Статті у журналах і збірниках праць Сологуб Б.В.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Лозовой И.С., Зинько Я.А., Сологуб Б.В. Уравнения движения элементов грузоподьемной системы типа козлового крана. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ, 1982г. № 3347, 16 с.
 2. Сологуб Б.В., Лозовой И.С. Уравнения движения грузовой тележки с канатной тягой козлового крана. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ 1982г. № 3562 Д82, 15 с.
 3. Лозовой И.С. Сологуб Б.В. Уравнения движения грузовой тележки башенного крана с канатной тягой. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ 1982г.№ 3563Д82, 12 с.
 4. Сологуб Б.В., Лозовой И.С. Уравнения движения грузовой тележки кабельного крана. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ 1982г.№ 3716Д82, 12с.
 5. Сологуб Б.В. Определение длины каната грузоподъемной канатной системы типа козлового крана с неподвижной лебедкой. Рукопись депонированав УкрНИИНТИ 1982г.№ 3626Д82, 8 с.
 6. Сологуб Б.В., Лозовой И.С., Зинько Я.А. Уточненная математическая модель движения грузовй тележки козлового крана. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ 1982г .№ 4002УК, 39 с.
 7. Сологуб Б.В. О динамике облегченных грузовых тележек грузоподьемных кранов. Вестник Львовского политехнического института № 1701983г.стр.130- 132
 8. Сологуб Б.В. Уточненная математическая модель движения грузовых тележек башенных кранов. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ, 1983г .№ 331УК-Д83, 21 с.
 9. Лозовой И.С., Сологуб Б.В. Уточненная математическая модель движения грузовых тележек кабельных кранов. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ,1983г. № 734 УК-Д83, 19 с.
 10. Лозовой И.С., Сологуб Б.В. Программа, автоматизирующая силовой расчет грузовой тележки и ее канатных механизмов козловых кранов(КРАН).Рукопись депонирована в УкрФАП,1983г. № 6145., 112 с.
 11. Сологуб Б.В. Уточненная математическая модель движения крановых грузовых тележек с канатной тягой. Вестник Львовского политехнического института № 180 1984г. стр. 109-111.
 12. Сологуб Б.В., Гуцуляк Ю.В. Некоторые результаты исследования динамики крановых грузовых тележек с канатным приводом козловых кранов. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ 1985г. .№ 611 Ук-85, 12 с.
 13. Сологуб Б.В., Лозовой И.С.Методика определения нагрузокв канатных механизмах кранов с облегченной грузовой тележкой. Вестник Львовского политехнического института № 190 1985г. с.81-83.,2 с.
 14. Сологуб Б.В.,Лозовой И.С. Структурно-логическое представление рабочего цикла кранов. Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ 1988г.№287 Ук-88, 4 с.
 15. Сологуб Б.В., Лозовой И.С. Качественное совершенствование современных математических моделей крановых механизмов.Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ 1988г. .№ 288 Ук-88, 4 с.
 16. Сологуб Б.В.,Лозовой И.С. Исследование динамики канатных механизмов кранов и пути повышения прочности и долговечности их канатов.Сборник «Стальные канаты», 1986г., 8 с.
 17. Сологуб Б.В. Дослідження динаміки канатних механізмів козлового крана ККС-12,5 — 32.Вісник Львівського політехнічного інституту, 1990р.с45-47, 3,5
 18. Сологуб Б.В.Динаміка канатних механізмів кранів під час роботи тягового двигуна Рукопис деп. в УкрІНТЕІ 1993 р. № 568 УКД-93, 5 с.
 19. Сологуб Б.В.Динаміка канатних механізмів під час спільної роботи вантажо-підіймального і тягового двигуна Рукопис деп. в УкрІНТЕІ 1993 р. № 569 УКД-93, 5 с.
 20. Гелетій В.М., Сологуб Б.В., Розробка методики автоматизованого проектного розрахунку кранових механізмів.Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.1996р. №311,с.60-62., 3 с.
 21. Сологуб Б.В. Дослідження динаміки кранових канатних механізмів . журнал «Машинознавство» листопад 1999р., 3 с.
 22. Кузьо І.В., Мартинців М.П., Сологуб Б.В. Особливості розробки та розрахунку спеціальних канатних вантажопідіймальних систем. Науковий Вісник «Збірник науково-технічних праць. Львів УкрДЛТУ» 2002р.вип.12.3с.112-118, 3 с.
 23. МартинцівМ.П., Бичинюк І.В., Сологуб Б.В. Аналіз особливостей роботи тягово — несучих канатів підвісних установок в зоні проміжних опор. Науковий Вісник «Збірник науково-технічних праць.Львів НЛТУУ» 2007р.вип.17.6 с.87-92.,6с.
 24. Кіндрацький Б., Павлище В., Сологуб Б. Динаміка пневмопривідного модуля лінійного переміщення підіймально-транспортного маніпулятора у перехідних режимах роботи / Праці 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф.«Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2008. — С. 105–108.
 25. Мартинців М.П., Удовицький О.М., Сологуб Б.В. Аналіз роботи рекреаційних канатних установок як підвісних конвеєрів // Науковий вісник НЛТУ України. — 2009 — 19.7 — С. 90 — 97.
 26. Мартинців М.П., Адамовський М.Г., Бариляк В.В., СологубБ.В. Особливості розрахунку систем із замкнутим рухомим тягово — несним канатом// Науковий вісник НЛТУ України. — 2009 — 19.8.— С.146 — 152.
 27. Мартинців. М.П*., Сологуб Б.В., Климковський М.І. Оцінка ефективності освоєння гірських лісів підвісними канатними системами. Науковий вісник НЛТУ України «Збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ» 2010р.вип.20.1 с.90-97. (каф. тем.)
 28. Мартинців. М.П*., Удовицький В.М*., Сологуб Б.В.Динамічна модель приводу транспортувальних і вантажопідіймальних машин зведучим барабаном. Вісник НУ «Львівська політехніка» Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. № 678, 15.09.2010р., с. 74 — 79. (каф. тем.)
 29. Сологуб Б.В. Аналіз напружено-несного канату крісельної дороги в зоні проміжної опори./ м. Дніпропетровськ. Науково-технічний та виробничий журнал Сологуб Б.В. Моделювання та аналіз роботи пасажирських канатних доріг і замкнутим канатом. // Машинознавство. — 2011 — № 1÷2(165-166). — с. 44-47. (каф. тем.)
 30. МартинцівМ.П.,Адамовський М.Г.,Бариляк В.В.,Сологуб Б.В.Особливості розрахунку систем із замкнутим рухомим тягово -несним канатом. Науковий вісникНЛТУ України «Збірник науково-технічних праць.Львів НЛТУУ»2009р.вип.19.8 с.146-152.
 31. Сологуб Б.В.Аналіз напружено-деформованого стану тягово-несного канату крісельної дороги в зоні проміжної опори. Науково-технічниий та виробничий журнал “Підйомно-транспортна техніка” №2(38) 2011р.м. Дніпропетровськ.16с.
 32. Сологуб Б.В. Моделювання та аналіз роботи пасажирських канатних доріг із замкнутим канатом. журнал “Машинознавство”, грудень 2011. 5с.
 33. Сологуб Б.В., Данило Я.Я. Розрахунок основних параметрів спареної крісельної канатної дороги з перевантажувальним пристроєм. Вісник НУ»ЛП»Динаміка ,міцність та проектування машин і приладів.2014р.№311, 9с.