Терлецька Вікторія Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Терлецька Вікторія Олександрівна
Терлецька.jpeg
Дата народження 08 квітня 1988 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність «Міжнародна економіка»
Галузь наукових інтересів економічне оцінювання та формування кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції, венчурний бізнес.
Кваліфікаційний рівень «магістр з економіки і підприємництва».
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник д.е.н., проф. Поплавська Ж.В.
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Терлецька Вікторія Олександрівна — кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 8 квітня 1988 року.

У 2010 році закінчила з відзнакою Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація «магістр з економіки і підприємництва».

2010-2011 рр. - працювала на посаді головного бухгалтера у ТзОВ «Смоківниця».

2011-2014 рр. – перебувала у декретній відпустці. Виховує двох дітей.

2015-2018 рр. - навчалася в аспірантурі із відривом від виробництва у Національному університеті «Львівська політехніка».

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне оцінювання та формування кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції» за спеціальністю 08.00.03 – економіка і управління національним господарством. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка» - Поплавська Ж.В.

У 2021 р. вступила у докторантуру Національного університету «Львівська політехніка». Тема докторської дисертації: «Формування та розвиток венчурних структур в умовах активізації інноваційної діяльності». Науковий консультант - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

2018 - 2021 р. - асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка». З серпня 2021 р. – доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».

Стажування та підвищення кваліфікації

- стажування на ПП «ЛьвівПак» (2.11.20 р. – 30.12.20 р.);

- навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ ЛП «Педагогічна майстерність викладача ЗВО» (серія СТ ЛП / № 0041-20 від 20.10.20 р.);

- навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ ЛП «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» навчальний курс «Педагогічна техніка викладача ЗВО» (ПК № 02071010 / 000169-21 від 25.05.21 р.);

- навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ ЛП «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» навчальний курс «Створення навчального відеоконтенту» (ПК № 02071010 / 000239-21 від 25.05.21 р.);

- навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ ЛП «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» навчальний курс «Професійний розвиток педагога: теорія і практика» (ПК № 02071010 / 000090-21 від 25.05.21 р.);

Викладацька діяльність

Дисципліни, які викладає:

  • «Митна справа»
  • «Менеджмент»
  • «Міжнародна економіка»
  • «Бюджетування та управління витратами підприємств у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень: економічне оцінювання та формування кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції; формування та розвиток венчурних структур в умовах активізації інноваційної діяльності.

Вибрані публікації

Опублікувала 59 наукових праць, з яких 1 підручник у співавторстві; 1 розділ у монографії; 24 фахових статті, серед яких 1 стаття у Web of Science Emerging Sources Citation Index, 16 статей, включених до міжнародних наукометричних баз; 33 тези всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Підручник

1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Терлецька В.О. Митна справа. Львів, 2021. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».

Монографії

1. Захаркіна Л. С. Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Захаркіної (Кузьмін О.Є., Терлецька В.О.( 4.2 Стан і перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні для забезпечення державної економічної безпеки С. 120-128)). – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 200 с.

Публікації у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних

1. Терлецька, В.О., 2014. Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної галузі України. Науковий вісник НЛТУ України. Серія: Економіка, планування та управління в галузях, 24.7, с. 291-297. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus International, Vernadsky National Library of Ukraine, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Jifactor, JournalFactor, AE Global Index, Cosmosimpactfactor).

2. Терлецька, В.О., 2014. Оцінювання та аналіз факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної галузі України. Науковий вісник НЛТУ України. Серія: Економіка, планування та управління в галузях, 24.8, с. 278-285. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus International, Vernadsky National Library of Ukraine, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Jifactor, JournalFactor, AE Global Index, Cosmosimpactfactor).

3. Терлецька, В.О., 2015. Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості в умовах європейського вектора розвитку національної економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 819, с. 324-332.

4. Терлецька, В.О., 2015. Методи оцінювання кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 835, с. 216-224.

5. Терлецька, В.О., 2016. Оцінювання і аналізування показників пропозиції кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції України. Журнал Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки», 11, с. 223-228. (Міжнародна наукометрична база даних: Index Copernicus).

6. Терлецька, В.О., 2016. Перспективи розвитку машинобудування в Українському Причорномор’ї. Науково-практичний журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії», 3, с. 47-52.

7. Терлецька, В.О., 2016. Аналізування динаміки прямих іноземних інвестицій як фактор впливу на кон’юнктуру ринку в Українському Причорномор’ї. Науково-практичний журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії», 6, с. 46-51.

8. Terletska, V.О., 2016. Evaluation and analisis of market conditions of demand indicators of automotive products of Ukraine. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», 848, с.159-166.

9. Терлецька, В.О. та Малиновський, Ю.В., 2016. Динаміка зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної продукції України та Українського Причорномор’я. Науково-практичний журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії», 7, с. 70-76. (Особистий внесок автора: проаналізовано та оцінено зовнішньоекономічну діяльність підприємствами автомобілебудівної продукції за регіонами України).

10. Терлецька В. О. Маркетингова та логістична діяльність автомобілебудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2018. – № 892. – С. 189–195.

11. Терлецька В. О. Особливості ведення венчурного бізнесу // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 5 (16). – С. 179–183. (Google Scholar, Index Copernicus International).

12. Кузьмін О.Є., Терлецька В.О. Венчурний бізнес в Україні: активи, управління та перспективи розвитку // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February # 41, 2020. – С. 243- 248. (Google Scholar, Scientific Indexing Services (USA), International Innovative Journal Impact Factor, Citefactor (USA), ResearchBib, Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Международный реестр периодических изданий массовой информации.).

13. Терлецька В. О., Фещур Р. В., Тимощук М. Р., Шишковський С. В., Копитко О. В. Модель часткової економічної рівноваги ринку автомобільної продукції України // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2020. – Т. 3, № 34. – С. 196–206. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).

14. Терлецька В. О. Моделі державної підтримки розвитку венчурного бізнесу у світі // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 86–93.

15. Кузьмін О., Терлецька В. Особливості побудови та функціонування венчурних структур // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Вип. 2, № 2. – С. 145–153.

16. Кузьмін О. Є., Терлецька В. О. Показники оцінювання розвитку венчурних структур // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2021. – Т. 32 (71), № 2. – С. 13–17.

17. Терлецька В. О. Оцінювання розвитку венчурних структур // Інтелект ХХІ. – 2020. – № 5. – С. 121–126.

18. Терлецька В. О. Характеристика та особливості функціонування різновидів венчурних структур в умовах активізації інноваційної діяльності // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Економічні науки". – 2020. – Вип. 4. – С. 73–85.

19. Терлецька В. О. Формування узгодженої системи показників оцінювання розвитку венчурних структур // Підприємництво та інновації. – 2021. – Вип. 16. – С. 45–50.

20. Кузьмін О. Є., Терлецька В. О. Оцінювання ризиків діяльності компаній з управління активами // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2020. – Т. 25, вип. 6 (85). – С. 149–153.

21. Терлецька В. О., Чушак-Голобородько А. М. Аналізування та оцінювання розвитку венчурних структур // Економіка: реалії часу. – 2020. – № 5 (51). – С. 65–72.

22. Терлецька В. О. Управління ефективністю венчурного бізнесу // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2021. – Том 5. № 1. – С. 187–194.

23. Кузьмін О.Є., Терлецька В.О. Методичний підхід до оцінювання та відбору венчурних проєктів. Вісник НУ ЛП «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Вип. 3, № 1. 2021. – С. 161-166.

24. Терлецька В.О. Підходи та методи оцінювання інноваційної компанії. Вісник НУ ЛП «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Вип. 3. 1. 2021 р. – С. 177-182.

Тези доповідей наукових конференцій

1. Терлецька, В.О., 2015. Основні підходи до визначення терміна «кон’юнктура». В: Ю.Я. Павленко, ред., Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 27-28 лютого 2015 р. Львів: Видавництво Львівської економічної фундації.

2. Терлецька, В.О., 2015. Проблеми формування та реалізація конкурентної політики автомобілебудівних підприємств. В: Ж.В. Поплавська, ред., Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: IV Міжнародна науково-практичної конференції. Львів, Україна, 24-25 вересня 2015 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

3. Терлецька, В.О., 2015. Оцінювання кон’юнктури ринку. В: Я.В. Догадайло, ред., Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Всеукраїнська науково-практична конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Харків, Україна, 5 листопада 2015 р. Харків: Видавництво ХНАДУ.

4. Терлецька, В.О. та Бабінська, С.Я., 2015. Інформація - важливий інструмент при дослідженні кон’юнктури ринку. В: А.В. Білий, ред., Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 27-28 листопада 2015 р. Київ: Видавництво Київського економічного наукового центру. (Особистий внесок автора: досліджено умови формування кон’юнктури ринку та визначено індикатори оцінювання кон’юнктури ринку).

5. Терлецька, В.О. та Стельмах Х.П., 2015. Кон’юнктура ринку автомобілебудування в умовах інвестиційного розвитку підприємств України. В: І.Я. Кулиняк, ред., Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених. Львів, Україна, 17-18 квітня 2015 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки. (Особистий внесок автора: визначено завдання дослідження кон’юнктури ринку).

6. Терлецька, В.О., Бабінська, С.Я. та Стельмах, Х.П., 2015. Фактори сприяння розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. В: В.В. Козик, ред., Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: IΙI Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 14-16 травня 2015 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки. (Особистий внесок автора: визначено фактори, які сприяють розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності).

7. Терлецька, В.О., 2016. Фактори впливу на кон’юнктуру ринку. В: Колектив авторів, ред., Перспективи розвитку національної економіки: ΙΙ Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 13-14 травня 2016 р. Запоріжжя: Видавництво ГО «СІЕУ».

8. Терлецька, В.О., 2016. Державна підтримка автомобілебудування в Україні. В: Є.В. Крикавський, ред., Маркетинг та логістика в системі менеджменту: ΧI Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 3-5 листопада 2016 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

9. Терлецька, В.О., 2016. Нормативно-правове регулювання діяльності ринку автомобілебудівної продукції в Україні. В: О.М. Шубалий, ред., Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю. Луцьк, Україна, 8 грудня 2016 р. ЛУЦЬК: Видавництво РВВ Луцький НТУ.

10. Терлецька, В.О., 2017. Дослідження попиту на автомобільну продукцію України. В: Ж.В. Поплавська, ред., Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: V Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 21-22 вересня 2017 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

11. Терлецька В. О. Фактори впливу на конкурентоспроможність вітчизняного автомобілебудування // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–27 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 239–240.

12. Терлецька В. О. Венчурне фінансування // Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Луцьк, 31 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 136–139.

13. Терлецька В. О. Венчурний бізнес в Україні // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, Харків, 15–17 травня 2019 р. : у 4 ч. – Ч. 3. – 2019. – C. 372.

14. Терлецька В. О. Ризики у венчурному бізнесі // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 28–29 березня 2019 р. Ч. 2. – 2019. – C. 358–360.

15. Терлецька В. О. Система державного і недержавного управління венчурним бізнесом в Україні // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 01 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 251–252.

16. Терлецька В. О. Стан та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня, 2019 р., Львів). – 2019. – C. 120–121.

17. Терлецька В. О. Ризики у венчурній діяльності // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 17–18 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 105–106.

18. Терлецька В. О. Недоліки нормативно-правової бази діяльності венчурних фондів в Україні // Проблеми бізнес-економіки в сучасних умовах : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 02 березня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 93–95.

19. Терлецька В.О. Забезпечення інноваційного розвитку та венчурного бізнесу в Україні // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 квітня 2020 р., Дніпро. – 2020 р. – С.313-316.

20. Терлецька В.О. Облікове забезпечення венчурної діяльності.// Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти :збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 березня 2020 р. – Дніпро: НМетАУ. – 2020. – С.154-159.

21. Терлецька В.О. Особливості розвитку венчурного бізнесу в Україні та світі // Економічні науки, інновації в економіці, проблеми розвитку цифрової економіки : тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11 – 15 травня 2020 р., Житомир. – 2020 р. – С.535-536.

22. Терлецька В.О. Роль венчурних організацій у забезпеченні підготовки та реалізації стартапів // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 лютого 2020 р., Луцьк. – 2020 р. – С. 238-241.

23. Терлецька В. О. Моделі венчурного інвестування у світі / В. О. Терлецька // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 червня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 119–120. — (Матеріально-технічне та фінансове забезпечення інноваційних процесів).

24. Терлецька В.О. Проблеми венчурного фінансування в Україні // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 квітня, 2020 р., Ужгород. – 2020 р. – С. 30 -31.

25. Терлецька В. О. Значення венчурних структур для малого і середнього бізнесу // Розвиток бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю в умовах інтеграційних процесів : збірник тез всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22–23 жовтня 2020 р., Херсон. – 2020. – C. 280–282. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

26. Терлецька В. О. Вплив суб'єктів венчурної індустрії на маркетингову та логістичну діяльність венчурної бізнес-структури // Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 22 жовтня 2020 р. : до 75-річчя кафедри маркетингу і логістики. – 2020. – C. 140–142. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

27. Терлецька В. О. Інтегровані підприємницькі структури у венчурному бізнесі // Дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 грудня 2020 року, м. Дніпро. – 2020. – C. 93–94. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

28. Терлецька В. О. Венчурний капітал: роль і значення // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів(19–20 листопада 2020 р., Умань). – 2020. – C. 41–46. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

29. Терлецька В. О. Практика формування венчурних структур: зарубіжний досвід // Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 жовтня 2020 р., Луцьк. – 2020. – C. 721–724. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

30. Терлецька В. О. Характеристика програм розвитку венчурної діяльності: зарубіжний досвід // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 25.11.2020 – 01.12.2020 рр., Ірпінь. – 2020. – C. 474–476. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

31. Терлецька В. О. Роль і значення бізнес-ангелів та їх мереж у венчурному бізнесі // Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту : тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції, Хмельницький, 26 листопада 2020 р. : до 55-річчя Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка». – 2021. – C. 45–47. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

32. Терлецька В. О. Методичні підходи до оцінювання венчурних проєктів // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30–31 березня 2021 р., Дніпро. – 2021. – C. 230–233. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).

33. Терлецька В. О. Методичний підхід до оцінювання та відбору венчурних проєктів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 31 березня 2021 р.). – 2021. – C. 388–390. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Терлецька В. О.).