Сорока Світлана Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сорока Світлана Олександрівна
Soroka Svitlana.jpg
к.юр.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра кримінального права і процесу

Сорока Світлана Олександрівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Тема дисертації: Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Світлана Олександрівна Сорока; В.о. Львів. держ. ун-т внутрішніх справ.— Львів : Б. в., 2010.— 234 с.

Науковий керівник: Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Основні курси

  • Кримінальне право України

Наукові інтереси

Проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів

Вибрані публікації

  1. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії : монографія / Світлана Олександрівна Сорока, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ.— Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012.— 227 с.— Бібліогр.: с. 194-221 . ISBN 978-617-511-120-8
  2. Питання визначення предмета злочину, передбаченого ст. 305 КК України / С.О. Сорока // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. — 2006. — Випуск ХVI. — С. 187–196.
  3. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК України / С.О. Сорока // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. — 816 с.
  4. Суб’єкт контрабанди наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів / С.О. Сорока // — Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: збірник наукових праць / головний редактор В.Л. Ортинський. — Львів, 2006. — Вип. 2. — 340 с.

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua