Сухорольська Ірина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сухорольська Ірина Юріївна
Галузь наукових інтересів Громадська/публічна дипломатія
Дата присвоєння н.с. 2016
Власний сайт http://www.lp.edu.ua

Сухорольська Ірина Юріївна — кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Науковий ступінь, вчене звання: к. політ. наук. спец. 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси», Захист кандидатської дисертації у 2016 р. Тема: «Громадська дипломатія як чинник демократизації політичної системи України». Посада: асистент кафедри ПМВ

Наукові інтереси

Громадська/публічна дипломатія, «м’яка сила», використання інформаційних технологій у міжнародних відносинах

Вибрані публікації

Статті в іноземних наукових виданнях із політичних наук:

 1. Sukhorolska I. Public Diplomacy of Western World Countries as a Tool of Democracy Promotion / Iryna Sukhorolska // Journal of Liberty and International Affairs. – Bitola: Institute for Research and European Studies, 2016. – Vol. 1. – No 3. – P. 45 – 54.
 2. Sukhorolska I. Potential of Public Diplomacy in Addressing the Challenges of Democratic Transition / Iryna Sukhorolska // Evropsky politicky a pravni diskurz. – Brno: Jižní Palmíra, družstvo, 2015. – Vol. 2. – No 4. – P. 260 – 266.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Сухорольська І. Нова громадська дипломатія та особливості її реалізації в сучасних умовах / Ірина Сухорольська // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2015. – Вип. 27. – С. 136 – 143.
 2. Сухорольська І. Вплив громадської дипломатії на процес демократизації в Україні / І. Ю. Сухорольська // Наукові записки НаУКМА: Політичні науки. – 2015. – Т. 173. – С. 34 – 41.
 3. Сухорольська І. Заходи громадської дипломатії іноземних держав як засіб впливу на масову аудиторію в Україні / Ірина Сухорольська // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – Вип. 26. – С. 141 – 147.
 4. Місюк І. Інституційне забезпечення громадської дипломатії США / Ірина Місюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2013. – Вип. 25. – С. 124 – 130.

Розділ колективної монографії, опублікованої за кордоном:

 1. Сухорольська І. Розвиток громадянського суспільства в Україні як ціль громадської дипломатії держав Заходу / Ірина Сухорольська // Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie / red. A. Wojtaszak. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego «Minerwa», 2014. – S. 103 – 115.

Матеріали (тези доповідей) наукових та науково-практичних конференцій: 1. Сухорольська І. Особливості громадської дипломатії США за часів адміністрації Барака Обами / Ірина Сухорольська // Матеріали Регіональної науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики». – Львів: НУЛП, 2015. – С. 86 – 90.

 1. Сухорольська І. Сучасні виклики громадській дипломатії Європейського Союзу / Ірина Сухорольська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи». – Львів: ПП «Сорока», 2015. – С. 153 – 157.
 2. Сухорольська І. Громадська дипломатія України: реалії та перспективи розвитку / Ірина Сухорольська // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України». – Львів: ПП «Оріон», 2014. – С. 83 – 88.
 3. Сухорольська І. Використання соціальних мереж у громадській дипломатії / Ірина Сухорольська // Матеріали 3-ї міжнародної наукової конференції ICS-2014. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – C. 114 – 115.
 4. Misyuk I. Propaganda and Public Diplomacy: the Problem of Differentiation / Iryna Misyuk // The 4th International Academic Conference of Young Scientists «Humanities and Social Sciences 2013» (HSS-2013). – Lviv, Ukraine. – P. 76 – 77.
 5. Місюк І. Цільові аудиторії громадської дипломатії / Ірина Місюк // Збірник праць Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2013. – С. 78 – 81.
 6. Місюк І. Глобалізаційний вимір американської громадської дипломатії / Ірина Місюк // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти». – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 116 – 119.


Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89