Список публікацій Щербовських Сергія Володимировича

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Монографії

 1. Щербовських С. В. Математичні моделі та методи для визначення характеристик надійності багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження: монографія / С. В. Щербовських. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 296 с. — ISBN 978-617-607-272-0. [HTML]
 2. Бобало Ю. Я. Математичні моделі та методи для аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія / Ю. Я. Бобало, Б. Ю. Волочій, О. Ю. Лозинський, Б. А. Мандзій, Л. Д. Озірковський, Д. В. Федасюк, С. В. Щербовських, В. С. Яковина. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 300 с. — ISBN 978-617-607-468-7. [HTML]

Статті у фахових виданнях України та інших держав

 1. Лозинський А. О. Багатофункціональна система керування режимами електро-технологічного комплексу дугова сталеплавильна піч-електропостачальна мережа / А. О. Лозинський, Я. С. Паранчук, С. В. Щербовських // Труды Одесского политехнического университета. — 2001. — № 3 (15). — С. 70–73.
 2. Лозинський О. Ю. Синтез моделей надійності на основі методу Монте-Карло із застосуванням концепції простору станів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія та практика». — 2004. — № 522. — С. 78–84.
 3. Лозинський О. Ю. Проблеми визначення функцій переходу для математичної моделі надійності електротехнічного об'єкта / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2004. — № 511. — С. 51-57. [PDF]
 4. Лозинський О. Ю. Формування рівнянь простору станів для довільних законів розподілу відмов та відновлень з використанням функції переходів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2004. — № 511. — С. 58-63. [PDF]
 5. Лозинський О. Ю. Проблеми розрахунку коефіцієнта готовності простого ремонтованого об’єкта / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Автоматика, вимірювання та керування». — 2004. — № 500. — С. 24–30. [PDF]
 6. Лозинський О. Ю. Спосіб синтезу законів розподілу для побудови математичних моделей надійності на основі розширення простору станів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2004. — № 508. — С. 250–256.
 7. Щербовських С. В. Розрахунок методом фаз коефіцієнта готовності інформаційної системи із загальним сталим резервом при обмеженому відновленні / С. В. Щербовських // Інформаційні технології і системи. — 2004. — Т. 7, № 2. — С. 32–40.
 8. Лозинський О. Ю. Розрахунок методом фаз коефіцієнта об’єкта зі швидкозношуваним елементом / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Відбір і обробка інформації. — 2004. — № 20. — С. 32–37.
 9. Лозинський О. Ю. Визначення ефективної підмножини фазових законів розподілу для утворення математичних моделей надійності ремонтованих об’єктів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Відбір і обробка інформації. — 2004. — № 21. — С. 17–22.
 10. Лозинський О. Ю. Класифікація, синтез та аналіз властивостей простих фазових законів розподілу / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Математичні методи та фізико-механічні поля. — 2005. — Т. 48, № 1. — С. 170–178.
 11. Лозинський О. Ю. Розрахунок методом фаз коефіцієнта готовності вимірювальної системи із загальним сталим резервом при необмеженому відновленні / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2005. — № 65. — С. 124–131. [PDF]
 12. Лозинський О. Ю. Побудова моделей надійності ремонтованих електромеханічних об’єктів на основі розширення простору станів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — 2005. — № 45. — С. 74-81.
 13. Лозинський О. Ю. Прогнозування кількості запасних частин електромеханічних об’єктів на основі методу Монте-Карло / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Електромашинобудування і електрообладнання. — 2006. — № 66. — С. 348–349.
 14. Лозинський О. Ю. Розрахунок безвідмовності електромеханічної системи з перерозподілом навантаження за схемою 2-на-1 / О. Ю. Лозинський, Т. М. Сахарчук, С. В. Щербовських // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». — 2007. — С. 381–383.
 15. Лозинський О. Ю. Розрахунок безвідмовності електромеханічної системи з однократним загальним заміщувальним полегшеним резервуванням / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2007. — № 587. — С. 57-65.
 16. Лозинський О. Ю. Визначення параметра потоку відмов для ненадлишкової відновлюваної електромеханічної системи / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — 2008. — № 30. — С.82-85. [PDF]
 17. Лозинський О. Ю. Розрахунок параметра потоку відмов відновлюваного об’єкта з миттєвими ремонтами / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2008. — № 29 (105). — С. 56-61.
 18. Лозинський О. Ю. Розрахунок кількості запасних частин із заданою довірчою імовірністю для електромеханічних об’єктів з миттєвими ремонтами / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2008. — № 615. — С. 65-71. [PDF]
 19. Lozynsky O. Determination of failure intensity using Markov reliability model for renewal of the non-redundancy systems / O. Lozynsky, S. Shcherbovskykh // Przeglad Elektrotechniczny. — 2009. — Vol. 85, № 4. — P. 89–91. [PDF]
 20. Лозинський О. Ю. Розрахунок параметра потоку відмов відновлюваного об’єкта з урахуванням тривалості ремонтів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2009. — № 9. — С. 92-99. [PDF]
 21. Лозинський О. Ю. Визначення числа запасних частин для групи відновлюваних електромеханічних об’єктів / О. Ю. Лозинський, Т. М. Сахарчук, С. В. Щербовських // ЕЛЕКТРОінформ. Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». — 2009. — С. 418–419.
 22. Лозинський О. Ю. Визначення числа запасних елементів для відновлюваного об’єкта з урахуванням тривалості ремонтів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2009. — № 30 (106). — С. 92–97. [PDF]
 23. Щербовських С. В. Оптимізація співвідношення між тривалістю тестування та об'ємом вибірки під час тестування об'єктів з експоненціальною моделлю відмов / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2009. — № 654. — С. 259-264. [PDF]
 24. Лозинський О. Ю. Оптимізація співвідношення між тривалістю тестування та обсягом вибірки під час тестування об'єктів з вейбулівською моделлю відмов / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2009. — № 31 (107). — С. 54–59. [PDF]
 25. Щербовських С. В. Визначення кількості запасних частин для згрупованих одинарних відновлюваних об’єктів / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — 2010. — № 663. — С. 54–59. [PDF]
 26. Лозинський О. Ю. Визначення безвідмовності електроприводу із врахуванням режиму експлуатації / О. Ю. Лозинський, Т. М. Сахарчук, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — 2010. — № 28. — С.533-534. [PDF]
 27. Щербовських С. В. Розрахунок інтенсивності потоку відмов для дубльованої системи з полегшеним резервуванням / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2010. — № 671. — С. 134–140. [PDF]
 28. Щербовських С. В. Визначення інтенсивності потоку відмов для дубльованої системи з навантажувальним резервуванням / С. В. Щербовських, О. Ю. Лозинський, Т. М. Сахарчук // Відбір та обробка інформації. — 2010. — № 32 (108). — С.67–73. [PDF]
 29. Щербовських С. В. Визначення довговічності нерезервованої системи на основі ациклічної марковської моделі / С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2010. — № 33(109). — С. 47–52. [PDF]
 30. Щербовських С. В. Розрахунок інтенсивності потоку відмов для дубльованої системи з паралельним резервуванням / С. В. Щербовських // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — 2010. — № 4. — С. 261–269. [PDF]
 31. Лозинський О. Ю. Визначення довговічності дубльованої системи із заміщувальним резервуванням на основі ациклічної марковської моделі / О. Ю. Лозинський, Т. М. Сахарчук, С. В. Щербовських // Технологічні комплекси. — 2010. — № 1. — С. 61–66.
 32. Щербовських С. В. Визначення довговічності дубльованої інформаційної системи із паралельним резервуванням на основі ациклічної марковської моделі / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — 2010. — № 686. — С. 97–102. [PDF]
 33. Shcherbovskykh S. Failure intensity determination for system with standby doubling / S. Shcherbovskykh, O. Lozynsky, Ya. Marushchak // Przeglad Elektrotechniczny. — 2011. — Vol. 87, № 5. — P. 160–162. [PDF]
 34. Щербовських С. В. Аналіз впливу стратегії ремонтування на функцію інтенсивності потоку відмов нерезервованої системи / С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2011. — № 34(110). — С. 101–106.
 35. Лозинський О. Ю. Визначення готовності відновлюваних електромеханічних системи із багатократним заміщувальним резервуванням / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2011. — № 3(79). — С. 417–419. [PDF]
 36. Щербовських С. В. Застосування моделей процесів, станів та подій для аналізу впливу стратегії технічного обслуговування на готовність дубльованої системи із заміщувальним резервуванням / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2011. — № 707. — С. 120–124. [PDF]
 37. Щербовських С. В. Визначення довговічності нерезервованої системи з по-елементно-загальною стратегією ремонтів на основі ациклічної марковської моделі / С. В. Щербовських, О. Ю. Лозинський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2011. — № 14. — С. 179–188. [PDF]
 38. Щербовських С. В. Визначення готовності відновлюваних систем із багатократним ковзним резервуванням / С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2011. — № 35(111). — С. 84–89.
 39. Щербовських С. В. Визначення характеристик готовності простої деревоподібної відновлюваної системи із урахуванням перерозподілу навантаження елементів / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». — 2011. — № 719. — С. 95–100. [PDF]
 40. Щербовських С. В. Визначення готовності відновлюваної системи за схемою трикутник на основі моделей марковського та імітаційного типів / С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2012. — № 36(112). — С. 76–83.
 41. Mandziy B. Mathematical model for failure cause analysis of electrical systems with load-sharing redundancy of component / B. Mandziy, O. Lozynsky, S. Shcherbovskykh // Przeglad Elektrotechniczny. — 2013. — Vol. 89, № 11. — P. 244–247. [PDF]
 42. Щербовських С. В. Визначення впливу нерівномірності перерозподілу навантаження на мінімальну множину перетинів відновлюваної системи із резервуванням за схемою 2-із-3 / С. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2013. — № 5(64). — С. 403–407. [PDF]
 43. Лозинський О. Ю. Математична модель надійності для аналізу непрацездатних станів електротехнічної системи із загальним навантажувальним резервуванням / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — 2013. — № 36. — С. 71–74. [PDF]
 44. Щербовських С. В. Математична модель надійності для аналізу мінімальної множини перетинів електротехнічної системи із загальним заміщувальним резервуванням / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2013. — № 763. — С. 107–112. [PDF]
 45. Мандзій Б. А. Математична модель для аналізу причин непрацездатності технічної системи із ковзним резервуванням / Б. А. Мандзій, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2013. — № 39(115). — С. 24–29.
 46. Мандзій Б. А. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним заміщувальним резервуванням / Б. А. Мандзій, С. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2014. — № 5 (69). — С. 114–118. [PDF]
 47. Лозинський О. Ю. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності електротехнічної системи із складним загальним полегшеним резервуванням / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2014. — № 15(91). — С. 61–65. [PDF]
 48. Щербовських С. В. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності електротехнічної системи із складним загальним заміщувальним резервуванням / С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2014. — № 785. — С. 82–87. [PDF]
 49. Щербовських С. В. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із складним загальним навантажувальним резервуванням / С. В. Щербовських // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — 2014. — № 10. — С. 218–227. [PDF]
 50. Стефанович Т. О. Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним полегшеним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2014. — № 41(117). — С. 28–35.
 51. Щербовських С. В. Розроблення моделі надійності захисної арматури, яка враховує вплив перерозподілу навантаження посудини під тиском / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2015. — Том. 1, № 3(73). — С. 37–44. [PDF]
 52. Щербовських С. В. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із роздільним навантажувальним резервуванням / С. В. Щербовських // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2015. — № 1. — С. 87–98. [PDF]
 53. Стефанович Т. О. Розроблення моделі надійності для аналізу причин непрацездатності гідравлічної станції зі спареними насосами / Т. О. Стефанович, В. М. Оксентюк, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси». — 2015. — № 21(1130). — С. 139–147. [PDF]
 54. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із містковою структурою, в якій внутрішній елемент функціонує у ненавантаженому резерві / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2015. — № 2 (72). — С. 36–43. [PDF]
 55. Кушнір А. П. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи повороту платформи пожежного автопідйомника / А. П. Кушнір, В. М. Оксентюк, Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія та практика». — 2015. — № 12 (1121). — С. 449–452. [PDF]
 56. Москвіна І. І. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із гарячим резервуванням / І. І. Москвіна, Т. О. Стефанович, C. В. Щербовських // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2015. — Том 5, № 2(25). — С. 54–59. [PDF]
 57. Stefanovych T. The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves / T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh, P. Droździel // Diagnostyka. — 2015. — Vol. 16, No 4. — P. 17–24. [PDF]
 58. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин нероботоздатності гідравлічної станції із резервуванням запобіжного клапана / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2015. — № 42(118). — С. 19–26.
 59. Стефанович Т. О. Визначення характеристик надійності захисної арматури посудини, яка працює під тиском, з врахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2015. — № 822. — C. 98–105. [PDF]
 60. Стефанович Т. О. Розроблення набору правил для україномовного методу автоматизованого творення відмінкових форм імен в електронному документообігу / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». — 2015. — № 831. — C. 85–89. [PDF]
 61. Оксентюк В. М. Визначення ймовірнісних показників причин непрацездатності системи повертання платформи пожежного автопідіймача з врахуванням засобів резервування / В. М. Оксентюк, Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських, А. П. Кушнір // Пожежна безпека. — 2015. — № 27. — С. 110–120. [PDF]
 62. Москвіна І. І. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із холодним резервуванням / І. І. Москвіна, Т. О. Стефанович, C. В. Щербовських // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2016. — № 6(80). — С. 113–119. [PDF]
 63. Стефанович Т. О. Аналіз впливу на причини непрацездатності умови введення із холодного резерву внутрішнього елемента системи із містковою структурою / Т. О. Стефанович, Р. І. Желяк, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2016. — № 43(119). — С. 39–45. [PDF]
 64. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із несиметричним навантажувальним резервуванням за схемою 2-із-3 / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2016. — № 22(98). — С. 347–353. [PDF]
 65. Shcherbovskykh S. Development of a reliability model to analyse the causes of a poultry module failure / Easter European Journal of Enterprise Technologies // S. Shcherbovskykh, N. Spodyniuk, T. Stefanovych, V. Zhelykh, V. Shepitchak. — 2016. — Vol. 4, No. 3(82). — P. 4–9. [PDF]
 66. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності насосного вузла із полегшеним ковзним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — 2016. — № 13. — С. 166–176. [PDF], [PDF2]
 67. Стефанович Т. О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2016. — № 839. — C. 8–14.
 68. Стефанович  О. Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із передаванням функцій між однотипними модулями / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2016. — № 44(120). — С. 29–36.
 69. Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2017. — № 867. — C. 29–35.
 70. Стефанович Т. О. Врахування помилок перемикального пристрою для системи із резервуванням за схемою 2-із-3 / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Відбір та обробка інформації. — 2017. — №  45(121). — С. 56–62.
 71. Stefanovych T. Accounting of switching device errors for system with sliding redundancy based on dynamic fault tree / Technology Audit and Production Reserves // T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh. — 2018. — No 4/2(42). — P. 24–30. [PDF]
 72. Стефанович Т. О. Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним холодним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — 2018. — № 891. — C. 18–25.
 73. Стефанович Т. О. Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття грантів / Т. О. Стефанович, Н. Б. Шаховська, С. В. Щербовських // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». — 2018. — № 903. — С. 42–49.
 74. Стефанович Т. О. Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність / Стефанович Т. О., Щербовських С. В. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2019. — № 53. — С. 66–72. — https://doi.org/10.23939/istcipa2019.53.066.
 75. Щербовських С. Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником IOT-пристроїв / Щербовських С., Стефанович Т. // Computer Design Systems. Theory and Practice. — 2019. — Vol. 1, No. 1. — P. 42–49. — https://doi.org/10.23939/cds2019.01.042.
 76. Щербовських С. В. Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок / Щербовських С. В., Білас В. Я., Стефанович Т. О., // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2021. — № 55. — С. 15–24. — URL: https://science.lpnu.ua/uk/istcipa/vsi-vypusky/vyp-55-2021/ocinyuvannya-nadiynosti-providnogo-keruyuchogo-kanalu-iz-trykratnym (дата звернення 29.12.2021).

Тези доповідей у матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій

 1. Паранчук Я. С. Оптимізація процесу керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі / Я. С. Паранчук, С. В. Щербовських // Проблеми автоматизації технічних об’єктів та технологічних процесів в машинобудуванні, енергетиці та на транспорті: міжнар. студ. наук.-техн. конф., 11–15 травня 1999 р.: тези доп. — Севастополь, 1999. — С. 115.
 2. Лозинський А. О Багатофункціональна система керування режимами електротехнологічного комплексу дугова сталеплавильна піч — електропостачальна мережа / А. О. Лозинський, Я. С. Паранчук, С. В. Щербовських // Автоматика-2001: міжнар. наук.-техн. конф., 10–14 вересня 2001 р.: тези доп. — Одеса, 2001. — С. 205.
 3. Щербовських С. В. Формалізована методика розрахунку показників надійності структурноскладних систем з постійним законом розподілу / С. В. Щербовських // 60-та студ. наук.-техн. конф.: тези доп. — Львів, 2002. — С. 58-59.
 4. Lozynsky O. Yu. Synthesis of the Extended State Space Distribution Laws / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2004): Int. Conf., 24–28 February 2004: Proc. — Lviv-Slavsko, 2004. — P. 609–610. 
 5. Lozynsky O. Yu. Extended Homogeneous Markov Reliability Models Synthesis Algorithm for Multi-component Repaired Items / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2005): Int. Conf., 23–26 February 2005: Proc. — Lviv-Polyana, 2005. — P. 344–346.
 6. Lozynsky O. Yu. Availability Calculation of the Repairable Item with Whole Standby Redundancy on the Basis of State Space Extension / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH’2005): Int. Conf., 25–28 May 2005: Proc. — Lviv-Polyana, 2005. — P. 16–17.
 7. Lozynsky O. Yu. Electromechanical Items Availability Calculation by Monte-Carlo Approach with State Space Conception Application // O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET’2005): Int. Symp., 4–7 July 2005: Proc. — Lviv, 2005. — P. 284 285.
 8. Lozynsky O. Yu. Spare Parts Amount Calculation for Park of Restorable Electromechanical Items / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh, Kh. M. Stefanchuk // Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE'2006): Int. Workshop, 27–30 August 2006: Proc. — Odessa, 2006. — P. 203–204.
 9. Lozynsky O. Yu. Failure Intensity Determination Using Markov Reliability Model for Renewal Non-Redundancy Systems / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE’2008): Int. Workshop, 16–20 September 2008: Proc. — Електрон. дані. — Alushta, 2008. — 1 електрон. опт. диск (CD-R). — P. 156–158.
 10. Shcherbovskykh S. V. Binomial Distribution Computational Procedure for NUT&NRT Life Testing Plans Modeling / S. V. Shcherbovskykh // Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE’2008): Int. Workshop, 16–20 September 2008: Proc. — Електрон. дані. — Alushta, 2008. — 1 електрон. опт. диск (CD R). — P. 169.
 11. Лозинський О. Ю. Розрахунок показників надійності напівпровідникових елементів методом прямого перебирання // О. Ю. Лозинський, Т. М. Сахарчук, С. В. Щербовських // Комп’ютери в електроніці: наукові дослідження та навчальний процес: всеукр. наук.-практ. конф., 17–20 вересня 2009 р.: тези доп. — Львів-Чинадієво, 2009. — С. 25–26.
 12. Щербовських С. В. Визначення кількості запасних частин для одинарних відновлюваних об’єктів, які функціонують у групі / С. В. Щербовських // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: міжнар. наук.-техн. конф., 15–17 жовтня 2009 р.: тези доп. — Львів, 2009. — С. 129–133.
 13. Щербовських С. В. Оцінка параметра потоку відмов ненадлишкової системи на основі марковської моделі надійності / С. В. Щербовських // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: відкрит. наук.-техн. конф. 28–30 жовтня 2009 р.: тези доп. — Львів, 2009. — С. 384 387.
 14. Lozynsky O. Yu. Failure Intensity Determination for Renewal Doubling System with Parallel Redundancy / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2010): Int. Conf., 23–27 February 2010: Proc. — Lviv-Slavske, 2010. — P. 316. [PDF]
 15. Lozynsky O. Yu. Reliability Model of Doubled Repairable System with Standby Redundancy / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2010): Int. Conf., 20–23 April 2010: Proc. — Lviv-Polyana, 2010. — P. 71. [PDF]
 16. Сахарчук Т. М. Розрахунок інтенсивності потоку відмов дубльованих систем / Т. М. Сахарчук, О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // ЕВРИКА — 2010: міжнар. конф., 19–21 травня 2010 р.: тези доп. — Львів, 2010. — С. F8.
 17. Щербовських С. В. Модель надійності системи з навантажувальним дублюванням / С. В. Щербовських // Ресурс, надійність та ефективність використання енергетичного обладнання: міжнар. наук.-техн. конф., 25–28 травня 2010 р.: тези доп. — Електрон. дані. — Харків, 2010. — 1 електрон. опт. диск (CD-R). — обсяг 7 с.
 18. Лозинський О. Ю. Математичне забезпечення надійності нерезервованих систем / О. Ю. Лозинський, Т. М. Сахарчук, С. В. Щербовських // Проблеми електроніки та інформаційні технології: всеукр. наук.-практ. конф., 2–5 вересня 2010 р.: тези доп. — Львів-Чинадієво, 2010. — С. В5–B6.
 19. Shcherbovskykh S. V. Failure Intensity Determination for System with Standby Doubling / S. V. Shcherbovskykh, O. Yu. Lozynsky, Ya. Yu. Marushchak // Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE’2010): Int. Workshop, 13–16 September 2010: Proc. — Lázně Kynžvart, Czech Republic. — 2010. — P. 69.
 20. Щербовських С. В. Математичне забезпечення надійності систем зі структурним резервуванням / С. В. Щербовських // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: міжнар. наук. конф., 7–8 жовтня 2010 р.: тези доп. — Львів, 2010. — С. 223–226.
 21. Lozynsky O. Yu. Reliability Mathematical Support for System with Structured and Loaded Redundancy Based on Markov Models / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Computer Science and Information Technologies (CSIT’2010): Int. Conf., 14–16 October 2010: Proc. — Lviv, 2010. — P. 120.
 22. Stefanovych T. O. Advanced Evaluating Based on Markov Analysis of Nozzles Amount for Technological Process of Sandblasting Treatment / T. O. Stefanovych, S. V. Shcherbovskykh // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems (CADMD’2010): Int. Conf., 14–16 October 2010: Proc. — Lviv, 2010. — P. 76–77.
 23. Щербовських С. В. Впровадження інформаційних технологій у змістове наповнення навчальних дисциплін, пов’язаних із надійністю електромеханічних систем / С. В. Щербовських, І. Р. Головач, Л. В. Каша // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: наук.-практ. конф., 23–25 листопада 2010 р.: тези. доп. — Львів, 2010. — С. 90–94. [PDF]
 24. Щербовських С. В. Визначення довговічності систем зі структурним резервуванням на основі застосування ациклічних марковських моделей / С. В. Щербовських // Комп'ютерні науки та інженерія (CSE’2010): міжнар. наук. конф., 25–27 листопада 2010 р.: тези доп. — Львів, 2010. — С. 194 195.
 25. Сахарчук Т. М. Врахування впливу електричних, механічних та теплових процесів на показники надійності електроприводу / Т. М. Сахарчук, С. В. Щербовських // Енергетика та системи керування (EPECS’2010): міжнар. наук. конф., 25–27 листопада 2010 р.: тези доп. — Львів, 2010. — С. 32–33.
 26. Lozynsky O. Yu. Consideration effect of repair strategy on availability for non-redundant system using extended Markov models / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2011): Int. Conf., 23–25 February 2011: Proc. — Polyana-Svalyava, 2011. — P. 22. [PDF]
 27. Щербовських С. В. Автоматизація побудови моделей надійності резервованих електромеханічних систем з реальними пристроями перемикання / С. В. Щербовських // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації: міжнар. наук.-техн. конф., 7–8 квітня 2011 р.: тези доп. — Кременчук, 2011. — С. 39–40.
 28. Щербовських С. В. Автоматизація побудови моделі надійності відновлюваної системи із ієрархічною структурною схемою / С. В. Щербовських // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): міжнар. наук.-техн. конф., 10–13 травня 2011 р.: тези доп. — Черкаси, 2011. — С. 498–499.
 29. Lozynsky O. Yu. Automation of Reliability Model Construction for Multi-Out Renewal Systems / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2011): Int. Conf., 11–14 May 2011: Proc. — Lviv-Polyana, 2011. — P. 85. [PDF]
 30. Щербовських С. В. Автоматизація побудови моделі надійності відновлюваної системи із Н-подібною структурною схемою / С. В. Щербовських // Системний аналіз та інформаційні технології: міжнар. наук.-техн. конф., 23–28 травня 2011 р.: тези доп. — Київ, 2011. — С. 177.
 31. Щербовських С. В. Методи для автоматизованої побудови дискретно-неперервних моделей систем / С. В. Щербовських // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки та математики імені академіка Я. С. Підстригача: наук. конф., 24–27 травня 2011 р.: тези доп. — Львів, 2011. — С. 165–166.
 32. Лозинський О. Ю. Автоматизація побудови моделей надійності дубльованої електромеханічної системи з прямим пріоритетом відновлення / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Автоматика 2011: міжнар. наук. конф., 28–30 вересня 2011 р.: тези доп. — Львів, 2011. — С. 29. [PDF]
 33. Щербовських С. В. Методи автоматизованого формування марковських та імітаційних моделей надійності систем зі структурним резервуванням / С. В. Щербовських // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: всеукр. наук. конф., 6–7 жовтня 2011 р.: тези доп. — Львів, 2011. — С. 110.
 34. Щербовських С. В. Віртуальний тренажер для розробки структурно-алгоритмічних моделей надійності відновлюваних електромеханічних систем / С. В. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: наук.-практ. конф., 18–20 жовтня 2011 р.: тези. доп. — Львів, 2011. — С. 78–80. [PDF]
 35. Щербовських С. В. Модель надійності відновлюваної системи із однократним ковзним резервуванням / С. В. Щербовських // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: відкрит. наук.-техн. конф. 26–28 жовтня 2011 р.: тези доп. — Львів, 2011. — С. 301–304.
 36. Shcherbovskykh S. V. Reliability Model for Renewal System with Loaded 2-Out-of-3 Redundancy / S. V. Shcherbovskykh // Computer Science and Information Technologies (CSIT’2011): Int. Conf., 16–19 November 2011: Proc. — Lviv, 2011. — P. 95.
 37. Щербовських С. В. Модель надійності електромеханічної системи за схемою трикутник / С. В. Щербовських // Енергетика та системи керування (EPECS’2011): міжнар. наук. конф., 24–26 листопада 2011 р.: тези доп. — Львів, 2011. — С. 36–37. [PDF]
 38. Щербовських С. В. Модель надійності простої деревоподібної відновлюваної системи із урахуванням перерозподілу навантаження / С. В. Щербовських // Комп'ютерні науки та інженерія (CSE’2011): міжнар. наук. конф., 24–26 листопада 2011 р.: тези доп. — Львів, 2011. — С. 206–207. [PDF]
 39. Shcherbovskykh S. V. Availability Determination for Renewal Load-Shared Tree Structure Systems / S. V. Shcherbovskykh // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2012): Int. Conf., 21–24 February 2012: Proc. — Lviv-Slavske, 2012. — P. 450. [PDF]
 40. Mandziy B. Reliability model for failure cause analysis of electrical system with component load-sharing redundancy / B. Mandziy, O. Lozynsky, S. Shcherbovskykh // Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering (CPEE — AMTEE’2013): Int. Joint Conf., 4–6 September 2013: Proc. — Roztoky u Křivoklátu, Czech Republic. — 2013. — P. VII-8. [PDF]
 41. Щербовських С. В. Математичні моделі та методи для аналізу причин непрацездатності електротехнічних систем / С. В. Щербовських // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: всеукр. наук. конф., 3–4 жовтня 2013 р.: тези доп. — Львів, 2013. — С. 140.
 42. Стефанович Т. Використання самоорганізації суспільства у бібліотечній справі / Т. Стефанович, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2013): наук.-практ. конф., 19–21 листопада 2013 р.: тези. доп. — Львів, 2013. — С. 136 138. [PDF]
 43. Білецький Ю. Механічне демпфування у системі енергоформуючого керування синхронною машиною з постійними магнітами / Ю. Білецький, І. Щур, С. Щербовських // Енергетика та системи керування (EPECS’2013): міжнар. наук. конф., 21–23 листопада 2013 р.: тези доп. — Львів, 2013. — С. 76–77.
 44. Shcherbovskykh S. Reliability Model of Electrical System with Whole Standby Redundancy for Failure Cause Analysis / S. Shcherbovskykh // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2014): Int. Conf., 25 February–1 March 2014: Proc. — Lviv-Slavske, 2014. — P. 195.
 45. Щербовських С. В. Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із складним загальним навантажувальним резервуванням / С. В. Щербовських // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: міжнар. наук.-техн. конф., 4–5 квітня 2014 р.: тези доп. — Кам’янець-Подільський, 2014. — С. 190–192.
 46. Щербовських С. В. Аналіз причин непрацездатності системи із роздільним навантажувальним резервуванням / С. В. Щербовських // Системний аналіз та інформаційні технології: міжнар. наук.-техн. конф., 26–30 травня 2014 р.: тези доп. — Київ, 2014. — С. 180.
 47. Shcherbovskykh S. Failure Cause Analysis for System with Segregated Standby Redundancy / S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2014): Int. Conf., 22–24 June 2014: Proc. — Lviv, 2014. — P. 68.
 48. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності системи із складним роздільним полегшеним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації: наук.-техн. конф., 25–26 вересня 2014 р.: тези доп. — Львів, 2014. — С. 55–56.
 49. Стефанович Т. О. Модель надійності захисної арматури для посудини, яка працює під тиском, із урахуванням перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: міжнар. наук.-техн. конф., 30–31 жовтня 2014 р.: тези доп. — Львів, 2014. — C. 24–25.
 50. Щербовских С. В. Анализ причин неработоспособности системы со сложным общим облегченным резервированием / С. В. Щербовських // Михаило-Архангельские чтения: междунар. науч.-практ. конф., 18 ноября 2014 р.: материалы докл. — Рыбница, 2014. — С. 424–427.
 51. Shcherbovskykh S. Failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with load-sharing effect between valves / S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM’2015): Int. Conf., 24–27 February 2015: Proc. — Polyana-Svalyava, 2015. — P. 385–387.
 52. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності гідравлічної станції зі спареними насосами / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ’12): міжнар. наук.-техн. конф., 28–29 травня 2015 р.: тези доп. — Львів, 2015. — C. 194–195.
 53. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності системи із містковою структурою, в якій внутрішній елемент функціонує у ненавантаженому резерві / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Системний аналіз та інформаційні технології (SAIT’2015): міжнар. наук.-техн. конф., 22–25 червня 2015 р.: тези доп. — Київ, 2015. — C. 112–113.
 54. Стефанович Т. О. Розроблення набору правил для україномовного методу творення відмінкових форм імен та по батькові на базі Google Apps / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2015): наук.-практ. конф., 17–19 листопада 2015 р.: тези. доп. — Львів, 2015. — С. 20–22.
 55. Lobur М. Reliability Modeling of Bridge Structure System with Load-Sharing Taking into Account / М. Lobur, S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2016): Int. Conf., 20–24 April 2016: Proc. — Polyana, 2016. — P. 87–89.
 56. Стефанович Т. О. Аналіз причин непрацездатності насосного вузла із полегшеним ковзним резервуванням / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: міжнар. наук.-техн. конф., 21–22 квітня 2016 р.: тези доп. — Кам’янець-Подільський, 2016. — С. 217–219.
 57. Стефанович Т. О. Аналіз причин відмови системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями / Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: міжнар. наук.-практ. конф., 26–29 квітня 2016 р.: тези доп. — Чернігів, 2016. — С. 302–303.
 58. Stefanovych T. Computational Problems in Automatized Reliability Analysis based on Fault Tree /T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh // Computer Science and Information Technologies (CSIT’2016): Int. Conf., 6–10 September 2016: Proc. — Lviv, 2016. — P. 149–151.
 59. Lobur M. Device for Testing of Electrical Board Thermal Conditions / M. Lobur, S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych, U. Marikutsa, V. Bereziuk // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues (CADMD’2016): Int. Conf., 21–22 October 2016: Proc. — Lviv, 2016. — P. 78.
 60. Lobur M. Solar Charger for Mobile Devices with Information System about Consumed Energy Amount / M. Lobur, R. Gozdur, S. Shcherbovskykh, O. Melnyk, K. Depa // CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues (CADMD’2016): Int. Conf., 21–22 October 2016: Proc. — Lviv, 2016. — P. 79–80.
 61. Lobur M. Modelling of type I and II errors of switching device for systems with hot and cold redundancy based on two-terminal dynamic fault tree / M. Lobur, T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2017): Int. Conf., 21–25 February 2017: Proc. — Polyana, 2017. — P. 19–21.
 62. Стефанович Т. Застосування мікроконтролера Arduino Nano у навчальному процесі студентів технічних спеціальностей / Т. Стефанович, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2017): наук.-практ. конф., 21–23 листопада 2017: тези. доп. — Львів, 2017. — С. 123–126.
 63. Shcherbovskykh S. Modelling Features of Type I and II Errors of Switching Device for System with Double Hot and Double Cold Redundancy based on Two-Terminal Dynamic Fault Tree / S. Shcherbovskykh, T. Stefanovych // Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET’2018): Int. Conf., 20–24 February 2018: Proc. — Lviv-Slavske, 2018. — P. 753–756.
 64. Kosobutskyy P. Estimation of the overlap two normally distributed systems / P. Kosobutskyy, M. Lobur, T. Stefanovych, S. Shcherbovskykh, // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH’2018): Int. Conf., 18–22 April 2018: Proc. — Polyana, 2018. — P. 77–80.
 65. Стефанович Т. Виділення основних акторів та їх функцій в процесі підготовки грантових заявок / Т. Стефанович, Н. Шаховська, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2018): наук.-практ. конф., 21–23 листопада 2018: тези. доп. — Львів, 2018. — С. 116–119.
 66. Стефанович Т. Впровадження прикладного пакету FlexSim у навчальний процес для студентів механічних спеціальностей / Т. Стефанович, С. Щербовських // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі (ІСТ’2019): наук.-практ. конф., 20–22 листопада 2019: тези. доп. — Львів, 2019. — С. 46–50.
 67. Lobur M. Modelling features of switching device errors for 2-out-of-3 and sliding redundancy systems based on k-terminal dynamic fault tree / Lobur M., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. // Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM’2019): Int. Conf., 26 Feb.–2 March 2019: Proc. — Lviv, 2019. — P. 3/19–3/22. DOI: 10.1109/CADSM.2019.8779334
 68. Wiȩckowski T. Load-sharing Accounting between Communication Channels for Three Servers System Based on k-Terminal Dynamic Fault Tree / Wiȩckowski T., Lobur M., Shcherbovskykh S., Staniec K., Stefanovych T. // Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2019): Int. Conf., 17–20 Sept 2019: Proc. — Lviv, 2019. — P. 201–204. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929739
 69. Lobur M. Availability Audit of IoT System Data Reserved by 3-2-1 Backup Strategy based on Fault Tree and State Transition Diagram Analysis / Lobur M., Stefanovych T., Shcherbovskykh S. // Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2020): Int. Conf., 23–26 Sept 2020: Proc. — Zbarazh, 2020.

Навчальні посібники

 1. AutoCAD в комп’ютерному інжинірингу : навч. посібник / Стефанович Т. О., Щербовських С. В. — Львів : СПОЛОМ, 2021. — 192 с. — ISBN 978-966-919-782-5. — Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 59 від 20 жовтня 2021 р.)

Науково-методичні публікації

 1. Моделювання перехідних характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження за його передавальною функцією: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 3 з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення в інженерній справі» для студентів базового напряму 6.0922 — «Електромеханіка» усіх форм навчання. Укл. С. В. Щербовських. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 56 с. (Замовлення 70606)
 2. Моделювання режимів прямого запуску та накидання навантаження для асинхронного двигуна та двигуна постійного струму незалежного збудження: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкції до лабораторних робіт № 5, № 6 з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення в інженерній справі» для студентів базового напряму 6.0922 — «Електромеханіка» усіх форм навчання. Укл. С. В. Щербовських. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 52 с. (Замовлення 70511)
 3. Аналіз стійкості та розрахунок перехідної характеристики об’єкта за різницевими рівняннями: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкція до лабораторної роботи № 1 з навчальної дисципліни «Теоретичні основи цифрових систем керування електроприводами» для студентів спеціальності 7.092203 та 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» усіх форм навчання. Укл. І. Р. Головач, С. В. Щербовських. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 16 с. (Номер реєстрації 2553 від 17.03.2008 р.)
 4. Розрахунок перехідної характеристики об’єкта за дискретною векторно-матричною формою опису: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкції до лабораторної роботи № 2 з навчальної дисципліни «Теоретичні основи цифрових систем керування електроприводами» для студентів спеціальності 7.092203 та 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» усіх форм навчання. Укл. С. В. Щербовських. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 20 с. (Номер реєстрації 2554 від 17.03.2008 р.)
 5. Розрахунок показників надійності неремонтованих електромеханічних пристроїв та систем: Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Надійність електромеханічних пристроїв та систем» для студентів базового напряму 6.0922 «Електромеханіка» спеціальностей 7.092201 «Електричні комплекси та системи транспортних засобів», 7.092203, 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» усіх форм навчання. Укл. С. В. Щербовських. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 28 с. (Номер реєстрації 2578 від 08.04.2008 р.)
 6. Частина 1. Моделювання електроприводів постійного струму: Методичні вказівки для самостійної підготовки та інструкції до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання електроприводів» для студентів базового напряму 6.0922 «Електромеханіка» спеціальності 7.092203, 8092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» усіх форм навчання. Укл. С. В. Щербовських. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 24 с. (Номер реєстрації 2577 від 08.04.2008 р.)