Тепла Тетяна Леонідівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тепла Тетяна Леонідівна
Tepla T L.jpg
Дата народження 14.12.1978
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Національність Українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Матеріалознавство
Галузь наукових інтересів Захисні та функціональні покриття, біомедичні матеріали
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Дурягіна Зоя Антонівна
Вчене звання Доцент
Поточне місце роботи Національний університет "Львівська політехніка"

Тепла Тетяна Леонідівна (*14 грудня 1978) — інженер за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство», кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Біографічні відомості

1995 р. закінчила СШ №58 м. Львова.

2000 р. закінчила Національний університет “Львівська політехніка”, з присвоєнням кваліфікації інженера за спеціальністю "Прикладне матеріалознавство".

У квітні 2008 р. захистила дисертацію на тему “Підвищення корозійно-механічної тривкості конструкційних матеріалів з використанням високоенергетичних променевих технологій” та отримала звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.01 - металознавство та термічна обробка металів на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів.

Навчально-методична робота

З 2009 року працює на кафедрі прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Упродовж усіх років поєднувала викладацьку й наукову роботу. Загальний стаж роботи складає 23 років, науково-педагогічної 10 років.

Викладає дисципліни «Матеріалознавство», «Порошкові та композиційні матеріали», «Перспективні матеріали в механічній інженерії» (англійською мовою), «Сплави з особливими властивостями», «Принципи вибору сплавів», «Матеріалознавство та основи виробництва товарів», «Матеріалознавство і технології протезотехнічного литва» для напрямів підготовки 132 «Матеріалознавство» та 136 «Металургія». Проводить лекції, лабораторні та практичні роботи з цих дисциплін, керує виконанням бакалаврських та магістерських робіт.

Співавтор:

1. Прикладне матеріалознавство: збірник конкурсних завдань. Навчальний посібник / Л.І. Богун, З.А. Дурягіна, І.М. Зінь, О.А. Кузін, В.І. Кушпір, І.П. Паздрій, Е.І. Плешаков, В.В. Ромака, Т.Л. Тепла, А.М. Тростянчин, С.Г. Швачко, О.Ю. Грималяк // за заг. ред. З.А. Дурягіної. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 с.

2. Кольорові метали та сплави. Частина 1. Мідь та мідні сплави: навчальний посібник / Богун Л., Плешаков Е., Швачко С., Тепла Т.; за заг.ред. З. А. Дурягіної. – Львів: В-во «Львівська політехніка», 2017. – 124 с.

3. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) : навч. посіб. Для вступників до Національного уні-верситету «Львівська політехніка» на рівень магістра (спеціаліста). Інститут інженерної механіки та транспорту. Кн. 1: Спеціальності: «Прикладне матеріалознавство», «Технології та устаткуваня зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / Білобородченко В.І., Богун Л.І., Гаврилів Р.І., Гузьова І.О., Дзюбик А.Р., Дулеба В.П., Дурягіна З.А., Кондир А.І., Кузін О.А., Лукіна Г.М., Мосюк М.І., Назар І.Б., Палаш В.М., Плешаков Е.І., Стадник Р.В., Тепла Т.Л., Швачко С.Г. // за заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 152 с.

Відповідальна за міжнародну співпрацю кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів; є гарантом підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»; упродовж всіх років виконувала обов’язки наставника академічних груп.

Участь у проектах, навчання та стажування

У 2014 р. пройшла стажування на державному підприємстві “Львівський державний авіаційно-ремонтний завод”.

Брала участь у виконанні освітнього проекту MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» міжнародної програми TEMPUS. В рамках реалізації даного проекту в 2015 р. пройшла стажування у Католицькому університеті у м. Льовен (Бельгія).

Закінчила учбовий курс «Введення в САПР РТС Creo Parametric 3.0». Інженерна компанія «ТЕХНОПОЛІС» з 19.06.2017 до 23.06.2017.

Брала участь в підготовці та реалізації гранту «Львів науковий» — Міжнародний тренінг із популяризації інноваційних технологій у галузі матеріалознавства та ливарного виробництва», який відбувся 2017 р.

У 2017 р. пройшла стажування у Католицькому університеті Льовена, Бельгія.

У 2019р. викладала за академічним обміном за програмою MEVLANA у Карабукському університеті, Карабук, Туреччина.

У 2019 р. пройшла адміністративний тренінг по ERASMUS+ КА1 у вищій школі інженерної хімії, Франція, Лілль.

У 2020 р. брала участь у тренінгу відповідно до Програми Польського національної агенції (NAWA) з питань академічного обміну з проекту KATAMARAN. Є Учасником проекту по організації подвійних дипломів та створенню освітньої програми навчання магістра за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» разом з Краківською політехнікою (Польша).

Наукові дослідження

Опублікувала понад 60 науково-методичних праць, в т. ч. фахових виданнях та Scopus and Web of Science:

1. Duriagina Z. Innovation technologies in training specialists in engineering materials science / Zoya Duriagna, Lidiya Bohun, Eduard Pleshakov, Tetiana Tepla //Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. - 2015. - Volume 1, Number 1. - P. 125 -134. ISSN 2411-8001.

2. Duriagna Z. Modification of special alloys surfaces by nitrogen for power engineering / Zoya Duriagna, Tetiana Tepla // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. - 2015. - Volume 1, Number 1. - P. 99 - 104. ISSN 2411-8001.

3. L. Bohun, T. Tepla Implementation of computer-integrated technologies within the MMATENG project// International scientific-methodological conference “How to teach material sciences: new approaches and experiences from the MMATENG project”. – Krakow-Mariupol, 2015. – 135-140.

4. Duryagina Z., Tepla T., Pleshakov E., Bohun L., Semenuk O. Teaching material Science Subjects Using СES EDU Program from Granta Design, ХV International Conference «PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS», Ivano-Francovsk, may 2015, P. 19.

5. T.M. Lenkovskiy, V.V. Kulyk, Z.A. Duriagina, R.A. Kovalchuk, V.H. Topilnytskyy, V.V. Vira, T.L. Tepla, Mode I and mode II fatigue crack growth resistance characteristics of high tempered 65G steel, Archives of Materials Science and Engineering 84/1 (2017) 34-41.

6. Duriagina Z.A. Evaluation of differences between Fe3O4 micro- and nanoparticles properties / Z.A. Duriagina, T.L. Tepla, V.V. Kulyk // Book of Abstracts International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications (OMEE-2017). – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2017. – P. 253. ISBN 978-966-941-062-7

7. Lenkovskiy T.M. An effective crack tip region finite element sub-model for fracture mechanics analysis / T.M.Lenkovskiy, V.V. Kulyk, Z. A. Duriagina, R.A. Kovalchuk, V.G. Topilnytskyy, V.V. Vira, T.L. Tepla, O.V. Bilash, K.I. Lishchynska // Silver Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2017, 22-25 Oktober, 2017, Wisla, Poland: conference materials. – Glivice: L.A. Dobrzanski&M. Szota. – 2017. – P. 84-85.

8. Ostash O.P. Fatigue crack growth resistance of welded joints simulating the weld-repaired railway wheels metal / O.P. Ostash, V.V. Kulyk, V.D.Poznyakov, O.A. Haivorons’kyi, V.V. Vira, Z.A. Duriagina, T.L. Tepla // Silver Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2017, 22-25 Oktober, 2017, Wisla, Poland: conference materials. – Glivice: L.A. Dobrzanski&M. Szota. – 2017. – P. 90-91.

9. T.M. Lenkovskiy, V.V. Kulyk, Z.A. Duriagina, R.A. Kovalchuk, V.G. Topilnytskyy, V.V. Vira, T.L. Tepla, O.V. Bilash, K.I. Lishchynska, An effective crack tip region finite element sub-model for fracture mechanics analysis, Archives of Materials Science and Engineering 87/2 (2017) 56-65.

10. Zoia Duriagina, Roman Holyaka, Tetiana Tepla, Volodymyr Kulyk, Peter Arras and Elena Eyngorn / Identification of Fe3O4 Nanoparticles Biomedical Purpose by Magnetometric Methods // Biomaterials in Regenerative Medicine. Chapter 17. - P. 379-407 DOI: 10.5772/intechopen.69717

11. The impact of Fe3O4 nanoparticles size on their magnetic properties / Z.A. Duriagina, T.L. Tepla, V.V. Kulyk // The International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2017): Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 23-26.08.2017, Chernivtsi. Edited by O. Fesenko. – Kiev: SME Burlaka. – 2017. – P. 854. ISBN: 978-966-97587-3-6

12. Fatigue crack growth resistance of welded joints simulating the weld-repaired railway wheels metal / O.P. Ostash, V.V. Kulyk, V.D.Poznyakov, O.A. Haivorons’kyi, V.V. Vira, Z.A. Duriagina, T.L. Tepla // Archives of Materials Science and Engineering. – 2017. – 86, №2. – P. 49-55.

13. An effective crack tip region finite element sub-model for fracture mechanics analysis / T.M.Lenkovskiy, V.V. Kulyk, Z. A. Duriagina, R.A. Kovalchuk, V.G. Topilnytskyy, V.V. Vira, T.L. Tepla, O.V. Bilash, K.I. Lishchynska // Silver Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2017, 22-25 Oktober, 2017, Wisla, Poland: conference materials. – Glivice: L.A. Dobrzanski&M. Szota. – 2017. – P. 84-85.

14. Fatigue crack growth resistance of welded joints simulating the weld-repaired railway wheels metal / O.P. Ostash, V.V. Kulyk, V.D.Poznyakov, O.A. Haivorons’kyi, V.V. Vira, Z.A. Duriagina, T.L. Tepla // Silver Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2017, 22-25 Oktober, 2017, Wisla, Poland: conference materials. – Glivice: L.A. Dobrzanski&M. Szota. – 2017. – P. 90-91.

15. Кольорові метали та сплави. Частина 1: Мідь та мідні сплави: навч. посібник/ Л. Богун, Е. Плешаков, С. Швачко, Т. Тепла; за заг. ред. З. Дурягіної. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 124 с. ISBN 978-966-941-051-1

16. T.M. Lenkovskiy, V.V. Kulyk, Z.A. Duriagina, R.A. Kovalchuk, V.G. Topilnytskyy, V.V. Vira, T.L. Tepla, O.V. Bilash, K.I. Lishchynska, An effective crack tip region finite element sub-model for fracture mechanics analysis, Archives of Materials Science and Engineering 87/2 (2017) 56-65.

17. Zoia Duriagina, Roman Holyaka, Tetiana Tepla, Volodymyr Kulyk, Peter Arras and Elena Eyngorn / Identification of Fe3O4 Nanoparticles Biomedical Purpose by Magnetometric Methods // Biomaterials in Regenerative Medicine. Chapter 17. - P. 379-407 DOI: 10.5772/intechopen.69717 (2018)

18. Duriagina Z.A., Tepla T.L., Kulyk V.V., Kuczumow A. Influence of femtosecond laser irradiation on the morphology of Fe–Cr–N–Mn steel surface // International Conference on Materials Science and Graphene Technology, April 09-11, 2018, Dubai, United Arab Emirates: conference materials. - 2018. - P. 12.

19. Ostash O.P., Kulyk V.V., Lenkovskiy T.M., Duriagina Z.A., Vira V.V., Tepla T.L. Relationships between the fatigue crack growth resistance characteristics of a steel and the tread surface damage of railway wheel // International Conference on Materials Science and Graphene Technology, April 09-11, 2018, Dubai, United Arab Emirates: conference materials. - 2018. - P. 20.

20. Ostash O.P., Kulyk V.V., Lenkovskiy T.M., Duriagina Z.A., Vira V.V., Tepla T.L. Relationships between the fatigue crack growth resistance characteristics of a steel and the tread surface damage of railway wheel // Archives of Materials Science and Engineering 2018. - 90(2). - Р. 49-55.

21. T.M. Lenkovskiy, V.V. Kulyk, Z.A. Duriagina, L.V. Dzyubyk, V.V. Vira, A.R. Dzyubyk, T.L. Tepla, Finite elements analysis of the side grooved I-beam specimen for mode II fatigue crack growth rates determination, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 86/2 (2018) 70-77.

22. Z.A. Duriagina, T.L. Tepla, V.V. Kulyk, Evaluation of Differences between Fe3O4 Micro- and Nanoparticles Properties // Acta Physica Polonica A №4, Vol. 133 (2018). - P. 869-872. DOI: 10.12693/AphysPolA.133.869

23. I. Izonin, A. Trostianchyn, Z. Duriagina, R. Tkachenko, T. Tepla, N. Lotoshynska, The Combined Use of the Wiener Polynomial and SVM for Material Classification Task in Medical Implants Production // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.10, No.9, pp.40-47, 2018. DOI: 10.5815/ijisa.2018.09.05

24. T.L. Tepla, I.V. Izonin, Z.A. Duriagina, R.O. Tkachenko, A.M. Trostianchyn, I.A. Lemishka, V.V. Kulyk, T.M. Kovbasyuk, Alloys selection based on the supervised learning technique for design of biocompatible medical materials, Archives of Materials Science and Engineering 93/1 (2018) 32-40.

25. Т.Л. Тепла, З.А.Дурягіна, В.В.Кулик Вплив дезінфікувального розчину на корозійну тривкість стоматологічного інструменту. - ФХММ. - 2018. - №4. - Physicoсhemical Mechanics of Materials. - С. 92-95.

26. Kulyk V. , Duriagina Z., Tepla T., Pleshakov E., Lemishka I., Kovbasyuk T. Surface Modification of Austenitic Steels by Femtosecond Laser // 13th National Conference on Laser Processing (13thNCLP)& 2nd Collaborative Innovation International Forum on Laser Hybrid Manufacturing (LHM 2018) Nov.7-9, 2018, Hangzhou, China, P. 186-187.

27. З.А. Дурягіна, І.А. Лемішка, А.М. Тростянчин, В.В. Кулик, С.Г. Швачко, Т.Л. Тепла, Е.І. Плешаков, Т.М. Ковбасюк Вплив морфології та фракційного складу порошків титанового сплаву марки ВТ20 на механічні властивості наплавлених покриттів // Порошкова металургія. - 2018. - № 11/12. - С. 93-100.

28. “Biocompatible materials selection via new supervised learning methods” / Tetiana Tepla, Ivan Izonin, Zoia Duriagina // LAP Lambert Academic Publishing, 2019. - 112 P. ISBN 978-613-9-44384-0

29. Z.A. Duriagina, I.A. Lemishka, A.M. Trostianchyn, V.V. Kulyk, S.G. Shvachko, T.L. Tepla, E.I. Pleshakov, T.M. Kovbasyuk. The Effect of Morphology and Particle-Size Distribution of VT20 Titanium Alloy Powders on the Mechanical Properties of Deposited Coatings / Powder Metallurgy and Metal Ceramics. - Vol. 57 (11-12). - 2019. - P. 697-702.

30. Т.Л. Тепла, З.А. Дурягина, В.В. Кулык, И.А. Лемишка Влияние поверхностной обработки на коррозионно-электрохимические свойства стали 12Х18Н10Т // Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка. / Сборник докладов 11-го Международного симпозиума (Минск, 10-12 апреля 2019 г.) В двух частях. - Часть 2. - С. 183-189.

31. T. L. Tepla, Z. А. Duryahina, V. V. Kulyk Influence of Disinfectant Solutions on the Corrosion Resistance of Dental Instruments // Materials Science, Vol. 54, No. 4, January, 2019 (Ukrainian Original Vol. 54, No. 4, July–August, 2018)

32. Дурягіна З.А., Плешаков Е.І., Тепла Т.Л., Богун Л.І., Кулик В.В., Ізонін І.В., Лемішка І.А., Цвид Д.В. Співпраця наукових осередків країн Євросоюзу та України в галузі впровадження аадитивних технологій біомедичних виробів // Сучасне матеріалознавство: ідеї, рішення, результати / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26-27 вересня 2019 р.). - С. 21-25.

33. Study of structure and morphology of surface layers formed on TRIP steel by the femtosecond laser treatment / Duriagina, Z.A., Tepla, T.L., Kulyk, V.V., Kosarevych, R.Y., Vira, V.V., Semeniuk, O.A. // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. - 2019. - V. 93 (1-2). - P. 5-19.

34. А. с. 92426 Рукопис твору наукового характеру «Biocompatible materials selection via new supervised learning methods» / Т. Л. Тепла, І. В. Ізонін, З. А. Дурягіна, Р. О. Ткаченко, І. А. Лемішка; заявн. Тепла Тетяна Леонідівна, Ізонін Іван Вікторович, Дурягіна Зоя Антонівна, Ткаченко Роман Олексійович, Лемішка Ігор Анатолійович. – 93510; заявл. 22.07.2019; опубл. 23.09.2019

35. Rykavets Z.M., Bouquerel J., Vogt J.-B., Duriagina Z.A., Kulyk V.V., Tepla T.L., Bohun L.I., Kovbasyuk T.M. Investigation of the microstructure and properties of a TRIP 800 steel subjected to low cycle fatigue, Progress in Physics of Metals, 20/4 (2019) 620–633.