Тези доповідей Нікіпчук С.В.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. С. Нікіпчук. Моделювання гідродинамічного трансформатора та оптимізація його спільної роботи з двигуном. П’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 16-18 травня 2001.– 145 с.
 2. І. Вайда, С. Нікіпчук, М. Дубно. Моделювання режимів вільного руху автомобіля комп’ютерними засобами Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 23-25 травня 2007.– 145-146 с.
 3. С. Нікіпчук, О. Коцюмбас. Аналіз навантаженості опорних шийок колінчатих валів автомобільних двигунів та метод визначення екстремальних обертових моментів, що діють на них. Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 23-25 травня 2007.– 154-155 с.
 4. С. Нікіпчук. Аналіз та оптимізація схем суміщення структурних елементів у системах охолодження автотранспортних двигунів. Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 20-22 травня 2009.– 271-272 с.
 5. С. Нікіпчук. Механічний диференціал як засіб апроксимації характеристик гідродинамічного трансформатора в силовій передачі автомобілів. Деcятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 25-27 травня 2011.– 321-323 с.
 6. П. Гащук, С. Нікіпчук. Аналітичні засоби спрощеного тлумачення явища деформування колеса транспортної машини. Третя міжнародна науково-технічна конференція: тези доповідей.– Львів: 7-9 листопада 2012.– 63-64 с.
 7. П. Гащук, С. Нікіпчук. Означення коефіцієнта опору коченню автомобільного колеса з урахуванням явищ проковзування, аквапланування, шумотворення. Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 15-17 травня 2013.– 103-104 с.
 8. Гащук П.М., Нікіпчук С.В., Вайда І.Р. Узагальнене означення коефіцієнта опору коченню еластичного колеса автомобільної техніки. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ»: Збірка тез доповідей.– Львів: АСВ, 22-24 травня 2013.– 27-28 с.
 9. П. Гащук, С. Нікіпчук. Взаємозумовленість сили, плеча та коефіцієнта опору коченню колеса мобільної машини. 4-а міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей.–Львів: 30-31 жовтня 2014.– С. 94-95.
 10. П. Гащук, С. Нікіпчук. Дослідження екстремальної динаміки розгону (гальмування) автомобіля аналітичними засобами. Дванадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 29-30 травня 2015.– С. 136-137.
 11. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Методологія структурної ідентифікації рядів передатних відношень в трансмісіях автомобільних машин / Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів: ЛДУ БЖД, 20-21 жовтня 2016).– Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.– C. 411 – 414.
 12. С. В. Нікіпчук. Визначення коефіцієнта теплопередачі в двигуні приводу пожежно-рятувального обладнання аналітичними засобами // Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів: ЛДУ БЖД, 20-21 жовтня 2016) - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – C. 433 – 435.
 13. Петро Гащук, Сергій Нікіпчук. Загальний метод ідентифікації структури рядів передатних відношень у трансмісії автомобіля // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: матеріали 5-ої міжнародної науково-технічної конференції (м. Львів, 27-28 жовтня 2016 р.) - Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – C. 68 – 70.
 14. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Формалізація структур трансмісії автомобіля. узагальнений диференціальний механізм. 13-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства імені Шевченка, 18-19 травня 2017.– С. 95-97.
 15. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Модельно-симуляційна технологія дослідження термодинамічних процесів у двигунах внутрішнього згоряння. 13-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства імені Шевченка, 18-19 травня 2017.– С. 93-95.
 16. Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Стендово-аналітичні засоби моделювання теплових явищ, що перебігають у двигуні внутрішнього згоряння. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорті автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» (м. Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 19–20 жовтня 2017 р).– Харків: Харківський Національний автомобільно-дорожній університети, Автомобільний факультет. – С. 227-228. (Посвідчення УкрІНТЕІ від 22 грудня 2016 року № 792).
 17. Гащук П., Нікіпчук С. Особливості теплотворення в двигуні внутрішнього згоряння / Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». — Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 14 вересня 2018. — С. 166.
 18. Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Застосування hard-soft-технології моделювання робочого процесу в двигуні внутрішнього згоряння. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології розвитку автомобільного транспорту» (м. Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 16–19 жовтня 2018 р).– Харків: Харківський Національний автомобільно-дорожній університети, Автомобільний факультет. – С. 259-261.
 19. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Hard-soft-технологія ідентифікації перебігу робочого процесу в двигуні внутрішнього згоряння. 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (м. Львів, 23 травня – 24 травня 2019 р.) : Матеріали симпозіуму.– Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2019. – 63-65.