Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна - Наукові здобутки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
  1. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [Пелещишин А. М. та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра техн. наук, проф. А. М. Пелещишина ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 365, [3] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 344-366. — 170 экз. — ISBN 978-617-607-198-3
  2. Моделювання оцінних суджень у дописах учасників веб-форумів / О.Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 396 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 673). — C. 374-383
  3. Моделювання процесу обміну досвідом на веб-форумах шляхом аналізу розгортання дискусій / О.Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 360 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 689). — C. 323-331
  4. Аналіз комунікативної взаємодії на веб-форумах: інформаційна поведінка та учасники / О.Ю. Тимовчак-Максимець, А.М. Пелещишин, К.О. Слобода // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 360 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 689). — C. 323-3312.
  5. Аналіз комунікативної взаємодії учасників спільнот Веб-форумів [Текст] / А. М. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2010. — № 6/8(48). — С.44-49.
  6. Закономірності розвитку комунікативної взаємодії між учасниками Веб-форумів / О. Тимовчак-Максимець // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 390-391. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 1 назва. — Парал. тит. арк. англ.
  7. Моделювання процесу обміну досвідом на Веб-форумах шляхом аналізу розгортання дискусій / О. Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 323-331. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 14 назв.
  8. Роль віртуальних соціальних спільнот у реалізації інформаційних потреб їх учасників / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Ю. Тимовчак-Максимець // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010 р. / Львів. філія Європ. ун-ту. — Л., 2010. — С. 27-29. — Бібліогр.: 2 назви.
  9. Характеристика та модель оцінного судження у повідомленнях на Веб-форумах / О. Тимовчак-Максимець // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 95-98. — Бібліогр.: 5 назв.
  10. Word-of-mouth communication as an essential consumer’s decision-shaping factor / O. Tymovchak-Maksymets // Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 99-100. — Bibliogr.: 5 titles.