Стадницький Юрій Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стадницький Юрій Іванович
Stadnytskyy yuriy ivanovych.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 21 липня 1962 р
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1984 р.
Спеціальність економіка
Галузь наукових інтересів розміщення продуктивних сил, економіка природокористування, інвестування.
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Стадницький Юрій Іванович — доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Народився 21 липня 1962 р., м. Львів.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-економіст (1984).

Залишився на кафедрі економіки та організації будівництва цього інституту.

Навчання в аспірантурі — 1988-1990 рр.

Дисертацію «Економічна ефективність заміни металевих труб пластмасовими» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистив у 1990 році.

Дисертацію «Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистив у 2001 році.

Доктор економічних наук (2001), професор (2004), професор надзвичайний Politechnika Swietokrzyska w Kielcach та професор звичайний Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystyki і Nauk Spolecznych w Kielcach (Польща).

Викладацька діяльність

Викладає курси:

Наукова діяльність

Основні показники наукової діяльності: основна сфера наукових інтересів: економіка природокористування (розроблено економічні засади оптимізації екологічного оздоровлення довкілля), інвестування (розробки щодо удосконалення економічного обґрунтування інвестиційних проектів), розміщення продуктивних сил (розробки щодо удосконалення економічного обґрунтування територіальної організації продуктивних сил).

Результати виконаного дослідження у своїй сукупності вирішують важливу науково-прикладну проблему розробки теоретико-методологічних засад оптимізації протизабруднюючої діяльності. Наукова новизна результатів виконаного дослідження полягає у наступному:

— розвинуто і поглиблено теоретичні та методологічні основи, що стосуються суті та змісту поняття економічних збитків від забруднення довкілля; — обґрунтовано нові методологічні підходи до визначення вартості заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища; — вперше розроблено систему критеріїв для оцінки ефективності механізмів управління оздоровленням навколишнього середовища у регіоні; — вперше розроблено оптимальний механізм управління оздоровленням навколишнього середовища у регіоні, який базується на формуванні спеціалізованою структурою програми протизабруднюючих заходів у регіоні та особливих засадах фінансування її реалізації за кошти розташованих там підприємств; — запропоновано шляхи підвищення ефективності протизабруднюючої діяльності на рівні підприємства, регіону, держави та міждержавному рівні, які стосуються визначення вартості заходів щодо зменшення рівня антропогенного забруднення навколишнього середовища, формування їх ранжирів та оптимальної програми.


Вибрані публікації

Опублікував понад 200 наукових та понад 30 навчально-методичних праць. Серед них:

Монографії

1. Економіка охорони довкілля. — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1998. — 198 с.

2. Економічні основи управління оздоровленням довкілля (методологія і практика). -Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1999.- 260 с.

3. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — Львів: Центр Європи, 2002. — 252 с.

4. Амортизація?! -Львів: Львівський Інститут Менеджменту, 2003. — 143 с.

5. Державна амортизаційна політика в системі регулювання підприємницької діяльності. — Львів: ЗУКЦ, 2005. — 236 с.

6. Економічний вибір оптимальних технологій: мікро- та макроекономічні аспекти. — Львів: ЗУКЦ, 2006. — 320 с.

7. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля. — Хмельницький: УЕП, 2007. — 362 с.

Навчальні посібники

1. Економічне обгрунтування вибору оптимальних технологічних рішень в будівництві. — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1995. — 104 с.

2. Економічне обгрунтування та вибір оптимальних технологій. — Львів: Центр Європи, 1997. — 116 с.

3. Менеджмент реальних інвестицій. — Київ: Знання, 2000. — 210 с.

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. — 256 с.

5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (розміщення підприємств). — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. — 144 с.

6. Розміщення підприємств. — Львів: Видавництво «Апріорі», 2007. — 184 с.

7. Економічний вибір оптимальних технологій. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. — 124 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: kaf_epi_lp@mail.ru

E-mail: stadnytskyj@ukr.net