Соболь Христина Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Соболь Христина Степанівна
Sobol.jpg
д.т.н., професор, завідувач кафедри
Дата народження 6 жовтня 1949 року
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Хімічна технологія в’яжучих речовин
Галузь наукових інтересів Фізико-хімічні дослідження ефективних цементних композицій з органо-мінеральними добавками
Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь доктор наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра автомобільних доріг та мостів
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Соболь Христина Степанівна — доктор технічних наук, професор, професор, завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта та професійна діяльність

Народилась 6 жовтня 1949 року.

У 1971 р. з відзнакою закінчила Львівський політехнічний інститут, отримала кваліфікацію інженера-хіміка технолога за спеціальністю «Хімічна технологія в’яжучих речовин».

У 1973–1976 рр. навчалася в аспірантурі Львівського політехнічного інституту.

Працювала на посаді професора кафедри автомобільних доріг та мостів та заступника директора, деканом повної вищої освіти інституту будівництва та інженерії довкілля.

З 2020 року — завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів інституту будівництва та інженерії довкілля.

Перелік навчальних дисциплін:

 • технологія виробництва сухих будівельних сумішей,
 • основи наукових досліджень в галузі дорожніх технологій.

Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України», ( 2008 р.)

Наукова діяльність

У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка і дослідження цементів на основі алюмоферитів кальцію, що тверднуть при від’ємних температурах».

У 2006 році — докторську дисертацію на тему: Модифіковані композиційні цементи з додатками поліфункціональної дії [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.17.11 / Соболь Христина Степанівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 285 арк. + дод. (паг. не зазнач.). — арк. 262-284. Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Сфера наукових інтересів:

Фізико-хімічні дослідження ефективних цементних композицій з органо-мінеральними добавками.

Вибрані публікації

Є автором і співавтором 120 наукових праць, 3 патентів та 8 авторських свідоцтв, 15 методичних вказівок.

 1. Модифіковані композиційні цементи [Текст] : навч. посіб. / М. А. Саницький, Х. С. Соболь, Т. Є. Марків ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 132 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 125-130. — 500 экз. — ISBN 978-966-553-950-6
 2. Бетони нового покоління та енергоощадні технології будівництва / М. А. Саницький, Х. С. Соболь, О. Р. Позняк // Вісн. Львів. терит. від-ня Акад. буд-ва України. — 2010. -№ 5/10. — С. 164-171. — Бібліогр.: 10 назв.
 3. Дослідження сухих будівельних сумішей для різних умов тверднення / B. С. Терлига, Х. С. Соболь, М. В. Михайловський // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 270-274. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 5 назв.
 4. Особливості використання пористих заповнювачів під час виробництва штукатурних сумішей / О. С. Хіта, Х. С. Соболь, Я. Б. Якимечко // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 289-292. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). -Бібліогр.: 5 назв.
 5. Зв’язуюче/ Номер патенту: 73477 | Автори: Саницький Мирослав Андрійович, Петровська Надія Іванівна, Соболь Христина Степанівна, Терлига Володимир Сергійович | Мітки: зв’язуюче | Опубліковано: 25.09.2012 | МПК: C04B 7/00
 6. Sanitsky M., Sobol Кh., Marushchak U. Struсture formation of hardening cement pastes at freezing // Proc. Іnternational workshop RILEM «Frost resistance of concrete». — Essen (Germany), 2002. — P. 37-44.
 7. Саницький М.А., Соболь Х.С., Когуч Г.В. Модифікування властивостей портландцементних клінкерів з присадкою золи палива // Матеріали міжнародного семінару «Моделювання і оптимізація в матеріалознавстві». — Одеса. — 2003. — С. 81.
 8. Соболь Х.С., Марків Т.Є., Пристай В.А. Перспективи використання композиційних пластифікованих цементів в бетонах // Материалы ІІІ научно-практического семинара «Структура, свойства и состав бетона». — Ровно. — 2003. — С. 183-186.
 9. Використання шлакопортландцементів з органо-мінеральними модифікаторами в технології бетонів / М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків, Ю.Л. Новицький // Матеріали семінару «Современный взгляд на новый шлакопортландцемент». — Дніпродзержинськ. — 2004. — С. 44-48.
 10. Пат. на КМ 5013 Україна, МКИ С04В7/345. Зв’язуюче / Х.С. Соболь, А.С. Дрималик, М.А. Саницький, С.Ю. Терлига, Н.І. Петровська (Україна). — № 20040604673; Заявл. 14.06.2004; Опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2. — 4 с.
 11. Соболь Х.С., Петровська Н.І., Дрималик А.С. Властивості безгіпсових портландцементів, модифікованих органо-мінеральними добавками // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2003. — № 788. — С. 269-274.
 12. Вплив активних мінеральних додатків на властивості композиційних цементів / Х.С. Соболь, Т.Є. Марків, М.А. Саницький, Г.В. Когуч // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2003. — № 488. — С. 274-278.
 13. Ефективність використання композиційних пластифікованих цементів в умовах агресивних середовищ / М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків, Г.Я. Шевчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». — 2004. — № 495. — С. 173-177.
 14. Соболь Х.С. Концепція застосування модифікованих композиційних цементів у будівельному виробництві // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». — 2004. — № 520. — С. 179-182.
 15. Безгіпсові портландцементи у сухих будівельних сумішах / М.О. Потій, Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, А.С. Дрималик // Будівництво України. — 2004. — № 3. — С. 12-14.
 16. Сomposite cements for energy-saving concrete technologies / М. Sanytsky, Кh. Sobol, T. Markiv, W. Bialczak // Prаса zbiorowa «Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym». — Czestochowa (Poland). — 2004. — P. 373-377.
 17. Швидкотвердні цементні системи для сухих будівельних сумішей / Х.С. Соболь, С.Ю. Терлига, А.С. Дрималик, О.Р. Позняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». — 2005. — № 545. — С. 162-165.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 306

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-17

e-mail: sobol@ukr.net