Таранський Ігор Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Таранський Ігор Петрович
Taranskyy.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 5 березня 1965 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність «Економіка і організація будівництва».
Галузь наукових інтересів Стратегія обслуговування клієнтів приладобудівного підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Таранський Ігор Петрович — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 5 березня 1965 року

У 1989 році закінчив Інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Економіка і організація будівництва».

Досвід роботи: з 1991 року — асистент кафедри економіки і організації енергетики (зараз кафедра маркетингу і логістики);

Тема дисертаці: Управління інвестиційним забезпеченням підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Таранський Ігор Петрович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 283 арк. — арк. 227-240

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу.

3 2001 року обіймає посаду доцента кафедри маркетингу і логістики

Захоплення: Література, театр, гірські лижі

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка і управління підприємством,
 • Страхування в логістиці,
 • Маркетинг фінансових послуг,
 • Маркетинг,
 • Вступ до фаху «Менеджмент»
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент у виробництві

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Управління інвестиційним забезпеченням підприємства, Страхування, Фінанси, Ринок капіталів, Фондовий ринок

Вибрані публікації

 1. Інформаційні системи регіональних енергоринків [Текст] / Н. С. Косар, І. П. Таранський ; Український Будинок економічних та науково-технічних знань. — К. : Знання, 1998. — 63 с.
 2. Логістика та розвиток організації [Текст] / Є. Крикавський [та ін] ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : [б.в.], 1999. — 149 с. — ISBN 966-553-109-3
 3. Крикавський Є., Гринів Н., Таранський І. Логістика та розвиток організації. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999 р. — 148 с
 4. Мних О.Б., Таранський І.П. Політичні і фінансово-економічні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських товаровиробників // Формування ринкової економіки в Україні — Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1997. — С.26-30.
 5. Крикавський Є.В., Гринів Н.Т., Таранський І.П., Карий О.І. Формалізація матеріального потоку в логістиці підприємства // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». — Львів, 1998. — № 338. — С. 118-121.
 6. Крикавський Є., Гринів Н., Князевська О., Таранський І. Концепція інтеграції маркетингу та логістики // Демографія, економіка праці та соціальна політика. — Кіровоград. — 1998. — Випуск 5. — Ч. І. — С. 26-27.
 7. Таранський І.П. Формування інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку організацій // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». — Львів. — 1998. — № 353. — С. 259-260.
 8. Крикавський Є.В., Таранський І.П., Саталкіна Т.С. Контрактингова модель фінансування підприємств // Маркетинг в Україні. — 1999. — № 1 (2). — С. 40-41.
 9. Гринів Н.Т., Таранський. І.П. Основні принципи моделювання логістичних систем у стратегічному розвитку організацій // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Логістика». — Львів. — 2000. — № 390. — с. 162-166)
 10. Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Таранський І.П. НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ // Науковий журнал ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ . — 2020. — № 49. — с.72-79)
 11. Рожко Н.Я., Шинкаренко Н.В., Таранський І.П. Останні тренди ринку овочів та фруктів. //Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського ТНУ імені В.І. Вернадського - 2019. - Том 30(69) № 6 - с. 30 -34)
 12. Наконечна Т.В.,Таранський І.П., Яричевська Я.І. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ // Науково-виробничий журнал Міжнародний університет бізнесу і права . — Херсон . - 2019. — випуск 6 (55) — с.25-31)
 13. I.Taranskyi, N.Kuso, N.Kosar, S.Lykholat Direction for improvement of competitive capacity of the products of domestic and Polish milk-processing enterprises at the market of Ukraine // Contemporary Issues in Economy Institute of Economic Research. - Poland/ - 2019. - № 10 - 362-374

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Ihor.P.Taranskyi@lpnu.ua