Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна
Тимовчак.png
к.т.н., старший викладач
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність Прикладна лінгвістика
Галузь наукових інтересів пошук інформації в масивах текстів природної мови;

text mining; opinion mining.

Кваліфікаційний рівень Професіонал в галузі перекладу (англійська та німецька мови) та комп’ютерна обробка мовної інформації
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД

Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Біографічні відомості

Освіта

У 2006 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» та отримала кваліфікацію «Професіонал в галузі перекладу (англійська та німецька мови) та комп’ютерна обробка мовної інформації»;

2009-2012 рр. — аспірант Національного університету «Львівська політехніка»;

У 2013 р. закінчила аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

2007-2009 р. — асистент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»;

з 2011 р. асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

з 2013 р. старший викладач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Технології інформаційного пошуку
 • Документна лінгвістика
 • Мовні технології документаційного забезпечення

Наукова робота

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Комп’ютерно-лінгвістичні методи та засоби виявлення споживацького досвіду на веб-форумах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 180, [10] арк. — Бібліогр.: арк. 161-177.

Наукові інтереси:

 • пошук інформації в масивах текстів природної мови;
 • text mining;
 • opinion mining.

Вибрані публікації

Автор 18 наукових праць, з них 5 у фахових виданнях:

 1. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [Пелещишин А. М. та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра техн. наук, проф. А. М. Пелещишина ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 365, [3] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 344-366. — 170 экз. — ISBN 978-617-607-198-3
 2. Моделювання оцінних суджень у дописах учасників веб-форумів / О.Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 396 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 673). — C. 374-383
 3. Моделювання процесу обміну досвідом на веб-форумах шляхом аналізу розгортання дискусій / О.Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 360 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 689). — C. 323-331
 4. Аналіз комунікативної взаємодії на веб-форумах: інформаційна поведінка та учасники / О.Ю. Тимовчак-Максимець, А.М. Пелещишин, К.О. Слобода // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 360 с. : іл. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 689). — C. 323-3312.
 5. Аналіз комунікативної взаємодії учасників спільнот Веб-форумів [Текст] / А. М. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2010. — № 6/8(48). — С.44-49.
 6. Закономірності розвитку комунікативної взаємодії між учасниками Веб-форумів / О. Тимовчак-Максимець // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 390-391. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 1 назва. — Парал. тит. арк. англ.
 7. Моделювання процесу обміну досвідом на Веб-форумах шляхом аналізу розгортання дискусій / О. Ю. Тимовчак-Максимець // Інформаційні системи та мережі : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 323-331. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 689). — Бібліогр.: 14 назв.
 8. Роль віртуальних соціальних спільнот у реалізації інформаційних потреб їх учасників / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Ю. Тимовчак-Максимець // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. СІТЕМ-2010. Інноваційні ідеї : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 листоп. 2010 р. / Львів. філія Європ. ун-ту. — Л., 2010. — С. 27-29. — Бібліогр.: 2 назви.
 9. Характеристика та модель оцінного судження у повідомленнях на Веб-форумах / О. Тимовчак-Максимець // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 95-98. — Бібліогр.: 5 назв.
 10. Word-of-mouth communication as an essential consumer’s decision-shaping factor / O. Tymovchak-Maksymets // Computer science and information technologies : proc. of the V Intern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. — P. 99-100. — Bibliogr.: 5 titles.

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел..: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net ; skid@lp.edu.ua

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД