Солодка Олена Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Солодка Олена Василівна
E59855094a.jpg
асистент
Дата народження 11 січня 1985 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «логістика».
Галузь наукових інтересів Логістичні рішення у виробничій діяльності машинобудівного підприємства
Кваліфікаційний рівень магістр
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Солодка Олена Василівна — асистент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 11 січня 1985 року

Освіта

2007 р. — закінчила Львівський Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність логістика, диплом магістра.

2007 р. — вступила в аспірантуру інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка та управління підприємствами».

з грудня 2007 року по теперішній час — аспірант кафедри маркетинг та логістика Національного університету «Львівська політехніка.

Професійна діяльність

з вересня 2008 року по теперішній час — асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • Менеджмент організацій
 • Маркетинговий менеджмент в організаціях сфери послуг;
 • Статистика;
 • управління банківською діяльністю;
 • Основи підприємництва.

Наукові інтереси

 • Логістичні рішення у виробничій діяльності машинобудівного підприємства

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано 9 праць наукового характеру

 1. Гринів Н.Т., Солодка О.В. Сутність та можливості практичного застосування виробничої логістики.// Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки» Випуск 6, Т 3. 2007, с. 381-385.
 2. Солодка О.В. Логістичний та операційний менеджмент: взаємозв’язок та субординація.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика» № 623, 2008, с. 242-246.
 3. Солодка О.В. Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика » №640, 2009. с.393-400.
 4. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів / О. В. Солодка // Управління іннова­ційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 422-424.
 5. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення / О. В. Солодка // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 317-322. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 669). — Бібліогр.: 8 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: morconference@gmail.com; solodka-ovramblerru