Солодкий Сергій Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Солодкий Сергій Йосифович
Solodkyi.jpg
д. т. н, професор, завідувач кафедри
Дата народження 23 жовтня 1958 року
Місце народження м. Львів
Помер 28 березня 2021 року

Alma mater Львівський політехнічний інститут
Галузь наукових інтересів дослідження механізму руйнування цементного бетону за критеріями механіки руйнування
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Рунова Раїса Федорівна, Київський національний університет будівництва та архітектури, професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра автомобільних доріг та мостів

Солодкий Сергій Йосифович — доктор технічних наук професор, у 2011-2021 рр. — завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова робота

Відомий науковець в галузі дослідження механізму руйнування цементного бетону за критеріями механіки руйнування. З його допомогою сформована лабораторна база для дослідження тріщиностійкості бетонів методами механіки руйнування.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Наукові засади підвищення тріщиностійкості дорожнього цементного бетону».

Науковий консультант — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Рунова Раїса Федорівна, Київський національний університет будівництва та архітектури, профессор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

У 2010 році отримав наукове звання професор.

Сфера наукових інтересів:

 • механіка руйнування цементного бетону;
 • дослідження тріщиностійкості бетонів за критеріями механіки руйнування;
 • технологія дорожнього цементного бетону;
 • новітні технології і матеріали для будівництва і ремонту дорожніх одягів.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси:

 • фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів;
 • організація спорудження та експлуатації автомобільних доріг;
 • дорожні та аеродромні покриття;
 • новітні технології та матеріали у будівництві та ремонті автодоріг;
 • планування, управління та організація дорожньо-будівельного виробництва;
 • діагностика технічного стану конструктивних елементів доріг.

Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації і понад 25 кваліфікаційних магістерських робіт.

Вибрані публікації

Автор 105 друкованих праць, монографії — «Тріщиностійкість бетону на модифікованих цементах», навчального посібника — «Математичне моделювання та оптимізація будівелних композитів».

 1. Проектування розв’язок на автомобільних дорогах [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Солодкий, Л. О. Карасьова, Д. О. Куліков ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 197 с. : рис., табл., фотогр. — Бібліогр.: с. 197. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-435-9
 2. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Солодкий ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 137 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. . — Бібліогр. в кінці розд. — 250 экз. — ISBN 978-617-607-434-2
 3. Наукові засади підвищення тріщиностійкості дорожнього цементного бетону [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.05 / Солодкий Сергій Йосифович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 327 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 258-292
 4. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах [Текст] : [монографія] / С. Й. Солодкий ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 144 с. — Бібліогр.: в кінці розділів. — ISBN 978-966-553-808-0
 5. Математичне моделювання та оптимізація будівельних композитів [Текст] / С. Й. Солодкий [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 92 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 90-91. — ISBN 966-553-557-9
 6. Особливості технології дорожнього асфальтобетону на основі природних бітумовмісних порід / А.Х. Альзаб, С.Й. Солодкий // Вісник Рівненського НУ водного господарства та природокористування «Ресурсоекономні матеріали, конструкції та споруди». —2010. — № 20. — С. 3-10.
 7. Деформативні властивості дорожнього кіробетону / С.Й. Солодкий, А.Х Альзаб. // Вісник НУ «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва.— 2010. — № 664. — С.228-231.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 306

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-17

Ел. пошта: solodkyy@mailru