Стечкевич Олег Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стечкевич Олег Орестович
Стечкевич О.jpg
Дата народження 26 травня 1973 року
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1995
Спеціальність математика, фізика, інформатика
Галузь наукових інтересів ІКТ в освіті, освіта дорослих, неформальна освіта
Кваліфікаційний рівень вчитель математики, фізики, інформатики
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004
Вчене звання старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 2008

Загальна інформація

У 1995 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. До 2003 року працював майстром виробничого навчання ПТУ №30 м. Стебник (Стебницький професійний ліцей); з 2003 по 2015 рік – старшим майстром Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Львова (Львівський коледж «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка»); з 2003 по 2015 рік – старший науковий співробітник відділу професійно-практичної підготовки Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; з вересня 2015 до листопада 2017 року – доцент кафедри освіти дорослих Львівського навчально-наукового центру професійної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова і методист Львівського коледжу «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка». У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методичні засади інтегрованого уроку виробничого навчання у підготовці операторів комп'ютерного набору” (13.00.04) в Інституті педагогіки і психології професійної освіти (Київ). У 2008 році присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник» (13.00.04).

За час наукової роботи досліджував особливості організації уроків виробничого навчання у ПТНЗ. Займався проблемами впровадження інноваційних методик на уроках виробничого навчання й організаційно-педагогічними умовами вивчення програмного забезпечення спеціального призначення у підготовці фахівців невиробничої сфери. Розробив методичні засади та модель інтегрованого уроку виробничого навчання у підготовці операторів комп’ютерного набору; методику впровадження інновацій на уроках виробничого навчання у ПТНЗ; організаційно-педагогічні умови та загальну схему вивчення програмного забезпечення у ПТНЗ і відповідну типологію уроків виробничого навчання; шляхи впровадження педагогічних новацій (на базі ППЗ) щодо розвитку творчого потенціалу майстрів виробничого навчання та формування готовності майбутніх фахівців народних художніх промислів до професійної діяльності.

Основні курси:

 • Інтернет-технології в навчанні
 • Педагогічні основи проектування та супроводу дистанційного курсу
 • Основи діяльності викладача дистанційного навчання

Наукові інтереси

 • Теорія та методика професійної освіти, дистанційне навчання
 • ІКТ в освіті, освіта дорослих, неформальна освіта.

Вибрані публікації

Є автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Серед них:

 1. Стечкевич, О. О. Організація уроків виробничого навчання: компетентнісний під¬хід [Текст] : навчально-методичний посібник / О. О. Стечкевич. — К. : Педагогічна думка, 2013. — 128 с.
 2. Stechkevych O. O., Yakymovych T.D. The use of computers at the vocational training lessons // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics ”New Trends of Global scientific ideas. 2016” (Geneva (Switzerland), the 10th of March 2016) – S.233-236.
 3. Стечкевич О.О. Наукові основи інтеграції комп’ютерних технологій в художню освіту / О. О. Стечкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.]. — Київ ; Вінниця : [ТОВ “Планер”], 2014. — Вип. 38. — С. 132—136.
 4. Стечкевич О.О. Особливості реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці учнів ПТНЗ / О. О. Стечкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ ; Вінниця : [ТОВ фірма “Планер”], 2012. –– Вип. 33. –– С. 511––516.
 5. Стечкевич О.О. Роль критичного мислення у формуванні творчого фахівця художнього профілю / О. О. Стечкевич // Нові технології навчання : Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій змісту освіти МОН України. — Київ : [б. в.], 2014. — Вип. 82. — С. 52—59.
 6. Стечкевич О.О. Теоретичні і практичні аспекти підвищення кваліфікації педагогічних працівників / О. О. Стечкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 44 / редкол. – Київ ; Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2016. –– С. 234-238.

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

вул.Князя Романа 5, м. Львів, 79008; корпус №20, кімн. 105

Тел.: +38 (032) 258-26-23, 258-30-84

E-mail: olegykste@gmail.com

Сторінка у соціальних мережах: https://www.facebook.com/OlegSteshkevych