Тишкун Юрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тишкун Юрій Ярославович
Тишкун.jpg
Дата народження 09.05.1982 р.
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність політолог
Галузь наукових інтересів Глобальна політика; Світова політика; Зовнішня політика держав Західної Європи; Міжнародні системи і глобальний розвиток
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат історичних наук Дорошенко Сергій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 17.01.2014 р.
Поточне місце роботи Кафедра політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

Тишкун Юрій Ярославович — кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

Народився 9 травня 1982 року у м. Львові.

У 2004 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (філософський факультет, кафедра політології). Здобув ступінь магістра політології.

У 2004 – 2008 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі політології Національного університету «Львівська політехніка».

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інституціоналізація громадянського суспільства в Україні як чинник раціоналізації державної бюрократії» за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси. Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Дорошенко Сергій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

З 2007 р. працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

За цей час читав лекції та проводив практичні заняття з дисциплін:

 • Політологія
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Зовнішня політика держав Західної Європи
 • Міжнародні системи та глобальний розвиток
 • Історія та теорія міжнародних систем та глобального розвитку
 • Зовнішня політика зарубіжних країн: написання курсової роботи

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає

 • Політологія
 • Міжнародні відносини та світова політика

Наукова діяльність

Наукові інтереси

 • Глобальна політика
 • Україна в глобальній політиці

Вибрані публікації

 1. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини» [Текст] :навч. посіб. / Л.О. Дорош, Ю.Я. Тишкун, Я. Б. Турчин; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с. : іл. — Назва обкл. : Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності. — Бібліогр. : с. 161-174(204 назви). — ISBN 978-617-607-451-9
 2. Проблема взаємозв’язку громадянського суспільства і державної бюрократії в Україні: деякі сучасні аспекти історіографії дослідження/ Ю. Тишкун // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 21. — С. 167-171. — Бібліогр.: 16 назв.
 3. Роль політичних партій у забезпеченні політичного впливу громадянського суспільства на державну бюрократію в Україні / Ю. Тишкун //Гуманітарні та соціальні науки : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. HSS-2009, 14-16 трав. 2009 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 180-181.
 4. Теорія патримоніальної бюрократії Макса Вебера: актуальні проблеми формування апарату державного управління на українських землях в період Київської Русі / Ю. Тишкун // Проблеми державотворення в Україні: минуле і сучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 80-82. — Бібліогр.: 8 назв.
 5. Явище бюрократії в рамках парадигм інституціоналізму та неоінституціоналізму / Ю.Я. Тишкун // Актуальні проблеми політології: матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення каф. політол. Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 23 листоп. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т гуманіт. і соц. наук. — Л., 2009. — С. 61-67. — Бібліогр.: 28 назв.

Основні публікації

Наукові статті

 1. Тишкун Ю.Я., Троцько Д.А. Російсько-українська війна в призмі сучасних критичних теорій міжнародних відносин // Політичне життя. - 2022. – № 2. – С. 48–55.
 2. Тишкун Ю.Я. Соціально-економічні причини та наслідки пасивності адміністрації Б. Обами в глобальній політиці / Ю. Тишкун // Вісник ДонНУ імені Василя Стуса. – Серія «Політичні науки». – вересень 2020. – №5. – С. 48-57. – Режим доступу: [[1]].
 3. Тишкун Ю.Я. Президентство Д. Трампа в контексті Х-го циклу глобальної політики за Дж. Модельскі / Тишкун Ю. Я. // Політичне життя. –2017. – №4. – С. 124-131. (Index Copernicus) вл. стор. – 8.
 4. Тишкун Ю.Я. Глобальна політика і глобальний розвиток: співвідношення понять / Тишкун Юрій // Гуманітарні візії: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – №4. – С. 49–54. вл. стор – 6.
 5. Тишкун Ю.Я. Історія і зміст лінійної концепції глобального розвитку // Гуманітарні візії. 2016. – Volume 2. – №1. – С. 53-60.
 6. Тишкун Ю. Рівні та типи дискурсу глобальної політики / Юрій Тишкун // Humanitarian Vision. – 2015. – Volume 1, number 2. – Р. 61–66.
 7. Тишкун Ю.Я. Специфіка концептуалізації поняття «глобальна політика» / Тишкун Юрій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку 2015 . – С. 41-47.
 8. Тишкун Ю.Я. До проблеми змістового наповнення терміну «світова політика» / Тишкун Юрій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – №26. – С. 38-44.
 9. Тишкун Ю.Я. «Третій сектор» в Україні у контексті реалізації зовнішньополітичних інтересів Заходу / Тишкун Ю. // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – №22. – С. 124-129.

Розділи у колективних монографіях

 1. Тишкун Ю.Я. Захист прав національних меншин у конституціях держав-членів «Вишеградської групи» // Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи: колективна монографія / J. Turchyn, Л.О. Дорош, М.П. Гетьманчук, М.А. Бучин, Г.І. Луцишин, О.Н. Горбач, У.В. Ільницька, R. Pasichnyi, D. Rosłoń, A. Ostapchuk, Ю.Я. Тишкун, М.О. Лопата, З.Й. Куньч, T. Astramowicz Leyk. –Львів: Видавництво «Сорока», 2019. – С. 153-162.
 2. Тишкун Ю.Я. Проблема суб’єктності Польщі й України в глобальній політиці: порівняльний аналіз // Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості : колективна монографія / Я.Б. Турчин, О.Я. Івасечко, L. Dorosh, B. Voiat, Ю.Я. Тишкун, М.О. Лопата, О.Н. Горбач, З.М. Зазуляк, Р.Я. Пасічний, У.В. Ільницька, О.Р. П'ятковська, З.Й. Куньч, І.Й. Матковський, О.Г. Литвин, Н.І. Голубінка, З.О. Сірик. – Львів, Ольштин, 2018. – С. 33-42.
 3. Тишкун Ю.Я. Роль Cхідного партнерства ЄС у формуванні суб’єктності україни в глобальній політиці // Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи: колективна монографія / М.А. Бучин, Я.Б. Турчин, Астрамович-Лейк Тереза, О.Я. Івасечко, О.О. Цебенко, У.В. Ільницька, Ю.Я. Тишкун, М.П. Гетьманчук, Г.І. Луцишин, Н.М. Хома. Й. Куньч, Л.В. Харчук. – Львів: Ромус-Поліграф, 2021. – C.
 4. Тишкун Ю.Я. Глобальна демократизація: контекст концепцій Дж. Модельскі і С. Гантінгтона / Юрій Тишкун // Partnerstwo Polsko-Ukrainskie / pod red. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewskiego, Y. Turchyn, K. Sigidusa. – Olsztyn-Lwow: INP UWM, 2017. – С. 31-41.
 5. Тишкун Ю.Я. Вплив російсько-українського конфлікту на еволюцію суб’єктності Європейського Союзу в сучасній глобальній політиці: колективна монографія / М.А. Бучин, L. Dorosh, Y. Lemko, О.Я. Івасечко, О.О. Цебенко, І.В. Карівець, I. Klymchuk, З.Й. Куньч, І.Р. Малик, Ю.Я. Тишкун. – Riga: Baltija Publishing, 2022. – С. 219-229 (267 c.) – Режим доступу:[[2]]; DOI [[3]].

Виступи на наукових конференціях та участь у заходах

 1. Тишкун Ю.Я. Претензії Китаю на глобальну гегемонію: історія і сучасність // Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті : збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 6–7 грудня 2021 р. – 2022. – C. 84–87. 0,18 ум.д.ар.
 2. Тишкун Ю.Я. Вплив повномасштабної російсько-української війни на глобальну політику: контекст концепції Дж. Модельскі // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2022 р.). – 2022. – C. 101–103. 0,18 ум.д.ар.
 3. Тишкун Ю.Я. Вплив російсько-української війни на суб’єктність Європейського Союзу в глобальній політиці // Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки : збірник матеріалів інтернет-конференції, Львів, 24 березня 2022 р. – 2022. – C. 72–75. 0,18 ум.д.ар.
 4. Тишкун Ю.Я. Проблема концептуалізації світової політики в російській науковій школі «світової політики»: тлумачення Н. Косолапова // VIII Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (Пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка) : тези всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 10 грудня 2021 р. – 2021. – C. 55–57. 0,13 ум.д.ар.
 5. Тишкун Ю.Я. Пандемія COVID-19 в контексті «теорії довгих циклів» глобальної політики Дж. Модельські // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2021 р.). – 2021. – C. 122–126.
 6. Тишкун Ю.Я. Економічний вплив Східного партнерства ЄС на суб'єктність України в глобальній політиці // Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи : матеріали VI Українсько-польського наукового форуму (27–28 травня 2021, Львів). – 2021. – C. 45 51.
 7. Тишкун Ю.Я. Проблема окреслення сутності глобальної політики крізь призму ідеї простору Джона Агню // VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка) : матеріали сьомої всеукраїнської науково практичної конференції (Львів, 11 грудня 2020 р.). – 2020. – C. 179–181.
 8. Тишкун Ю.Я. «Заморожування» міжнародного конфлікту: межі використання досвіду Німеччини та Кореї в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин і регіональних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 6 грудня 2021 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – C. 41-45.

Інша професійна діяльність

Розділи підручників, посібників, словників

 1. Основи теорії міжнародних відносин. Словник: Навч. посібник / М.П. Гетьманчук, Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й. Куньч, Ю.Р. Лемко, Г.І. Луцишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. (вл. стор. 20).
 2. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібник / Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р. Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с. ( вл. стор. 32).
 3. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : У 2-х т. / за заг. ред. Н.М. Хоми; Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко [та ін.]. – Львів: «Новий Світ-2000», 2017. – Т. 1: Методологічні підходи. – 516 с. (вл. стор. 26).
 4. Історія політичної думки: Підручн. / Хома Н.М. (ред.). [та ін.]. – Львів: Новий світ-2000, 2016. – 1000 с. ( вл. стор. 16).
 5. Коломб Ф., Хаас Р., Краутхаммер Ч., Модельскі Дж. // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищих закладів / За заг. ред. Н. М. Хоми [та ін.]. – Львів: Новий світ-2000, 2014. – 766 с. (с. 319-320, 340-341, 444-446, 673-674 (вл. стор. – 9).
 6. Глобальна політична система (глобальна політія), Світова політика // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н.М. [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. (вл. стор. – 3).
 7. Глобальний уряд, Глобальна держава, Глобальна програма безпеки, Казус беллі, Обмежений суверенітет, Постбіполярність, Ядерний шантаж, Мінський формат переговорів // Сучасна політична лексика : навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М., Пічі В.М. ? Л. : Новий світ – 2000, 2014. (вл. стор. 8).

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах

 1. Міжнародний проект «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи», який реалізувався в Національному університеті «Львівська політехніка» за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Республіки Корея (грант Вишеград+ №21830109) у 2018-2019 рр.
 2. Участь у Глобальному опитуванні викладачів міжнародних відносин від Коледжу Вільяма і Мері, адаптованого і проведеного в Україні НАУКМА 15.01.2017 р. (The TRIP Project Teaching, Research, and International Policy (TRIP): [[4]]).
 3. Участь в опитуванні: Політичні партії України, їх ідеології та політики: експертне опитування Центру Разумкова (25 жовтня по 20 листопада 2018 р.) / Національна безпека і оборона №3-4, 2018 C. 115-134. [[5].
 4. Участь в опитуванні в рамках проєкту «Гармонізація інтересів суб’єктів транскордонної співпраці як чинник місцевого розвитку прикордонних областей України», що його реалізує ГО «Квадрівіум» разом з Радою зовнішньої політики «Українська призма», ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву» та Поліським фонд міжнародних та регіональних досліджень за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. [ekspertiv-z-transkordonnoyi-spivpratsi/].

Робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)

 1. Журі ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини», проведеної на базі кафедри міжнародних відносин Ф-ту суспільних наук і міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара 13 - 15.04.2016 р. (м. Дніпро).
 2. Журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» на базі кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія» 03 - 05.04.017 р. (м. Острог).
 3. Журі ІІ туру II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», проведеної на базі II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 18 - 20.04.2018 р. (м. Острог).
 4. Журі ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», проведеної на базі Кафедри міжнародних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки Національного університету «Острозька академія» 18.04.2019 р. (м. Острог).
 5. Журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» і підсумкової науково-практичної Інтернет-конференції за підсумками конкурсу, проведеного на базі ЧНУ ім. Ю. Федьковича в 2021 р. (м. Чернівці, 22 квітня 2021 р.).

Навчально-методичні розробки

 1. Тишкун Ю.Я. Електронний навчально-методичний комплекс «Міжнародні системи і глобальний розвиток» / Тишкун Ю.Я. // Адреса розміщення: [[6]].
 2. Тишкун Ю.Я. Електронний навчально-методичний комплекс «Зовнішня політика зарубіжних країн (курсова робота)» / Тишкун Ю.Я. // Сертифікат №1467 // Адреса розміщення: [[7]].
 3. Зовнішня політика зарубіжних країн (курсова робота): плани і методичні вказівки до для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» Національного університету «Львівська політехніка» / укладач Тишкун Ю.Я. – Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 36 с.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Міжнародні відносини та світова політика» / Тишкун Ю.Я. // Сертифікат №1467 // Адреса розміщення: [[8]].
 5. Міжнародні відносини та світова політика» (Ч. І): Плани та метод. вказівки до проведення семін. занять для студ. напр. підгот. 9.030201 МВ денної форми навч. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / укладач – Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 49 с.

Стажування і підвищення кваліфікації

 • Стажування на кафедрі країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (15.04.2015 -- 15.06.2015 р.). Довідка про стажування В-231 від 01.04.2015 р.
 • Очне підвищення кваліфікації за спеціальністю в рамках серії теоретичних і практичних воркшопів з проблем методів та інструментів політології у рамках міжнародного проекту «Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки» що відбувся 13-15 вересня 2019 р. на базі Львівського національного університету ім. І. Франка за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.
 • Очне підвищення кваліфікації за спеціальністю в рамках Наукового пікніку «ЄС ДЛЯ ТЕБЕ! (EU for YOU)!», що проводився 7-9 березня 2020 року Навчально-науковим інститутом економіки і менеджменту на базі НОТ «Політехнік-4» у межах проекту №610641-EPP-1-2019-UA-EPPJMO-MODULE «Зміцнення конкурентоздатності ЄС: циркулярна економіка (EU competitiveness boosting: circular economy)» Еразмус+ Модуля Ж. Монне (Erasmus+ J. Monnet Module) у об’ємі 24 год.
 • Очне підвищення кваліфікації за спеціальністю в рамках англомовної зимової школи «English winter school», що проводилась викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами Корпусу миру в Україні в період із 18 лютого по 23 лютого 2019 р. у Львові на базі Національного університету «Львівська політехніка» у об’ємі 48 год.
 • Очне підвищення кваліфікації за спеціальністю в рамках англомовної зимової школи «English winter school», що проводилась викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами Корпусу миру в Україні в період із 29 січня по 3 лютого 2018 р. у Львові на базі Національного університету «Львівська політехніка» у об’ємі 48 год.
 • Очне стажування на кафедрі країнознавства та міжнародного туризму факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка з 5 квітня по 4 червня 2021 р. на тему «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення профеcійних знань у галузі міжнародних відносин, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов'язків в межах спеціальності Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Ознайомлення з сучасними дослідженнями в галузі міжнародних відносин”. Об'єм 180 год. Довідка від 15 червня 2021 р. №2177-9, видана ЛНУ ім. І. Франка.

Посилання

 • Google Scholar UserID: [[9]]
 • ORCID.org/0000-0003-0683-2855
 • ResearchGate: [[10]]
 • Academia: [[11]]

Науковий доробок Тишкуна Ю. Я.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів, 4-й корпус, кімната 314

Tел. +38 (032) 258-21-89