Список публікацій Питуляк Наталія Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Монографії: 1. Організаційно-економічні механізми удосконалення процесів логістики аптечних мереж: монографія / Питуляк Н. С. – Львів: Компанія «Манускрипт», 2012. – 200 с.

2. Методологія вартісної оцінки збитків: монографія [Комарницький І.М., Бєлуха О.М., Питуляк Н.С. та ін.]; під ред. І.М. Комарницького. – Львів: “Апріорі”, 2010. – 876 с.

3. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія [Ілляшенко С.М., Питуляк Н.С., Комарницький Б.М. та ін.]; під ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ “ТД “Папірус”, 2010. – 624 с. Публікації Scopus

1. Pytulyak, N.S. Evaluation of factors affecting formation and development of clusters / Farat, O.V. // Problems of Economics. – 2016. – № 7 (181). – Р. 201-205.

2. Pytulyak, N.S. Principles of innovative clusters development on the basis of increasing product competitiveness / Farat, O.V. // Actual Problems of Economics. – 2016. – №11 (185). – Р. 205–213.

Деякі публікації останніх років у фахових виданнях


1. Питуляк Н.С. Організаційно-економічні механізми удосконалення процесів логістики аптечних мереж: монографія. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2012. – 200 с. (рекомендовано до друку Вченою радою НУ “Львівська політехніка”, протокол №52 від 24.04.2012 р.) (Монографія)

2. Питуляк Н.С. Логістична система – основа підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”, 2013. – № 6 [44]. – С. 218 – 221.

3. Питуляк Н .С. Логістична система – основа підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг / Н. С. Питуляк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. – № 6 [44]. – С. 218 – 221.

4. Крикавський Є. В. Компатибільність маркетингу і логістики підприємств аграрного сектору України / Є. В. Крикавський, Н. С. Питуляк, Ю. Р. Сокіл // Фаховий науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2014. – Том 16. – № 1 (58). – Ч. 1. – С. 263–271.

5. Крикавський Є. В. Маркетингові дослідження тенденцій ринку фармацевтичних препаратів / Є. В. Крикавський, Косар Н.С., Питуляк Н.С. // Збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна». – 2014. – № 5. – С. 175–184 . 6. Питуляк Н.С. Особливості розвитку консалтингових послуг в Україні / Питуляк Н.С., Баховко В.Ю., Чапран Ю.О. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – Серія Економіка. – 2015. – Вип. 1(3). – С. 115-120.

7. Питуляк Н.С. Активізація зв’язків з громадськістю та соціальної відповідальності вітчизняних підприємств на ринку дріжджів / Н.С. Косар // Економіка та суспільство. – 2022. – № 36.