Сорочкін Олег Вікторович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сорочкін Олег Вікторович
Сорочкін.jpg
асистент
Дата народження 3 серпня 1980 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів «Адміністративно-процесуальні статуси фізичних та юридичних осіб в процесі розгляду індивідуальних адміністративних справ у неюрисдикційному провадженні»
Кваліфікаційний рівень юрист
Поточне місце роботи кафедра теорії, історії та філософії права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Сорочкін Олег Вікторович — асистент кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2002 р. закінчив юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2011 - 2015 рр. навчався в аспірантурі Навчально-наукового інституту права та психології за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Професійна діяльність

З січня 2001 р. по листопад 2002 р. працював юрисконсультом ТзОВ «Кафе «Каштан».

З листопада 2002 р. по жовтень 2003 р. проходив строкову військову службу.

З грудня 2003 р. працював викладачем кафедри загальних юридичних дисциплін коледжу «Західноукраїнський колегіум».

З 2003 р. по 2006 р. працював у Регіональному громадському благодійному фонді «Право і демократія», керівник напряму «Адміністративна реформа в Україні».

З 2004 р. – працював у Львівському державному інституті новітніх технологійта управління ім. В. Чорновола на кафедрі загальних юридичних дисциплін на посаді старшого викладача.

З 2006 р. по 2010 р. - депутат Львівської міської ради V скликання, секретар постійної комісії депутатської діяльності та законності.

З 2011 р. асистент кафедри історії держави і права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

У 2015 р. обраний депутатом Львівської міської ради VІІ скликання.

Стажувався в органах влади США, Данії, Польщі.

Викладає дисципліни:

 • «Правові засади спілкування з органами влади»;
 • «Правознавство»;
 • «Основи права».

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення:

 • конституційне право;
 • муніципальне право;
 • адміністративний процес.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Адміністративно-процесуальні статуси фізичних та юридичних осіб в процесі розгляду індивідуальних адміністративних справ у неюрисдикційному провадженні».

Науковий доробок:

 1. Сорочкін О. В. Засоби доказування в адміністративному провадженні 1928-1939 рр. на Західноукраїнських землях Другої Речі Посполитої// Судова влада в Україні та інших державах: історія та сучасність (аспекти права): Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Львів, 25 травня 2018 р.) / Наук. інтернет-конференції. - Вип. 7 / Терлюк І.Я. (укладач) / МОН України, ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: Ліга-Прес, 2018. – С. 245 – 250
 2. Сорочкін О. В. Юрій Панейко – український теоретик місцевого самоврядування та адміністративного права// Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права). На вшанування пам’яті проф. Юрія Панейка: матеріали Шостої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. - Вип. 6 /Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: Ліга-Прес, 2017 С. 12 – 18.
 3. Сорочкін О. В. Правове становище фізичних та юридичних осіб в адміністративному провадженні на західноукраїнських землях у складі другої Речі Посполитої (1928 – 1939 рр.).// Діяльність державних органів та інституцій в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти): матеріали четвертої Всеукраїнської Інтернет-конференції /Наук. конференції. – Вип. 4/ ІНПП НУ «Львівська політехніка».-Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2015 С. 124 – 130.
 4. Сорочкін О. В. Учасники неюрисдикційних адміністративних проваджень: питання термінологічного позначення / О. В. Сорочкін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. – С. 34 – 40
 5. Сорочкін О. Адміністративне провадження на західноукраїнських землях у складі Другої Речі Посполитої (1928 -1939 рр.) // Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір): матеріали третьої Всеукраїнської Інтернет-конференції /Наук. конференції.-Вип. 3/ ІНПП НУ «Львівська політехніка».-Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2014. – С. 87–92.
 6. Сорочкін О. В. Сучасний стан правового регулювання адміністративно-процесуальних статусів фізичних та юридичних осіб в неюрисдикційному адміністративному провадженні / О. В. Сорочкін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. – Випуск 22. – 2013. - С. 235-241. – (Частина І ; Том 2).
 7. Сорочкін О. В. Предмет правового регулювання та сфера застосування загального законодавства про адміністративні провадження держав Європи / О. В. Сорочкін // «Верховенство права та правова держава» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2013 р. ; м. Ужгород). - Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. - С. 123-125.
 8. Сорочкін О. В. Етапи розвитку правового регулювання адміністративно-процесуального статусу фізичних та юридичних осіб у неюрисдикційному провадженні // Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 12 червня 2013 р.  Львів: 2013.  С. 123125.
 9. Сорочкін О. Форма української держави у поглядах Д. Донцова та М. Сціборського // Конституціоналізм в Україні (ідеї, концепції, доктрини) : матеріали Другої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції / Наук.конференції. – Вип. 2 Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2013. С. 52  56.
 10. Сорочкін О.В. Вдосконалення процедури адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності виконавчих органів місцевого самоврядування / О.В. Сорочкін, А.М. Школик. – Львів, 2005. – 32 с.
 11. Сорочкін О. Захист прав громадян у конфліктах з органами влади / А. Бурий, О. Тимчій, О. Сорочкін. – Львів : ТеРус, 2004. – 108 с.
 12. Сорочкін О. Відповідність законодавства України статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод / О. Сорочкін, А. Бурий, В. Разік, З. Сірик. – Львів : ТеРус, 2003. – 137 с.
 13. Сорочкін О. Вдосконалення системи надання адміністративних послуг та прозорість розгляду адміністративних справ громадян ― основа підвищення довіри особи до влади // Внутрішня політика держави: сутність, принципи, методологія. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 27 січня 2005 р. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С.84 – 87.

Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: IDP.dept@lpnu.ua