Студент Михайло Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Студент Михайло Михайлович
StudentMM1952.jpg
д.т.н., професор
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Керамічні,композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо).
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи НТК «Фізико— механічний інститут ім. Г.В.Карпенка» Національної академії наук України, Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій, Інститут інженерної механіки та транспортуНаціональний університет «Львівська політехніка»

Студент Михайло Михайлович — доктор технічних наук,старший науковий співробітник вiддiлу фiзико-хiмiчних методiв змiцнення та захисту металів Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України,професор кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .(сум.)

Загальні відомості

Старший науковий співробітник вiддiлу фiзико-хiмiчних методiв змiцнення та захисту металів Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка/

Займається науково-педагогічною діяльністю — за сумісництвом працює професором кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова робота

Тема кандидатської дисертаціі

Розробка захисних та відновних електрометалізаційних покрить з використанням порошкових дротів [Текст] :дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Студент Михайло Михайлович ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 1998. — 193 л.

Тема докторської дисертаціі

Розроблення багатофункціональних електродугових покриттів із порошкових дротів на основі Fe-Cr-B-Al таFe-Cr-C-Al [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Студент МихайлоМихайлович ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Л., 2011. С- 351стор.

Напрями наукової діяльності

Керамічні, композиційні,монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення(високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичноготощо).

Керівник НДДКР вiддiлу фiзико-хiмiчних методiв змiцнення та захисту металів Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка

Тематика відділу

Розроблення легованих міддю і нікелем плазмових оксидокерамічних покриттів з підвищеною пластичністю на газотермічних алюмінієвих покриттях( 2012 — 2016 )

Програма: Цільова програма науковихдосліджень Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України«Фундаментальні проблеми створення матеріалів з наперед заданими властивостями,методів їх з’єднання й обробки»

Розробка комплексного методу нанесення зносостійкого та корозійностійкого шару на штоки гідроциліндрів шахтного та гірничодобувного та комунального обладнання методами газотермічного напилення та наплавлення( 2013 — 2015 )

Програма: Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» («Ресурс») на 2013-2015 рр.

Вибрані публікаціі

Патенти

Похмурський В.І., Студент М.М.,Похмурська Г.В. Порошковий дріт для одержання дисперсно-зміцнених електродугових покриттів // Патент України, № 40722, МПК С23С 4/00. Опубл. бюл. — 2009. — № 8. Студент М.М., Похмурська Г.В., Сірак Я.Я, Гвоздецький В.М. Порошковий дріт для одержання дисперсно-зміцнених електродугових покриттів // Патент України № 40723, МПК С23С 4/00. Опубл. бюл.— 2009. — № 8.

Статті в фахових виданнях
  1. Похмурский, В.И.; Студент, М.М.;Гоздецкий В.М.; Похмурская, А.В.: Порошковые проволоки серии ФМИ для электродугового напыления покрытий (обзор). Автоматическая Сварка, 2011, № 9,с. 52-57, УДК 621.791.75.042-492.
  2. V. Pokhmurskii, M. Student, V.Gozdecki, B. Wielage, H. Pokhmurska: Zmiana naprężeń szczątkowych w powłokachnatryskiwanych lukowo poddanych utlenianiu wysokotemperaturowemu, InżynieriaPowierzchni, 2011, N. 4, S. 32-37. ISSN 1426-1723
  3. Електродугові відновні та захисні покриття. // В.І. Похмурський, М.М. Студент, В.М. Довгуник, Г.В. Похмурська,І.Й. Сидорак. Львів, Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.- 2005.- 192 с.
  4. Студент М. Газоабразивне зношування електродугових покривів з порошкових дротів за підвищеної температури / СтудентМ. // Вісник ТНТУ. — 2010. — Том 15. — № 4. — С.20-26. — (механіка та матеріалознавство). / Тернопільський національний технічний університет ім.Івана Пулюя.
  5. Студент М. Особливості топографії поверхні електродугових покривів із порошкових дротів після шліфування та полірування / М.Студент // Вісник ТДТУ. — 2009. — Том 14. — № 3. — С. 72-80 —(механіка та матеріалознавство). Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя/

Контакти

79060, Львів, вул. Наукова, 5, тел.:+380322296648

Email: muhajlo@ipm.lviv.ua