Терлюк Іван Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Терлюк Іван Ярославович
RTEmagicC terluk ns.JPG.jpg
д.ю.н., доцент
Дата народження 24 червня 1964 року
Місце народження с. Вівся Козівського району Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність історія
Галузь наукових інтересів проблеми історії держави і права України та української правової і політичної думки
Науковий ступінь кандидат історичних наук; доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.; 2021 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії права та конституціоналізму, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Терлюк Іван Ярославович — доктор юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта:

У 1989 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 1997 р. закінчив Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство» (друга освіта).

Кандидат історичних наук (1997 р.). Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «етнологія» на тему: «Росіяни західних областей України. Етносоціальне дослідження (1944-1996 рр.)».

Отримав вчене звання доцента по кафедрі теорії та історії держави і права ЛьвДУВС (2002 р.).

Доктор юридичних наук (2021 р.).

Захистив дисертацію за спеціальністю "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" на тему: «Українська національна державність: формування державно-правової традиції (друга половина XVI – початок ХХ ст.)».


Професійна діяльність:

Науково-педагогічний стаж – понад 30 років:

від жовтня 1991 – аспірант кафедри історії та етнографії України ЛДУ ім. І.Франка,

а з жовтня 1994 р. і до серпня 2011 р. працював у Львівському інституті внутрішніхсправ (тепер Львівський державний університет внутрішніх справ) на посадах викладача (доцента, професора) кафедри теорії та історії держави і права.

З серпня 2010 року — полковник міліції у відставці.

Від вересня 2011 року – в ІППО на посаді доцента кафедри ТПК.

Навчальні курси:

 • історія держави і права України;
 • історія української політико-правової думки;
 • історія нотаріату;
 • історія конституціоналізму;
 • ґенеза судової системи України.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення:

 • проблеми історії держави і права України
 • проблеми історії української правової і політичної думки
 • правові проблеми нації та національного державотворення; політико-правове та соціальне становище національних спільнот в Україні

Науковий доробок

Опублікував близько 250 наукових, науково-популярних, навчальних та навчально-методичних праць. Автор понад 20 книг: монографій, навчальних посібників, науково-популярних праць.


Вибрані публікації:

 1. Терлюк І.Я. Росіяни західних областей України (1944-1996 рр.). Етносоціальне дослідження. Львів: Центр Європи, 1997. 176 с.
 2. Terluk Ivan. World War Two and Ethno-demographic Changes in Western Oblasts of Ukraine. Divided Eastern Europe: Borders and Population Transfer, 1938-1947. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. Р. 194-202 (245 pages).
 3. Терлюк І.Я. Козацька доктрина української національної державності: українська державна ідея другої половини XVI початку ХІХ століть: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2017. 216 с.
 4. Терлюк І.Я. Українська національна державно-правова традиція (друга половина XVI початок ХХ ст.): [монографія]. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 392 с.
 5. Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до XVIII століття: [навч. посіб. з істор. д-ви і права України]. Львів, 2003. 156 с.

Терлюк І.Я. Огляд історії кримінального права України: [навч. посіб.]. Львів: Ліга-прес, 2007. 92 с.

 1. Терлюк І.Я. Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності: історія держави і права. Львів: Каменяр, 2009. 128 с.
 2. Терлюк І. Сталінський тоталітаризм в Україні: історико-правовий нарис (1930-ті – початок 1950-х рр.). Львів: Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», 2015. 180 с.
 3. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: [навч. посіб.]. Вид. 4-те, зі змінами. К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. 772 с.
 4. Терлюк І.Я. Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. № 845. Юридичні науки. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 496-502.
 5. Терлюк І.Я. Російський етнонаціональний фактор у правовій політиці українських державних формацій Наддніпрянщини (1917-1921 рр.). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 62. С. 54–63.
 6. Терлюк І.Я. Український європоцентризм: перші спроби цивілізаційного підходу в обґрунтуванні ідеї національної державності (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 64. С.79-86.
 7. Терлюк І.Я. Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання чверть XVI – перша половина XVIІ ст.). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. № 861. Юридичні науки. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 44-50.
 8. Терлюк І.Я. Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць. № 884. Юридичні науки. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 38 46.
 9. Терлюк І.Я. Становлення українського національного законодавства у сфері соціально-економічних відносин (1917-1921 рр.). Юридичний журнал Право України. 2020. № 1. С.180 196.
 10. Терлюк І.Я. Український адвокат і правознавець Володимир Старосольський про націю та національну державу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». Вип. 7. № 3 (27), 2020. С. 25 30.
 11. Терлюк І.Я. «Держава» і «державність»: до проблеми теоретико-правового та історико-правового змісту понять в контексті українського (національного) державотворення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». Том. 8. № 1 (29), 2021. С. 17 28.
 12. Терлюк І.Я. «Державно-правова традиція» і «(українська) національна державно-правова традиція»: до питання про змістове значення понять. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». Том. 8. № 2 (30), 2021. С. 26 35.Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: IDP.dept@lpnu.ua