Соловій Любов Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Соловій Любов Степанівна
[[Зображення:
Соловій фото.jpg
|200px]]
к.арх., асистент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів «Типологічна структура житла для бездомних в Україні та за кордоном».
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник кандидат архітектури, доцент Гнесь Ігор Петрович, завідувач кафедри «Архітектурне проектування» Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проектування та інженерії, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Соловій Любов Степанівна — кандидат архітектури; доцент кафедри «Архітектурне проектування та інженерія», Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 29 січня1983 року У 2005 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр архітектури. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості формування спеціальних типів житла для бездомних» за спеціальністю 18.00.02 — Архітектура будівель та споруд. Науковий керівник: доктор архітектури, професор Гнесь Ігор Петрович, завідувач кафедри «Архітектурне проектування та інженерія», Національного університету «Львівська політехніка». Науково-педагогічний стаж - з 2010 до 2022рр.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає

- Типологія житлових будівель і споруд - Архітектурне проектування громадських будівель і споруд - Еволюція житла - Архітектурне проектування житловий будинок середньої поверховості - Архітектурне проектування сакральна споруда - Архітектурне проектування екологічно-орієнтовна житлова група - Дипломне проектування на здобуття ОКР Бакалавр ОКР Магістр та магістр (ОНП) - Дипломне проектування на здобуття ОКР Магістр


Науково-дослдна робота

Проведення дослідницької роботи, підготовка наукових публікацій, доповідей на конференціях та виступів-презентацій. Написання відгуків на автореферати дисертацій, рецензування наукових статей. Співавтор звіту про науково-дослідну роботу «Перспективні напрямки формування житлового середовища» (АП-1)(заключний) № держреєстрації 0111U010226. - Звіт про НДР: Рукопис закінчено 20 листопада 2014р, затверджено Вченою Радою ІАРХ протокол №3 від 21.11.2014р. - 163с., 70 рис., 17 табл., 0 додатків / Гнесь І.П. (керівник НДР) та інші виконавці (Гнат Г.О., Соловій Л.С., Крушельницький Р.О., Пекарчук О.П. )

Робота зі студентами

Працює зі студентами, які беруть участь у науковій роботі кафедри «Архітектурне проектування та інженерія». Керівництво студентами у підготовці виступів до участі у першому та другому етапах Студентської науково-технічної конференції Інституту архітектури і дизайну Національного університету «Львівська політехніка» та інших конференціях. Підготовка зі студентами наукових публікацій для виступів на конференціях та для опублікування у фахових та інших виданнях. Куратор в архітектурних студентських національних та міжнародних конкурсах.

Конференції

1. Шейка* М. О., Соловій Л. С. Перспективи проектування укриттів у приватному будівництві // Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки : матеріали міжнародної студентської наукової конференції, 27 листопада 2020 р., Запоріжжя, Україна. – 2020. – C. 117–120. 0,18 ум.д.ар. (АПІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. - Соловій Л.С.].

Публікації

1. Соловій Л. С., Баб'як В. І., Лук'янченко* С. О. Інтеграція житлових одиниць в громадські та виробничі споруди // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. № 69. – С. 382–391. 0,45 ум.д.ар. (АПІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Баб'як В. І.) [н.к. - Соловій Л.С.]. 2. Соловій Л. С., Баб'як В. І., Попович* Д. В. Житлові будинки з морських контейнерів, основні тенденції та перспективи їх реалізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – 2018. – Вип. № 51. – С. 507–516. 0,45 ум.д.ар. (За іншою тематикою)

Вибрані наукові публікації

Вибрані наукові публікації 1. Galyna Hnat, Ihor Hnes, Luba Solowij, Lyudmyla Hnes, Volodymyr Babjak. Socio-adaptive thinking of searching for an architectural connection to improve the lives of students with special physical needs as a special kind of philosophical communication // Wisdom. – 2021. – Vol. 2, iss. 18. – P. 48–57. (SciVerse SCOPUS). 2. Hnes I., Solowij L. Types of housing and industrial institutions for the homeless in foreign practice // Architectural Studies. – 2020. – Vol. 6, № 2. – P. 198–206. 0,4 ум.д.ар. (АПІ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР). 3. Solowij*** L., Iwona*** P. Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie na tle sytuacji w Polsce // Space-Society-Economy. – 2016. – № 18. – P. 111–130. 0,89 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Соловій Л. С.). 4. Гнесь І. П., Соловій Л. С., Бродський М. О. Проблеми і пропозиції модернізації навчально-оздоровчого табору “Політехнік-3” Національного університету “Львівська політехніка” в с. Коблеве Миколаївської області // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура. – 2019. – № 2. – С. 48–54. 0,31 ум.д.ар. (За іншою тематикою). 5. Соловій Л. С. Проблеми нормування житла для бездомних в Україні // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – 2017. – Т.63. – C. 351–358. 0,35 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Соловій Л. С.). 6. Соловій Л.С. Питання адаптивності планувальної структури малометражних квартир до перспективних потреб / Г.О. Гнат Соловій Л.С. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К., КНУБА, 2017. – Вип.48. – С.358-365. 7. Соловій Л.С. Проблеми бездомності в Україні / Л.С. Соловій // християнський часопис «Пізнай правду». - Львів, 2008. - № 2 (85) - С. 28-30. 8. Соловій Л.С. Проблеми проектування житла для бездомних / Л.С. Соловій // Дизайн, архітектура, образотворче мистецтво. - Полтава, 2008. - №6 - С. 205-211. 9. Соловій Л.С. Житло для бездомних в зарубіжній проектно-виробничій практиці / Л.С. Соловій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - К.: КНУБА, 2008.- № 20. - С.332-342. 10. Соловій Л.С. Типологічна структура житла для бездомних в Україні та за кордоном / Л.С. Соловій // Вісник національного університету Львівська політехніка. - 2009. - № 656. - С. 123-125. 11. Соловій Л.С. Типи житлових будинків та осередків для бездомних громадян / Л.С. Соловій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - К.: КНУБА, 2010.- № 24. - С. 397-407. 12. Гнесь І.П. Соловій Л.С. Принципи формування типів житла для бездомних / І.П. Гнесь, Л.С. Соловій // Вісник національного університету Львівська політехніка. - 2010. - № 674. - С. 20-26.

Вибрані конференції

Вибрані конференції 1. Міжнародний круглий стіл «ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА ВЕЛИКИХ МІСТ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА» - м. Львів, 15-16 жовтня 2015р.; тема доповіді: «Особливості вирішення житлових проблем для безхатченків»; 2. Всеукраїнсько-наукова конференція «Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації». – м. Харків, 2016.; тема доповіді: «Проблеми формування житлово-виробничих закладів для бездомних». 3. Соловій Л. С. Проблеми бездомності в Україні: масштаби, соціальні аспекти, можливі варіанти їх вирішення / Л.С. Соловій // Геодезія, архітектура та будівництво: матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених GAC – 2007. Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка. – 2007. - С. 18-20. 4. Соловій Л. С. Особливості архітектурно-планувальних рішень житла для бездомних / Л.С. Соловій // Геодезія, архітектура та будівництво: матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених GAC – 2009. Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка. – 2009. - С. 34-36. 5. Соловій Л. С. До питання вдосконалення проектно-нормативної бази проектування житла для бездомних / Л.С. Соловій // Геодезія, архітектура та будівництво: матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених GAC – 2010. Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка. – 2010. - С. 59-59.

Загалом опубліковано понад 17 наукових публікацій у фахових видань України та закордонних фахових виданнях; близько 8 навчально-методичних праць, 1 конспект лекцій.

Підвищення кваліфікації

- НУ «Львівська політехніка», семінар педагогічних знань, жовтень 2015 р. – травень 2016 р., посвідчення № 118-16 від 16 червня 2016 р.

Стажування

- МПП «Архітектурна майстерня «Симетрія», м. Львів, 1 квітня 2013 р. – 1 травня 2013 р., підвищення кваліфікації за темою: «Проектування багатоквартирних житлових будинків», звіт з підвищення кваліфікації від 20.05.2013 р - стажування в ЄС/ОЕСР: наукове стажування - Віденський технічний університет - 16.07.2019 - 20.07.2019;

Контакти

Львів 79013 вул. С. Бандери 12, кімната 316 г. к. тел.: +38 (032) 258-25-42 E-mail: liubov.s.solovii@lpnu.ua