Сухорольська Ірина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сухорольська Ірина Юріївна
Sukhorolska.jpg
Галузь наукових інтересів Громадська/публічна дипломатія
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник проф. Турчин Я.Б.
Дата присвоєння н.с. 2016

Сухорольська Ірина Юріївна — кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Науковий ступінь: канд. політ. наук., спеціальність 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси», тема дисертації: «Громадська дипломатія як чинник демократизації політичної системи України».

Посада: старший викладач закладу вищої освіти кафедри політології та міжнародних відносин.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: громадська/публічна дипломатія, м’яка сила, демократизація, екологічна та кліматична політика ЄС

Вибрані публікації

Монографії

 1. Сухорольська І., Турчин Я. Громадська дипломатія та демократичний імідж держави: монографія. – Львів, 2019. – 260 с.
 2. Перспективи розвитку ініціативи ЄС «Східне партнерство» в умовах сучасних геополітичних викликів / Турчин Я. Б., Івасечко О. Я., Цeбенко O. O., Cухорольська І. Ю., Рослонь Д. Т. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 224 c.

Розділи у колективних монографіях

 1. Turchyn Ya., Sukhorolska I. Development of Ukrainian Public Diplomacy as a Component of the Process of Democratization // Society Under Construction: Changes and Challenges: Collective monograph / Eds. L. Klymanska, Ya. Turchyn, V. Savka. – Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – P. 144-156.
 2. Сухорольська І. Особливості громадської дипломатії та м’якої сили Польщі в Україні // Partnerstwo polsko-ukraińskie: Bezpieczenstwo Polityka Społeczeństwo / ред. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Y. Turchyn, K. Sygidus. – Olsztyn-Lwów: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, 2017. – P. 107-116.
 3. Сухорольська І. Розвиток громадянського суспільства в Україні як ціль громадської дипломатії держав Заходу / Ірина Сухорольська // Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na kijowskim Euromajdanie / red. A. Wojtaszak. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego «Minerwa», 2014. – S. 103–115.

Наукові статті

 1. Turchyn Y., Sukhorolskyi P., Sukhorolska I. Marking time on the way to democracy in Ukraine: A causal layered analysis // New Perspectives. – 2020. – Vol.28. – Is.2. – P. 150-178.
 2. Sukhorolska I. Public Diplomacy of Western World Countries as a Tool of Democracy Promotion / Iryna Sukhorolska // Journal of Liberty and International Affairs. – Bitola: Institute for Research and European Studies, 2016. – Vol. 1. – No 3. – P. 45–54.
 3. Sukhorolska I. Potential of Public Diplomacy in Addressing the Challenges of Democratic Transition / Iryna Sukhorolska // Evropsky politicky a pravni diskurz. – Brno: Jižní Palmíra, družstvo, 2015. – Vol. 2. – No 4. – P. 260–266.
 4. Klymchuk I., Sukhorolska I. Comparative Characteristics of The Institutions of Public Diplomacy of The Kingdoms of Sweden and Norway // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2022. – Вип. 41. – С. 130–136.
 5. Сухорольська І. Громадська (публічна) дипломатія в сучасних міжнародних відносинах: нові тренди і особливості // Регіональні студії. – 2022. – № 30. – С. 103–107.
 6. Сухорольська І., Климчук І. Громадська (публічна) дипломатія в умовах агресивної війни Росії проти України // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2022. – Вип. 43. – С. 322–331.
 7. Сухорольський П. М., Сухорольська І. Ю. Основні етапи розвитку футурології та її завдання в умовах сучасного світу // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2018. – Т. 21. – № 3. – С. 116-123.
 8. Сухорольська І. Нова громадська дипломатія та особливості її реалізації в сучасних умовах // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2015. – Вип. 27. – С. 136–143.
 9. Сухорольська І. Вплив громадської дипломатії на процес демократизації в Україні // Наукові записки НаУКМА: Політичні науки. – 2015. – Т. 173. – С. 34–41.
 10. Сухорольська І. Заходи громадської дипломатії іноземних держав як засіб впливу на масову аудиторію в Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – Вип. 26. – С. 141–147.
 11. Місюк І. Інституційне забезпечення громадської дипломатії США // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2013. – Вип. 25. – С. 124 – 130.

Участь у конференціях

 1. Сухорольська І. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну: уроки для громадської дипломатії // Україна в координатах Східного партнерства: пошук геополітичних пріоритетів крізь призму національної безпеки. Збірник матеріалів інтернет-конференції. – Львів, 2022. – С. 69-71.
 2. Сухорольська І. Виклики для громадської дипломатії Європейського Союзу на східному векторі // Регіональний вимір ініціативи ЄС Східне партнерство: виклики, досягнення та перспективи: матеріали круглого столу. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – С. 53-58.
 3. Сухорольська І. Особливості громадської дипломатії США за часів адміністрації Барака Обами / Ірина Сухорольська // Матеріали Регіональної науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики». – Львів: НУЛП, 2015. – С. 86–90.
 4. Сухорольська І. Сучасні виклики громадській дипломатії Європейського Союзу / Ірина Сухорольська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи». – Львів: ПП «Сорока», 2015. – С. 153–157.
 5. Сухорольська І. Громадська дипломатія України: реалії та перспективи розвитку / Ірина Сухорольська // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України». – Львів: ПП «Оріон», 2014. – С. 83–88.
 6. Сухорольська І. Використання соціальних мереж у громадській дипломатії / Ірина Сухорольська // Матеріали 3-ї міжнародної наукової конференції ICS-2014. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – C. 114–115.
 7. Misyuk I. Propaganda and Public Diplomacy: the Problem of Differentiation / Iryna Misyuk // The 4th International Academic Conference of Young Scientists «Humanities and Social Sciences 2013» (HSS-2013). – Lviv, Ukraine. – P. 76–77.
 8. Місюк І. Цільові аудиторії громадської дипломатії / Ірина Місюк // Збірник праць Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2013. – С. 78–81.
 9. Місюк І. Глобалізаційний вимір американської громадської дипломатії / Ірина Місюк // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти». – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 116–119.

Наукові проєкти та ґранти

 1. Науковий керівник науково-дослідної роботи «Використання інструментарію громадської дипломатії для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені» (грант Президента України – договір № Ф75/195-2018 від 10 жовтня 2018 р.; підстава для проведення НДР – Розпорядження Президента України від 16.07.2018 р. № 105/2018-рп, наказ Міністерства освіти і науки України від 7.08.2018 р. № 881)
 2. Участь у міжнародному проєкті «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» (EaP initiative), 619891-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, 20.11.2020 р. – 19.11.2023 р. Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства.
 3. Участь у міжнародному проєкті «European studies for technical specialities at Lviv Polytechnic National University». Project Reference No: 101047462 (call: ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH). 1.09.2022 р. – 31.08.2025 р. Програма фінансування ЄС: програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства.

Методична робота

Розробник навчальних курсів: громадська дипломатія, основи енергетичної політики.

Навчально-методичні видання

 1. Дипломатична та консульська служба: методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / Укл.: Турчин Я. Б., Сухорольська І. Ю., Дорош Л. О., Івасечко О. Я. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 52 с.
 2. Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин : плани і методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародні відносини» / Укл.: Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Я. Івасечко, І. М. Червінка, І. Ю. Сухорольська. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» 2016. – 48 с.
 3. Міжнародна та європейська безпека: плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Національного університету «Львівська політехніка» / Укл.: Дорош Л. О., Івасечко О. Я., Сухорольська І. Ю., Турчин Я. Б. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 56 с.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Громадська дипломатія. Public diplomacy» / Турчин Я. Б., Климчук І. І., Сухорольська І. Ю. Сертифікат № 04599. Номер та дата реєстрації: Е41-184-460 /2022 від 04.04. 2022 р.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» / Івасечко О. Я., Рослонь Д. Т., Сухорольська І. Ю., Турчин Я. Б., Цебенко О. О. // Сертифікат № 04293. Номер та дата реєстрації: Е41-184-402 /2021 від 01.11. 2021 р.
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Громадська дипломатія» / Турчин Я. Б., Ортинська Н. Ю., Сухорольська І. Ю., Климчук І. І. Сертифікат № 03055.

Інша професійна діяльність

Керівник Офісу громадської дипломатії у межах Науково-аналітичного центру політичних досліджень «Вектор» при НУ "Львівська політехніка".

Посилання

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4-й корпус, кімната 314. Тел. +38 (032) 258-21-89