Сорочак Олег Зіновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сорочак Олег Зіновійович
A31e0d38ab.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 3 січня 1966 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування».
Галузь наукових інтересів економіко-математичне моделювання управлінських рішень, організація і проектуання операційних систем підприємств, управління проектами.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Сорочак Олег Зіновійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 3 січня 1966 року

1992р. закінчив Львівський політехнічний інститут, за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування».

1996 р. захистив кандидатську дисертацію за темю «Підвищення ефективності вібраційно-абразивної доводки керамічних деталей»

Стаж викладання у вищій школі 26 років. Працює викладачем кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка» на посаді доцента та за штатним сумісництвом у Львівському інституті менеджменту.

Викладає курси

 • Операційний менеджмент
 • Економіка і управління підприємством
 • Управління якістю
 • Статистика
 • Інформаційні системи і технології
 • Системи технологій

Наукові інтереси

 • Економіко-математичне моделювання управлінських рішень, організація і проектуання операційних систем підприємств, управління проектами.

Основні публікації

 1. Бізнес–статистика: навч. посібник / [Матковський С.О., Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта, 2016. – 280 с.
 2. Сорочак О.З., Гвоздь М.Я. Підходи до оцінювання порівняльної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, одержаних у результаті реінжинірингу. / Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – 2017. – №4. – С. 219-228.
 3. Shpak, N., Sorochak, O., Hvozd, M., Sroka, W. Risk Evaluation of the Reengineering Projects: A Case Study Analysis. / Scientific Annals of Economics and Business 65 (2), 2018, p. 215-226.
 4. Сорочак О.З., Квак С.А. Матрична модель вибору інноваційно-інвестиційної стратегії промислових підприємств. // Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 237-255.
 5. N.I.Chukhrai, O.Z.Sorochak, I.V.Bokhonko. Methodical Approaches to Distribution of Resources of an Energy Supplying Company to Reduce operational Losses. / Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, № 4, p. 128-133. DOI: 10.29202/nvngu/2019-4/19;
 6. O.Z.Sorochak, O.S.Hrynkevych. Application of Statistical Analysis Methods in the Competitiveness Management of Regional Systems of Higher Education. // Management of the 21 st century: globalization challenges. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. Czech Republic. – P. 368-392.
 7. Фещур Р.В. Прийняття проєктних рішень: підручник / Р.В. Фещур, У.Я. Садова, А.І. Якимів, С.В. Шишковський, М.С. Бухтіярова, О.С. Гринькевич, В.П. Кічор, Г.Й. Лучко, В.В. Москаленко, Д.І. Скворцов, О.З. Сорочак, В.С. Янішевський – Львів: "Растр-7", 2019. – 402 c.
 8. O. Hrynkevych, O. Sorochak, O. Panukhnyk, N. Popadynets, R. Bilyk, I. Khymych V. Yazina. Competitiveness of Higher Education System as a Sector of Economy: Conceptual Model of Analysis with Application to Ukraine. / Intelligent Human Systems Integration 2020 / Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2020): Integrating People and Intelligent Systems, February 19-21, 2020, Modena, Italy. – pp. 439-445.
 9. O.S. Hrynkevych, O.Z. Sorochak, S.A. Kvak. Innovative Activity of Ukrainian Enterprises and Potential of Cross-Border Cooperation in the Development of Economic Security. / Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2020. – Czech Republic. P. 175-183.
 10. У.Я. Садова, О.З. Сорочак, Т.М. Степура, Л.К. Семів, Р.Т. Теслюк, М.В. Бачинська, М.М. Біль, В.Я. Бідак, О.Т. Риндзак. Структурні дисбаланси ринку праці й локальні ініціативи змін. / Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір. Наукове видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». [за ред. д.е.н., проф. Садової У.Я.]. – Львів, 2020. – С. 74-81.
 11. Сорочак О.З. Нормування технологічних операцій методом параметричних залежностей побудованих на основі нейронної мережі. / Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІV міжнар. наук.- прак. конф., 1-3 квіт. 2020 р., м. Івано- Франківськ / Академія технічних наук України. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. Т. 1. – С. 143-145.
 12. Sorochak, O., Kvak, S., Gvozd, M. The Model for Selection of Innovation and Investment Strategy of Machine-Building Enterprises: Practical Aspect. / Marketing and Management of Innovations, 2020, №2, p. 68-84.
 13. Матвій І.Є., Сорочак О.З. Проєктний менеджмент: прикладні аспекти. Навчальний посібник – Львів: «Растр-7», 2021. – 332 c.
 14. O. Hrynkevych, О. Sorochak. Priorities of improving the competitiveness of higher education in regional development management (case of Ukraine). Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. №1(7), 2021. – С. 144-157.
 15. O. Hrynkevych, О. Sorochak. Competitiveness Analysis of the Regional Higher Education Systems of Ukraine in the Context of the National Security. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 3: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2021. – Czech Republic. P. 68-83.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: oleh.z.sorochak@lpnu.ua