Сівакова Ольга Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сівакова Ольга Михайлівна
Дата народження 1 січня 1969 року.
Громадянство Україна
Спеціальність Автоматизація виробництва та розподілу електроенергії
Галузь наукових інтересів Технологічна база силової частини інтелектуальних систем розподілу електричної енергії.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Никонець Леонід Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Сівакова Ольга Михайлівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження 01 січня 1969 р.

У 1991 р. закінчила з відзнакою електроенергетичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю автоматизація виробництва та розподілу електроенергії.

1991-1994 р. навчалась в аспірантурі при Львівському політехнічному інституті.

З 1993 по 2007 р. викладач кафедри «Електричні станції», з 2007 р. по 2017 р. – «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства», а з 2018 р. – «Електроенергетика та системи управління».

З 2004 р. к.т.н. за спеціальністю 05.14.02. Електричні станції (електрична частина), мережі і системи і управління ними. Тема дисертації: «Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання», науковий керівник – доктор технічних наук, професор Никонець Леонід Олексійович, Національний,університет «Львівська політехніка».

Автор понад 40-ти методичних та наукових праць.

Тема дисертації: Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Сівакова Ольга Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 155 арк.: рис., табл. — арк. 142-151

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Никонець Леонід Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Основні лекційні курси

 • «Інтелектуальні електропостачальні системи»;
 • «Електропостачальні системи»,
 • «Електропостачальні системи загального призначення».

Наукові інтереси

 • Статичні компенсатори реактивної потужності прямого регулювання.
 • Динамічна компенсація реактивної потужності в електричних мережах систем електропостачання.
 • Інтелектуальні системи розподілу електроенергії.
 • Гнучкі системи пересилання електричної енергії

Наукові публікації

 1. Никонець Л.О., Сівакова О.М., Сіваков Д.М. Особливості обмеження перенапруг пристроїв регулювання шунтової конденсаторної батареї при видачі реактивної потужності на шини низької напруги підстанцій // Вісник Інженерної академії України. – 1999. – №1. – С.10-14.
 2. Никонець Л.О., Сівакова О.М., Сіваков Д.М. Оцінка ефективності пристрою для обмеження перенапруг на регулювальній обвитці вольтододатного трансформатора шунтової конденсаторної батареї // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2001. – №1. – С.25-28.
 3. Никонець Л.О., Клімук П.П., Сівакова О.М. Швикодіючий дуговий високовольтний короткозамикач та методика вибору його основних параметрів // Вісник Інженерної академії України. – 2001. – №1. – С.28-31.
 4. Никонець Л.О., Сівакова О.М., Сіваков Д.М. Оцінка допустимих перенапруг, що діють на ізоляцію вольтододатного трансформатора статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2001. – № 435. – С.101-112.
 5. Никонець Л.О., Сіваков Д.М., Сівакова О.М. Технічні вимоги до елементів регулятора статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання // Теплотехніка. Інженерія довкілля. Автоматизація. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2005. – № 537. – С. 16–20.
 6. Федів Є.І., Сівакова О.М. Покращення коефіцієнта потужності силових випрямлячів в системах електропостачання // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 587. – С. 101–106.
 7. Сівакова О.М., Федів Є.І. Моделювання режиму неперервного струму силового випрямляча з двоопераційними тиристорами // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 597. – С. 99–106.
 8. Никонець Л.О., Сівакова О.М., Федів Є.І. Енергетичні характеристики трифазного випрямляча вузла навантаження в режимі видачі реактивної потужності // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – № 30. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2008. – С. 210–216.
 9. Федів Є.І., Сівакова О.М. Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом реактивної потужності // Вісник Приазовського технічного університету: Зб. наук. пр. – Вип. 18. – Ч. 2. – Маріуполь, 2008. – С. 60–64.
 10. Особливості фазового керування силовими випрямлячами електропостачальних систем / О.М. Сівакова, Є.І. Федів // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 615. – С. 133–140.
 11. Енергетичні характеристики трифазного випрямляча вузла навантаження в режимі видачі реактивної потужності / Л.О. Никонець, О.М. Сівакова, Є.І. Федів // VI Міжнар. наук.-техн. конф. «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств». Зб. пр. ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – С. 101–104.
 12. Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом реактивної потужності / Є.І. Федів, О.М. Сівакова // VI Міжнар. наук.-техн. конф. «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств». Зб. пр. ПДТУ. Маріуполь, 2008. – С. 250–253.
 13. Компенсація реактивної потужності у вузлах навантаження з силовими перетворювачами / Федів Є.І., Сівакова О.М. // Зб. матеріалів II-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах». – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – С. 175-180.
 14. Сівакова О.М., Федів Є.І. Моделювання нормального режиму залежного інвертора з закриваючими // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 654. – С. 215–219.
 15. Федів Є.І., Сівакова О.М. Покращення коефіцієнта потужності та запасу стійкості залежного // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 654. – С. 249–254.
 16. Сівакова О.М., Федів Є.І. Спосіб прямого тиристорного регулювання шунтової конденсаторної батареї // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 671. – С. 87–91.
 17. Сівакова О.М., Федів Є.І. Особливості фазового тиристорного регулювання статичних джерел реактивної потужності // Технічні вісті. – 2010, − № 1(31),2(32). – С. 48–50.
 18. Федів Є.І., Сівакова О.М. Режим форсування тиристорно-регульованої конденсаторної батареї // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць I Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 18-19 жовтня 2012 р., м. Донецьк:: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2012. – С. 135-136.
 19. Федів Є.І., Сівакова О.М. Тиристорне регулювання потужності конденсаторних батарей у віддалених вузлах навантаження // Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, 2012. – № 130. – С. 23–24.
 20. Федів Є.І., Сівакова О.М. Спосіб керування силовими випрямлячами у вузлах навантаження // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м. Донецьк:: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – С. 193-194.
 21. Федів Є.І., Сівакова О.М. Компенсація реактивної потужності в системах електропостачання з силовими випрямлячами // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – № 840. – С. 107–112.
 22. Патент на корисну модель 123525 UA, МПК Н02М 5/45 (2006.01) Спосіб регулювання пересиланням змінного струму проміжною ланкою постійного струму / Федів Є.І., Сівакова О.М.; заявник Національний університет «Львівська політехніка». – № u 201710255; заявл. 23.10.2017, опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – 4 с.

Навчально-методичні роботи

 1. Проектування електропостачальних систем загального призначення: навчальний посібник / Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М., Маліновський А.А., Сівакова О.М., Федів Є.І., Хохулін Б.К. ̶ Львів: Видавництво Національного університету "«Львівська політехніка"» 2018. – 450 с.
 2. Сівакова О.М. Електротехнічні системи електроспоживання / О.М. Сівакова, Є.І. Федів // Електронний навчально-методичний комплекс для студентів Інституту енергетики та систем керування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.– Сертифікат № 02388. – РН Е41-155-85/2018 від 20.06.2018р. – http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=9439.
 3. Визначення розрядних напруг ізоляторів на змінній напрузі промислової частоти та вивчення роботи трубчатого розрядника: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 з дисципліни «Техніка та електрофізика високих напруг» для студентів базового напряму 6.0906 «Електротехніка / Укл.: О.І.Маврін, О.М.Сівакова, М.В.Топольницький – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 8 с.
 4. Розподіл напруги по елементах високовольтних ізоляційних конструкцій: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 з дисципліни «Техніка та електрофізика високих напруг» для студентів базового напряму 6.0906 «Електротехніка / Укл.: О.І.Маврін, О.М.Сівакова – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 8 с.
 5. Профілактичні випробовування ізоляції високовольтного кабелю: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 з дисципліни «Техніка та електрофізика високих напруг» для студентів базового напряму 6.0906 «Електротехніка / Укл.: О.І.Маврін, О.М.Сівакова – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 8 с.
 6. Визначення питомого і об’ємного поверхневого опорів твердих діелектриків: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей базових напрямів 6.0906 «Електротехніка», 6.0922 «Електромеханіка» / Укл.: О.І.Маврін, О.М.Сівакова, Ю.Л.Шелех – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 8 с.
 7. Дослідження діелектричних втрат і діелектричної проникності твердих електроізоляційних матеріалів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей базових напрямів 6.0906 «Електротехніка», 6.0922 «Електромеханіка” / Укл.: О.І.Маврін, О.М.Сівакова, Ю.Л.Шелех – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 12 с.
 8. Визначення електричної міцності твердих, рідких і газових діелектриків: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей базових напрямів 6.0906 «Електротехніка», 6.0922 «Електромеханіка» / Укл.: О.І.Маврін, О.М.Сівакова, Ю.Л.Шелех – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 12 с.
 9. Перевірка та випробовування силових трансформаторів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Електричні станції та підстанції», «Електрична частина станцій та підстанції» для студентів базового напряму 6.0906 «Електротехніка», «Електрообладнання електричних установок» для студентів базового напряму 6.0905 «Енергетика» / Укл.: В.П. Олійник, О.М.Сівакова, С.В. Голубов. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 12 с.
 10. Побудова моделей відмов електроустановок без резервування: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Методи оцінки надійності електричних станцій» для студентів спеціальності 8.090601 «Електричні станції» усіх форм навчання / Укл. О.М.Сівакова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 16 с.
 11. Побудова моделей відмов електроустановок з резервуванням: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Методи оцінки надійності електричних станцій» для студентів спеціальності 8.090601 «Електричні станції» усіх форм навчання / Укл. О.М.Сівакова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 12 с.
 12. Побудова моделей надійності електроустановок з відновленням: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 3 з дисципліни «Методи оцінки надійності електричних станцій» для студентів спеціальності 8.090601 «Електричні станції» усіх форм навчання / Укл. О.М.Сівакова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 12 с.
 13. Побудова моделей надійності електроустановок з профілактикою: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 4 з дисципліни «Методи оцінки надійності електричних станцій» для студентів спеціальності 8.090601 «Електричні станції» усіх форм навчання / Укл. О.М.Сівакова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 16 с.
 14. Аналітичний та логіко-ймовірнісний методи розрахунку надійності електроустановок: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт та самостійного вивчення тем з дисциплін «Методи оцінки надійності електричних станцій» для студентів спеціальності 8.090601 «Електричні станції» та «Надійність роботи електричних станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 7.090601 «Електричні станції» усіх форм навчання / Укл. О.М.Сівакова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 28 с.
 15. Надійність схем електричних з’єднань розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій: Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Надійність елементів електричних станцій» та самостійного вивчення тем з дисциплін «Методи оцінки надійності електричних станцій» «Електричні станції» та «Надійність роботи електричних станцій та підстанцій» для студентів спеціальності 7(8).090601 «Електричні станції» всіх форм навчання / Укл. О.М.Сівакова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 24 с.
 16. Оптимізація розвитку системи електропостачання: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 12 с.
 17. Оптимізація схеми розподільної мережі системи електропостачання: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 15 с.
 18. Оптимізація розподілу реактивної потужності пристроїв компенсації у системі електропостачання: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 4 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 12 с.
 19. Оптимізація паливопостачання теплових електростанцій: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 3 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 15 с.
 20. Оптимізація розподілу активної потужності між джерелами живлення.: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 5 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 12 с.
 21. Оптимізація вибору схеми розвитку електричної мережі промислових і цивільних об’єктів: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 6 з дисципліни «Оптимізаційні задачі енергозабезпечення» / Укл. О.М. Сівакова, Є.І. Федів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010 . – 12 с.
 22. Розрахунки струмів коротких замикань в системах електроспоживання. Навчальний посібник з дисципліни «Електромагнітні перехідні процеси в системах електроспоживання» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальністю 7(8).05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» / Укл. О.М.Сівакова, Є.І.Федів. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 60 с. Реєстраційний № 3867 від 24.11.2011 р.

Контакти

вул.С.Бандери 28а, 5-й навч.корпус, км. 214.

Тел.: +38 (032) 258-21-01

Ел. пошта olha.m.sivakova@lpnu.ua