Стасюк Іван Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стасюк Іван Михайлович
RTEmagicC image031 03.png.png
к.іст.н., доцент
Дата народження 26 травня 1973 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1995 р.
Галузь наукових інтересів український національно-патріотичний рух в УРСР у 50-80-х роках ХХ століття, визвольні змагання української нації у 1917-1921 роках.
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник доктор ¡сторичних наук, професор Дещинський Леонтій Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Стасюк Іван Михайлович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 26травня 1973 року.

Кандидат історичних наук (2002 р.) , доцент (2006 р.)

Тема дисертації: Український національно-патріотичний рух в УРСР (середина 1950-х — кінець 1980-х років)[Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Стасюк Іван Михайлович ;Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 226 арк. — арк.187-211

Науковий керівник — доктор ¡сторичних наук, професор Дещинський Леонтій Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Країнознавство
  • Історія України

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: український національно-патріотичний рух в УРСР у 50-80-х роках ХХстоліття, визвольні змагання української нації у 1917-1921 роках.

Вибрані публікації

  1. Стасюк І.М. З історії боротьби КДБ УРСР проти українського національно-патріотичного руху середини 1950-х — першої половини 1960-х років// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 634. Держава таармія. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,2008. — С.107-111;
  2. Ратушна О.М., Стасюк І.М. Передумови і наслідки укладення Брестського мирного договору між УНР та державами Четвірного союзу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 652. Держава та армія. —Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.С.97-101;
  3. Стасюк І.М. Тактика боротьби українців за національно-політичні права народу та державну незалежність у 50-80-х роках ХХст. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 693.Держава та армія. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — С.252-257.
  4. Збірник тестових завдань з історії України : навч. посіб.для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання випускників серед. шкіл івступників до Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Уклад. Іван Ярославович Хома, Віталій Степанович Виздрик, Іван Михайлович Стасюк; За заг. ред. Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх.— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 170 с.— Бібліогр.: с. 170 . —ISBN978-617-607-172-3 63.
  5. Військова еліта України доби національно-визвольнихзмагань 1917-1921 рр. : командувачі дієвої Армії УНР / І. М. Стасюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 04/2012 . — N724: Держава та армія . — С. 158-1

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 3, 4-йкорпус,кімната202,

тел.. +38 (032) 258-21-59

E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; ergo777@ukr.net