Сподинюк Надія Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сподинюк Надія Андріївна
Spodyniuk.jpg
Дата народження 6 грудня 1984 року
Громадянство Україна
Національність українка
Галузь наукових інтересів Аналіз існуючих систем забезпечення температурного режиму приміщень пташників
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук., доцент Желих Василь Михайлович, в.о. завідувача кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Сподинюк Надія Андріївна — кандидат технічних наук.,асистент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

 • Опалення
 • Нетрадиційні джерела енергії
 • Проектування систем опалення та комбіновані системи теплопостачання
 • Теплопостачання

Тема дисертаційного дослідження

Енергоефективне теплозабезпечення приміщень пташників [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Сподинюк Надія Андріївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 169, [4] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 155-168.

Науковий керівник: доктор технічних наук., доцент Желих Василь Михайлович, в.о. завідувача кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Сфера наукових інтересів

 • Аналіз існуючих систем забезпечення температурного режиму приміщень пташників

Публікації

 1. Теплогазопостачання та вентиляція [Текст] : навч. посіб. /Возняк О. Т., Савченко О. О., Миронюк Х. В. [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 276 с. — ISBN978-617-607-436-6
 2. Інфрачервоний нагрівач/ Номер патенту: 81275 | Автори: Шепітчак Володимир Богданович, Желих Василь Михайлович, Сподинюк Надія Андріївна | Опубліковано: 25.06.2013 | МПК: H05B 6/72
 3. Дослідження ефективності роботи витяжного зонта конструкції інфрачервоного нагрівача / Н. А. Сподинюк, В. М. Желих // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. -С. 235-238. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 2 назви
 4. Визначення ефективності роботи витяжного зонта інфрачервоної системи опалення приміщень пташників / Н. А. Сподинюк, В. М. Желих // Вісн.Вінниц. політехн. ін-ту. — 2010. — № 4. — С. 26-28. — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Аналіз існуючих систем забезпечення температурного режиму приміщень пташників / Н. А. Сподинюк // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. С 151-154. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 677). — Бібліогр.: 5 назв.
 6. Розрахунок параметрів теплового режиму технологічної зони модуля утримання птиці / Н. Сподинюк // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 118-119.
 7. Українсько-російсько-англійський словник з теплогазопостачання і вентиляції : для студ. баз. напряму 6.0921 «Будівництво», спец. 7.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» (спеціаліст) та 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» (магістр) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад. Н. А. Сподинюк]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 44 с. — Бібліогр.: с. 43 (6 назв).
 8. Energicky efektfvne systemy infracerveneho vykurovania s utilizaciou tepla / N. Spodyniuk, P. Kapalo // Plynar. Vodar. Kurenar. — 2010. — Roc. 8, № 3. — S. 27-29. -Bibliogr.: 3 naz.
 9. Нагрівальний пристрій для пташників/ Автори: Сподинюк Надія Андріївна, Желих Василь Михайлович | Опубліковано: 12.05.2008 | Номер патенту: 32437

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-ий навч. корпус, кімн. 405

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27-0