Терлецька Юліана Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Терлецька Юліана Миронівна
Дата народження 25 листопада
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет внутрішніх справ.
Дата закінчення 2011р.
Спеціальність психологія
Галузь наукових інтересів структурування змісту навчальних дисциплін у процесі формування фахових компетенцій випускника ВНЗ. Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Кваліфікаційний рівень «Магістр з психології управління, викладач психології ВНЗ».
Науковий ступінь кандидат психологічних наук
Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Москалець Віктор Петрович,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,завідувач кафедри загальної та експериментальної психології
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Терлецька Юліана Миронівна — кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 2011р. закінчила Львівський державний університет внутрішніх справзаспеціальністю «Психологія» та отримала кваліфікацію: «Магістр з психології управління, викладач психології ВНЗ».

З березня 2011р. по серпень 2015 р. – викладач кафедри практичної психології факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ. З листопада 2011 р.по серпень 2014 р. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю – 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» (заочна форма навчання).

У 2014 р. за захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив соціальної та економічної депривації науково-педагогічних працівників на їх професійну діяльність» за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Терлецька Юліана Миронівна; Національний університет «Острозька академія».–Острог, 2014. –356 арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 171-196.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Москалець Віктор Петрович,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри загальної та експериментальної психології

Науковий доробок – більше 25 праць.

Основні курси:

 • Загальна психологія
 • Психологія особистості
 • Вікова психологія
 • Психологія конфлікту
 • Основи психології і педагогіки

Наукові інтереси

 • психічна депривація;
 • вплив різних видів психічної депривації на розвиток, поведінку і діяльність людей різного віку;
 • вплив різновидів психічної депривації на ефективність діяльності науково-педагогічних працівників;
 • ненасильницькі методи спілкування і взаємодії.

Вибрані публікації:

 1. Терлецька Ю.М. Психічна депривація науково-педагогічних працівників / Ю.М. Терлецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серіяпсихологічна. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1. – С. 134 – 144.
 2. Терлецька Ю.М. Вплив економічної депривації на професійно-педагогічну діяльність науково-педагогічних працівників / Ю.М. Терлецька // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 22. – С. 826 – 835.
 3. Терлецька Ю.М. Вплив соціальної депривації на ефективність професійної діяльності викладачів вищої школи / Ю.М. Терлецька // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Том. V. Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – Вип. 13. – С. 274 – 283.
 4. Терлецька Ю.М. Психічна депривація – порушення нормального функціонування людської психіки / Ю.М. Терлецька // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 25. – С. 477 – 486.
 5. Terłecka J.M. Deprywacja psychiczna przyczy ną funkcjonowania psychiki / J.M. Terłecka // Pedagogica Katolicka. – Nr 13 (2/2013). – P. 122 – 128.
 6. ТерлецькаЮ. М. Ефективністьфаховоїдіяльностівикладачіввищихнавчальнихзакладів: педагогічно-психологічнийаспект/ Ю. М. Терлецька // Вищашкола. – 2014. – №1(115). – С. 81 – 90.
 7. ТерлецькаЮ.М. Впливекономічноїдеприваціївикладачіввищоїшколинаефективністьїхпрофесійноїдіяльності/ Ю.М. Терлецька // Science and education: a new dimension. PedagogyandPsychologу. – II (10). – Issue 20. – 2014. – P. 143 – 146.


Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua

E-mail: ipp-dc@polynet.lviv.ua