Ставкова Софія Георгіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ставкова Софія Георгіївна
к. пед. наук, ст. викладач
Дата народження 30 червня 1962 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Соціальна робота з дітьми і сім’ями, супервізійна діяльність у соціальній сфері
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Ставкова Софія Георгіївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

З 1979 до 1984 року навчалась у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Романо-германські мови і література» та отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови. Перекладач».
З 1995 до 1999 р. працювала у міжнародних фондах та недержавних благодійних організаціях, які співпрацювали з урядом України та допомагали реформувати й розвивати її соціальну сферу.
У період з 09.2000 р. до 11.2000 р. пройшла стажування у Манітобському університеті (м. Вінніпег, Канада) за сертифікованою програмою підготовки координаторів навчальної практики студентів спеціальності «Соціальна робота» в рамках виконання канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.). З 2001 р. працювала на посаді асистента, а з 2017 р. - старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».
2011-2012 рр. на запрошення Українського Конгресового Комітету Америки (м. Нью Йорк, США) пройшла наукове стажування та взяла участь у волонтерському проекті Освітньої Ради при УККА.
2016 р. пройшла наукове стажування за програмою PhD у Манітобському університеті (м. Вінніпег, Канада), з яким Національний університет «Львівська політехніка» має угоду про співпрацю.

Наукова діяльність

2018 року у Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) «Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді».
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Гайдук Ніна Михайлівна.

Сфера наукових інтересів:

Соціальна робота з дітьми і сім’ями, супервізійна діяльність у соціальній сфері

Громадська діяльність

Співзасновник всеукраїнської громадської організації Асоціація - Моя родина, метою діяльності якої є створення оптимальних умов для розвитку та повноцінної соціальної реалізації дітей-сиріт, які влаштовані в сім’ї на державне утримання.

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 30 праць.

 1. Архипова С.П., Гайдук Н.М., Ставкова С.Г. Теорія і практика неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді: монографія / Архипова Світлана Петрівна, Гайдук Ніна Михайлівна,
 2. Stavkova, S., & Flaherty, M. (2012). Conversation with an Interpreter: Considerations for Cross-Language, Cross-Cultural Peacebuilding Research. Peace and Conflict Studies.19 (2). 237–258.
 3. Stavkova, S., & Flaherty, M. (2017). Participatory Research: Community Building in Action. Yearbook of Varna University of Management, X, 376–385.
 4. Ставкова, С. Г. (2007). Супервізія – метод професійного становлення соціальних працівників: історичний аспект. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2. – 35–41.
 5. Ставкова, С. Г. (2016а). До питання вивчення супервізії як соціальної технології. Педагогіка і психологія професійної освіти, 3. 178–191.
 6. Ставкова, С. (2017a). Адміністративна супервізія в організації соціальної служби: досвід Канади. У В. І. Сипченка (Ред.), Гуманізація навчально-виховного процесу, 3 (83), 95–106.
 7. Stavkova, S. (2017). Some Aspects of Continuing Professional Education of Social Workers in Canada. Молодь і ринок. 10 (153), 19–23.
 8. Ставкова, С. Г. (2017). Становлення супервізії як сфери професійної діяльності у соціальній роботі: зарубіжний досвід. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 7 (312), 243–253.
 9. Ставкова, С. (2009). Супервізія як метод професійного становлення спеціалістів: історичний аспект. Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 10. Все про соціальну роботу: навчальний енциклопедичний словник-довідник. (2013). Піча, В. М. (Ред.). Львів: «Новий Світ-2000».
 11. Політологія: сучасні терміни і поняття: Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації., (2014). Климанська Л. Д., Турчин Я. Б., & Хома Н. М. (Ред.). Львів: Новий Світ- 2000.
 12. Ставкова, С. Г. (2016). До питання професійної підготовки соціальних працівників-супервізорів у системі неперервної освіти: досвід Канади. Управлінсько-педагогічні аспекти професійної діяльності викладача вищої школи. Черкаси: Чабаненко Ю. А.
 13. Психосоціальна підтримка дітей і молоді у складних життєвих обставинах у системі професійної підготовки соціальних працівників «університет – громада». Досвід Національного університету «Львівська політехніка». (2016). Гайдук Н. М., Клос Л. Є. (Ред.). Львів: Видавництво Львівської Політехніки.
 14. Архипова С.П. Теорія і практика неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді: монографія / Архипова С.П., Н. М. Гайдук, С. Г. Ставкова. – Черкаси: ЧНУ, 2019. – 373 c.
 15. До 20-річчя канадсько-українського проекту "Реформування соціальних служб" (1999–2003) : колективна монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2019.
 16. Здоров’я і здоровий спосіб життя: полідисциплінарний вимір : колективна монографія. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020.