Станасюк Наталія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Станасюк Наталія Степанівна
Станасюк Н.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 30 січня 1979 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний аграрний університет
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Облік і аудит»
Галузь наукових інтересів економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу.
Кваліфікаційний рівень економіст з бухгалтерського обліку і фінансів
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка, заслужений працівник народної освіти України, доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович
Дата присвоєння н.с. 2020 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Станасюк Наталія Степанівна — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 30 січня 1979 року

У 2001р. закінчила з відзнакою Львівський державний аграрний університет по спеціальності «Облік і аудит» (кваліфікація: економіст з бухгалтерського обліку і фінансів).

Протягом 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі із відривом від виробництва у Інституті регіональних досліджень НАН України.

В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обласний АПК та удосконалення його галузево-компонентної і територіальної структури (на прикладі Львівської області)» в Державному агроекологічному університеті.

Цього ж року прийшла працювати на посаду асистента, а у 2006 році була переведена на посаду доцента кафедри обліку та аналізу.

У 2011р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2015-2018 рр. навчалася у докторантурі із відривом від виробництва у Національного університету «Львівська політехніка».

30 листопада 2018 року захистила докторську дисертацію на тему: «Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами, науково-дослідною роботою студентів.

Наталія Степанівна одружена, виховує двох дочок.

Професійна діяльність

2005-2007 рр. – асистент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”.

2007-2018 рр. – доцент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”.

2018-2019 рр. – доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”.

З серпня 2019 р. – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”.

Стажування та підвищення кваліфікації

2017-2018 рр. відвідувала семінар педагогічних знань у Національному університеті “Львівська політехніка” (посвідчення №139-18 від 16.06.2018 р.)

З 28.01.2019 р. до 06.02.2019 р. проходила стажування в Гірничо-металургійній академії у м. Кракові (Польща) (сертифікат про проходження стажування у м. Краків від 11.02.2019 р.)

Нагороди та відзнаки

Відзначена грамотами та подяками Національного університету Львівська політехніка за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, високі успіхи в науково-дослідній роботі, високу професійну майстерність.

Нагороди та відзнаки:

диплом лауреата премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні (м. Львів, 2018 р.);

дипломом лаурета III премії конкурсу “Краще видання року” за працю “Розвиток промислового потенціалу: економічне оцінювання, просторові аспекти та державне управління” у номінації “Монографія” (м. Київ, 2018 р.).


Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Корпоративна соціальна відповідальність у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Міжнародне підприємництво
 • Облік та оподаткування в зарубіжних країнах (анг.м.)


Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень: економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу в умовах активізації міжнародної економічної діяльності.

Вибрані публікації

Опублікувала 103 наукові праці, з яких 5 монографій, 55 статті у фахових виданнях та в наукових періодичних виданнях інших держав, серед них 4 статті належать до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Взяла участь у 40 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Підготувала 39 навчально-методичних праць.

Публікації в наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Stanasiuk N., Kuzmin O. & Vivchar, O., 2019. Intellectually-Innovative Clusters As The Basis Of Industrial Potential Development. Baltic Journal of Economic Studies, Publishing house "Baltija Publishing", Vol. 5(1), p.118-125.
 2. Stanasiuk, N., Shpak, N., Hlushko O., Sroka , W. 2018 Assessment of the social and labor components of industrial potential in the context of corporate social responsibility. Polish Journal of Management Studies, Vol.1 (17), p. 209-220.
 3. Станасюк, Н.С. та Кузьмін О.Є., 2017. Оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу та формування стратегій його нарощування (галузевий аспект). Науковий вісник Ужгородського національного університету. №14, с. 168–172.
 4. Станасюк, Н.С., 2017. Модернізація галузевої структури промислового потенціалу. Економіка та суспільство. [online] 11, Доступно: http://www.economyandsociety.in.ua.
 5. Stanasyuk, N., Kuzmin O., and Olichovskaya M., 2017. Application of cluster approach to the development of industrial potential: innovative policy and management support. Economics, Enterpreneurship, Management. No1 (Vol.4), p.41-48.
 6. Stanasiuk N., Kuzmin O. and Shpak N. 2017. Innovation Clusters as an Important Factor Providing Industrial Potential, Econtechmod. No1, (Vol.6), p.71-80.
 7. Stanasiuk N., Shpak, N., and Hlushko, O., 2017. Tools for interpretation of economic information for a management of development of industrial potential, Науковий вісник Полісся. № 4 (12), ч. 2, с. 117-124.
 8. Stanasyuk, N. Structural Development of Industrial Potential of Ukraine, 2016. Economics, Enterpreneurship, Management, Vol. 3, N.1, p. 57–61.
 9. Станасюк, Н.С., 2016. Інтегральне оцінювання розвитку промислового потенціалу регіонів. Економічний простір: збірник наукових праць, 115, с. 91–98.
 10. Станасюк, Н.С., 2016 Структурування промислового потенціалу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: збірник наукових праць. ІРД НАН України, 2016. с.101 - 104.
 11. Stanasyuk, N., 2016. Formation of Mechanism of the Industrial Potential Developmant State Administration. Economics, Enterpreneurship, Management, Vol. 3 (N2), p. 77–82.


Монографії

1. Станасюк, Н.С., 2018. Розвиток промислового потенціалу: економічне оцінювання, просторові аспекти, державне управління. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

2. Станасюк, Н.С. та Кузьмін, О.Є., 2016. Державне управління розвитком промислового потенціалу (теоретико-методологічні засади). В: Ред. В.В. Прохорова. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки. Харків. «Смугаста типографія». с. 127-135.

3. Станасюк, Н.С. та Кузьмін, О.Є., 2016. Фактори розвитку промислового потенціалу (концепція, місце і роль). В: Ред. В.А. Ткаченко. Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем. Днепропетровск. ДУАН; Монолит. с. 300-310

4. Станасюк, Н.С., 2016. Концептуальні засади державного управління формуванням і розвитком промислового потенціалу (європейський досвід та можливості його використання в Україні). В. Авт. кол. Львович И.Я., Орлов Н.М., Преображенский А.П. и др. Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юриспруденція. Одесса: КУПРИЕНКО СВ. с.118-129.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 304

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: Nataliia.S. Stanasiuk@lpnu.ua