун-т ім. ІванаФранка. - Л., 2009. - 158 с.

Науковий керівник: кандидат історичних наук Дорошенко Сергій Іванович , Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Політологія
  • Міжнародні відносини та світова політика

Вибрані публікації

  1. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини» [Текст] :навч. посіб. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с. : іл. — Назва обкл. : Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності. — Бібліогр. : с. 161-174(204 назви). — ISBN 978-617-607-451-9
  2. Проблема взаємозв’язку громадянського суспільства і державної бюрократії в Україні: деякі сучасні аспекти історіографії дослідження/ Ю. Тишкун // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.] /НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип.21. — С. 167-171. — Бібліогр.: 16 назв.
  3. Роль політичних партій у забезпеченні політичного впливу громадянського суспільства на державну бюрократію в Україні / Ю. Тишкун //Гуманітарні та соціальні науки : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен.HSS-2009, 14-16 трав. 2009 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка».— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 180-181.
  4. Теорія патримоніальної бюрократії Макса Вебера: актуальн іпроблеми формування апарату державного управління на українських землях вперіод Київської Русі / Ю. Тишкун // Проблеми державотворення в Україні: минулеі сучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 80-82. — Бібліогр.: 8 назв.
  5. Явище бюрократії в рамках парадигм інституціоналізму та неоінституціоналізму / Ю. Я. Тишкун // Актуальні проблеми політології :матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення каф. політол. Нац.ун-ту «Львів. політехніка», 23 листоп. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т гуманіт. і соц. наук. — Л., 2009. — С. 61-67. — Бібліогр.:28 назв.


Науковий доробок Тишкуна Ю. Я.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89