Статті у журналах і збірниках праць Сороківский О.І.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Калінін С.Г., Сороківський О. І. Залежність між кінематичними та геометричними параметрами кулькової муфти вільного ходу// Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» — 1997. — № 323. — C. 86— 88.
 2. Сороківський О.І. Динамічні характеристики кулькових муфт вільного ходу// Вісник ДУ «Львівська політехніка». — 1997. — № 323. — C. 59 — 61.
 3. Малащенко В.О., Сороківський О. І. Динамічні залежності кулькової муфти вільного ходу// Зб.Наукових праць Асоціації «Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 1998. — Вип. 2. — C. 48 — 49.
 4. Малащенко В.О., Сороківський О. І. Осьові деформації кулькових муфт вільного ходу// Вестник Харьковского политехнического университета. — 1999.— Выпуск 48. — C. 130–134.
 5. Малащенко В.О., Сороківський О. І. Визначення часу запізнення вмикання кулькових муфт вільного ходу// Зб. Наукових праць Асоціації «Автобус» «Проектування,виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 1999.— Вип. 3. — C. 57. —60.
 6. Куновський Г.П., Малащенко В. О., Сороківський О. І. Експериментально-аналітичне визначення основних показників системи транспортування пиловугілля// Вісник Східноукраїнського національного університету, — Луганськ, 2000. — № 6 (28).—C. 38— 41.
 7. Малащенко В.О., Куновський Г. П., Петренко П. Я., Сороківський О. І. Визначення глибини спрацювання зубців великогабаритної прямозубої передачі млинів// Зб. Наукових праць Асоціації «Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — Львів, 2000. — Вип. 4. — С 67— 69.
 8. Малащенко В.О., Малащенко В. В., Сороківський О. І. Підвищення безпеки процесів підіймання високих споруд// Збірник праць «Подъемные сооружения. Специальная техника». —Одесса, 2001. — № 4. — C. 61— 63.
 9. Малащенко В. О., Малащенко В. В., Сороківський О. І. Вплив кратності поліспаста на динамічні навантаження елементів підіймальних систем// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні».— Львів, 2001.— № 422. — C. 61— 63.
 10. Гомішін Я., Малащенко В. О., Сороківський О. І.Volnobezna guldekova spojka// Журнал «Strojarstvo Strojirenstvi» (Словаччина).— 2001.— № 12. — C. 56 — 57.
 11. Малащенко В.О., Куновський Г. П., Малащенко В. В., Сороківський О. І. Вплив геометричних параметрів підіймальних механізмів на частоти коливань жорсткої високої споруди// Сборник научных трудов национальной горной академии Украины. — 2002.— № 13. — Том 3. — С 41— 42.
 12. Малащенко В.О., Куновський Г. П., Малащенко В. В., Сороківський О. І. Динаміка підйому жорсткої високої споруди // Сборник научных трудов национальной горной академии Украины. — 2002. — № 13. — Том 3. — С 38— 39.
 13. Малащенко В.О., Куновський Г. П., Сороківський О. І. Математична модель процесу підіймання високих споруд штовхаючими стрілами// Підйомно-транспортна техніка,— 2002. — №1−2. — С.82—86.
 14. Малащенко В. О.,Куновський Г. П., Сороківський О. І. Експериментальне визначення величини спрацювання профілів зубців відкритої зубчастої передачі// Збірник науковихпраць Асоціації «Автобус» «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — 2002. — Випуск 6. — С. 120–125.
 15. Малащенко В.О., Сороківський О. І. Навантаження півмуфт кулькової муфти вільного ходу зосередженою осьовою силою// Машинознавство. — 2002. — № 3. — С. 28–32.
 16. Гомішін Я.,Малащенко В. О., Сороківський О. І. The selection of parameters of a coasterball clutch and recommendation for its construction// Transaction of Kosice. —2002.— № 2. — С. 1–6.
 17. Кравець І. Є.,Малащенко В. В., Сороківський О. І. Силова взаємодія між елементами кулькових муфт вільного ходу// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні».— 2003. — № 480. — С. 73–76.
 18. Сороківський О.І., Куновський Г. П., Кравець І. Є. Визначення оптимальних параметрів кулькової муфти вільного ходу// Підйомно-транспортна техніка. — 2003.— № 3. —С.43−48.
 19. Малащенко В.О., Мартинців М. П., Сороківський О. І. Проблеми підвісних канатних установок для збереження екосистеми/ Подъемные сооружения. Специальная техника.— 2004.—С.32—33.
 20. Малащенко В. О.,Кравець І. Є., Сороківський О. І. Проблеми довговічності великогабаритних відкритих зубчастих передач вуглерозмелювальних млинів/ Вісник Національного Технічного університету «ХПІ». — Збірник праць тематичний випуск «Проблеми механічного приводу». — 2006. — № 22.— С. 81–85.
 21. Малащенко В. О., Сороківський О. І., Кравець І. Є., ФільП. В. Спрацювання зубців великогабаритної приводної пари млинів/ Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. — Луганськ, 2006.— № 6(100).— С. 183–189.
 22. Гащук П. М.,Малащенко В. В., Сороківський О. І. Обґрунтування міцністних показників кулькової обгінної муфти стартерів автомобілів/ Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля .— Луганськ, 2007.— № 9(115).— Ч. 1. — С. 39— 41.
 23. Малащенко В. О.,Сороківський О. І., Борис А. О. Геометрична та силові залежності приводів велосипедів з новою кульковою муфтою вільного ходу/ Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів».— 2009.— № 641. — С. 46–49.
 24. Сороківський О.І., Носов Ю.Є. Аналіз силових параметрів кулькової муфти вільного ходу велосипеда/ Науковий вісник НЛТУ України.— Вип. 20.13. — 2010.— С. 112—117.
 25. Сороківський О.І., Носов Ю.Є. Міцність основних елементів кулькової муфти вільного ходу/ Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.— №701. — 2011.— С. 94—100).
 26. Узагальнення наукових здобутків Львівського відділення підйомно-транспортної Академії наук України [Текст] / В. О. Малащенко, О. І. Сороківський // Підйомно-транспортна техніка : наук.-техн. та вироб. журн. — Одеса, 2014. — 2014. — С. 4-13.
 27. Сороківський О. І., Іванус Н. В. Вплив основних параметрів нових фрикційних муфт на її силові характеристики // Підйомно-транспортна техніка. – 2016. – Т.2(50). – C. 34–41.
 28. Юськів В. М., Сороківський О. І., Соколовський І. Б. Системи матеріального забезпечення діяльності автосервісного підприємства вантажних автомобілів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2017. – № 863. – С. 233–244.