Терський Святослав Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Терський Святослав Володимирович
8457820.jpg
д. іст. н., професор
Дата народження 6 липня 1962 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1984 р.
Галузь наукових інтересів Археологія України
Науковий ступінь доктор історичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Войтович Леонтій Вікторович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Терський Святослав Володимирович — доктор історичних наук,професор кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 6 липня 1962 року.

Навчався на історичних факультетах Чернівецького та Львівського державного університетів (стаціонар). Тема дипломної роботи — «Міста Західної Волині X–XIV ст.».

З 1984 р. працював науковим працівником Львівського історичного музею, де очолював Волинську археологічну експедицію.

Протягом 1985–2002 рр. проводив археологічні дослідження літописних міст Володимира, Лучеська, Львова, Пересопниці, Перемиля та інших пам’яток княжої доби в більше ніж 30 пунктах.

У 1990–1993 рр. навчався в аспірантурі відділу археології Інституту українознавства імені І. Крип’якевича.

Кандидатська дисертація: «Лучеськ X–XV ст.» (1999 р.,Інститут археології НАН України, науковий керівник — доктор історичних наук Кучера Михайло Петрович). Звання доцента по кафедрі історії України, науки і техніки отримав в лютому 2006 року.

Тема докторської дисертації: Військова інфраструктура Волинського князівства у XI-XIV ст. :. дис ... д-ра іст. наук: 20.02.22 / Святослав Володимирович Шеломенцев-Терський . — Львів : Б.в., 2011 . — 377 с.

Робота виконана на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий консультант — доктор історичних наук, професор Войтович Леонтій Вікторович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Розкопував літописні міста Лучеськ,Пересопницю,Володимир, Чемерин та ін. пам’ятки княжої доби в 30 пунктах.

У 1996–2002 рр. керував роботою археологічного гуртка Львівської обласної Малої Академії наук. З 2001 р. викладач, з серпня 2004 р. доцент кафедри історії України, науки і техніки, з вересня 2012 р. - професор кафедри історії України та етнокомунікації Національного університету «Львівська політехніка».

У 2014-2016 рр. виконував обов'язки члена експертної ради з історичних наук ДАК МОН України

Автор монографічних досліджень з археології Галицько-Волинської держави (2002, 2014 рр.), історії археології та історичного краєзнавства Волині (2010 р.), історичних нарисів про волинські міста Олику (2001р.), Пересопницю (2003 р.), Лучеськ (2006, 2007 рр.), Володимир (2010 р.) та понад 250 наукових статей.

Дослідник княжої доби Волині та Прикарпаття. Підготував 8 кандидатів наук.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: Археологія України, історія музейної справи та охорони культурної спадщини в Україні

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

• «Історія державності і культури України»;

• «Археологія України»;

• «Історія музейної справи та охорони культурної спадщини України»;

• «Пам’яткознавство в сучасному науковому дискурсі»;

Вибрані публікації

1. Історія України та її державності: Навчальний посібник / Л.Є. Дещинський, І.О. Гаврилів, Я.Я. Дєнісов, Р.Д. Зінкевич, В.М. Тарабан, С.В. Шеломенцев-Терський.– Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005.– 368 с.

2. Історія української та зарубіжної культури: Підручник / Л.Є. Дещинський, С.В. Терський, Р.Д. Зінкевич, Я.Я. Денісов. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2008. – 252 с.

3. Історія України та її державності: Навчальний посібник / Л.Є. Дещинський, С.В. Терський, І.Я. Хома, В.М. Тарабан, Р.Д. Зінкевич, І.О. Гаврилів, Я.Я. Дєнісов, І.В. Буковський, А.Я. Нагірняк.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 476 с.

4. Історія науки і техніки України: Підручник / Л.Є. Дещинський, Я.Я. Дєнісов, Т.І. Замлинський, Ю.Л. Дещинський, С.В. Терський, А.І. Харук. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2011. – 328 с.

5. Музеї України: історія та сучасність. Конспект лекцій з дисципліни “Музеєзнавство” / С.В. Терський. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 54 с.

6. Терський С.В. Археологія України (середньовічна доба). Навчальний посібник / С.В. Терський. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. – 256 с.

Монографії

1. Терський С. В. Олика. Історичний нарис.— Львів: Новий час, 2001.— 52 с., іл.

2. Терський С. В. Археологія доби Галицько-Волинської держави. Здобутки Волинської археологічної експедиції Львівського історичного музею за 15 років діяльності (1986—2000). Каталог виставки.— Львів: Ін-тут українознавства НАН України, 2002.— 108 с., іл.

3. Терський С. В. Пересопниця. Краєзнавчий нарис.— Рівне: Азалія, 2003.— 160 с., іл.

4. Терський С. В. Лучеськ X–XV ст.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006.— 252 с., іл.

5. Терський С. В. Історія Луцька у 3-х томах.— Т. 1: Лучеськ X–XV ст.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.— 252 с., іл.

6. Терський С. В. Княже місто Володимир.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.— 320 с., іл.

7. Терський С. В. Історія археології та історичного краєзнавства Волині.— Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.— 380 с., іл.

8. Терський С. В. Археологія доби Галицько-Волинської держави.— Київ: “Стародавній світ”, 2014.— 164 с., іл.

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 3,4-йкорпус,кімната 202,

тел..+38 (032) 258-21-59

E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; tersky@ukr.net