Стецюк Богдан Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стецюк Богдан Романович
Стецюк Б.Р..jpg
д.юр.н., доцент
Дата народження 17 лютого 1967 року
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка; Запорізький юридичний інститут МВС України
Дата закінчення 1991 р.; 2003 р.
Спеціальність «українська мова, література;правознавство»
Галузь наукових інтересів історія вітчизняного процесуального права, історія української юридичної лексики.
Кваліфікаційний рівень філолог; юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи професор кафедра історії держави і права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Стецюк Богдан Романович — доктор юридичних наук, доцент кафедри історії держави і права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1991 р. закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

У 2003 р. закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство» (друга освіта).

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «українська мова». Отримав вчене звання доцента кафедри загальноправових дисциплін Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. (2005 р.).

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень».

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Встановлення та розвиток процесуального права в Україні (X ст. ¬ 20-ті рр. XX ст.).

Професійна діяльність

Науково-педагогічний стаж – 25 років.

З 1992 по 1997 рік - робота та навчання в аспірантурі Запорізького національного університету.

З 1997 по 2004 рік - робота в Запорізькому юридичному інституті МВС України на посадах старшого наукового співробітника, заступника начальника кафедри, начальника навчально-методичного відділу, начальника факультету.

З 2004 по 2011 рік - робота в Кіровоградському юридичному інституті ХНУВС на посадах доцента кафедри, заступника начальника інституту зі служби, першого заступника начальника інституту з навчально-методичної роботи.

З 2012 по 2013 рік - директор Кіровоградського інституту МАУП.

З 2014 по 2016 рік - професор кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України.

З квітня 2016 р. – професор кафедри історії держави і права Інституту права та психології Національного університету Львівська політехніка.

Викладає дисципліни

 • «Історія держави і права зарубіжних країн»;
 • «Історія держави і права України»;
 • «Основи римського права»;
 • «Сучасні концепції права»;
 • «Риторика».

Наукова діяльність

Наукові інтереси

 • історія вітчизняного процесуального права;
 • історія української юридичної лексики.

Науковий доробок

Автор понад 80 наукових праць.

Вибрані публікації:

 1. Стецюк Б.Р. Функціонування судового процесу в Київській Русі / Б.Р. Стецюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 824 – Юридичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 405 ¬– 411.
 2. Стецюк Б.Р. Судові реформи П. Полуботка та Д. Апостола / Б.Р. Стецюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 825 – Юридичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. Б.Р. Стецюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 825 – Юридичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 281 – 288.
 3. Стецюк Б.Р. Аналіз основних досліджень процесуального права Гетьманщини вітчизняними істориками права ( XIX ст. – 20-ті роки XXст.) / Б.Р. Стецюк // Південноукраїнський правничий часопис Одеського державного університету внутрішніх справ. – № 2, – Одеса, Видавництво: ОДУС – 2015 С. 213 – 216.
 4. Стецюк Б.Р. Основні принципи судового процесу Гетьманщини / Б.Р. Стецюк // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України. ¬ № 2, ¬ Кривий Ріг, Видавництво: ДЮІ ¬ 2015 . 16¬ 22.
 5. Стецюк Б.Р. Трансформація судової системи на українських землях у складі Великого князівства Литовського. // вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 855 . Серія Юридичні науки. ¬ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016, сс. 311¬– 315.
 6. Стецюк Б.Р. Джерела права церковного судочинства Київської Русі / Б.Р. Стецюк // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали XXXIV Міжнародної історико-правової конференції (м. Тисмениця, 27 – 29 травня 2016 р. ) – Київ – Херсон, 2016. – С. 275 – 281.
 7. Стецюк Б. Р. Функції княжого суду як правоохоронного органу Київської Русі. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності на сучасному етапі державотворення в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 2 грудня 2016 року / Упорядники: І.В. Іванов, Є.В. Зозуля, А.В. Гончаров. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. – сc.27 –¬ 32
 8. Стецюк Б.Р. Виникнення вітчизняної науки процесуального права в період Російської імперії // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 квітня 2017 р.). Кропивницький інститут державного та муніципального управління «КОД», 2017. – сс. 334 – 337.
 9. Стецюк Б. Р. Співвідношення органів адміністративної та судової влади в часи Гетьманщини // Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія і сучасність (аспекти права) інтернет-конференція, ІНППУНУ «Львівська політехніка» www. historylaw.edu.ua, 2017. – С. 48 – 51.
 10. Стецюк Б. Р. Першоджерела українського конституціоналізму в добу Гетьманщини (середина XVII ¬ початок XVIII ст.). // Теорія і практика конституціоналізму український та зарубіжний досвід. Матеріали Третьої науково-практичної конференції. Львів: Національний ун-т «Львівська політехніка», 2017. – С. 110 – 117.
 11. Стецюк Б. Р. Інститут апеляції в кримінальному процесі Гетьманщини. // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. ( 26 травня 2018 р.) ІНППУНУ «Львівська політехніка», 2018. ¬ сс. 40 ¬ 43. інтернет-конференція, ІНППУНУ «Львівська політехніка» www. historylaw.edu.ua, 2017. – С. 48.
 12. Стецюк Б.Р. Судова система в часи національно-визвольних змагань в Україні (1917 ¬– 1921 рр.). // вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 861 . Серія Юридичні науки. ¬ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017, сс. 419 – 423.
 13. Стецюк Б.Р. Особливості регламентації цивільного судочинства за ЦПК УСРР 1924 року. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2017. – № 2 (84). сс. 87 – 94.
 14. Стецюк Б. Р. Литовський Статут як джерело кримінально-процесуального права Гетьманщини // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (1 – 2 червня 2018 р.). Херсонський державний університет, 2018. – сс. 48 ¬ 51.
 15. Стецюк Б. Р. Поняття судового вироку у кримінальному процесі Гетьманщини. // Судова влада в Україні та інших державах: історія і сучасність (аспекти права) інтернет-конференція, ІНППУНУ «Львівська політехніка» www. historylaw.edu.ua, 2018. – сс. 134 – 138.
 16. Bohdan Stetsiuk, Oleksandr Slyvka, Oleksandr Bashynskyi The legal framework for the implementation of currency regulation in some foreign and in Ukraine. // Baltik Journal of Economic Studies, Vol. 4(2018) No. 1 January ¬ Riga, 2018, 350-358.
 17. Стецюк Б.Р. Погляди на юридичний процес вітчизняними правниками в другій половині XIX століття. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2018. – № 1 (86). сс. 76 – 83.

Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 324 E-mail: IDP.dept@lpnu.ua