Сорокатий Микола Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сорокатий Микола Іванович
Sorokatyj.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 1 січня 1949 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів Застосування методу функцій впливу в задачах динаміки пружних систем
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кушнір Роман Михайлович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Сорокатий Микола Іванович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 1 січня 1949 року.

Тема дисертації: Застосування методу функцій впливу в задачах динаміки пружних систем із змінним розподіломпараметрів [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Сорокатий Микола Іванович ; Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАНУкраїни, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2005. — 132 арк. — Бібліогр.:арк. 122-132.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Кушнір Роман Михайлович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Напрямки наукових досліджень — Застосування методу функцій впливу в задачах динаміки пружних систем.

Основні публікації

Навчальні посібники:

 1. Рудавський Ю.К., Коломієць В.О., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Томецька С.І., Мохонько А.З., Гошко Л.В., Желізняк Й.Р., Квіт Р.І., КучмінськаЛ.Й., Мандзинець І.В., Орищин О.Г., Сорокатий М.І. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 2. / За ред. проф. Ю.К. Рудавського. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 232 с.
 2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В., Сало Т.М., Уханська О.М., Сорокатий М.І., та ін. Теорія функцій комплексної змінної.Інтегральні перетворення Фур’є і Лапласа. Навч.посібник. — Львів: Львівська політехніка, 2007 . — 230 с.
 3. Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 1. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . — 208 с.
 4. Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 2. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . — 208 с.
 5. В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.М. Зашкільняк, І.Й. Куриляк, І.В.Мандзинець, М.І. Сорокатий, О.В. Веселовська. Збірник тестових завдань зматематики. Навчальний посібник до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до НУ «Львівська політехніка» .-Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011.-252 с.

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com;