Слюсарчук Христина Тарасівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Слюсарчук Христина Тарасівна
Слюсрчук Христина.jpg
к.юр.н., асистент
Дата народження 17 вересня 1992 р.
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 2014 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Філософія права, права людини, цивільне право, господарське право
Кваліфікаційний рівень магістр права
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук ,професор Грищук Оксана Вікторівна, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра цивільного права та процесу

Слюсарчук Христина Тарасівна — кандидат юридичних наук, асистент кафедиа цивільного права та процесу , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Народилася у м.Львів, 17 вересня 1992 р.

Освіта

У 2014 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бінарна опозиційність лібералізму та комунітаризму як філософсько-правових течій» за спеціальністю 12.00.12..

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Грищук Оксана Вікторівна, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2017 році отримала диплом кандидата юридичних наук.

Професійна діяльність

 • 01.01.2015р.-29.01.2016р. – юрисконсульт ТзОВ «Анаіс ЛТД»;
 • 15.02.2016р.-30.03.2017р. – юрисконсульт ПП «Мангюно-ІТ»;
 • 11.04.2017р.- 06.09.2017р. – викладач кафедри адміністративного права та процесу, фінансового та інформаційного права Львівського університету бізнесу та права;
 • з вересня 2017 року –асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни:

 • «Господарське право»;
 • «Цивільний процес»;
 • «Екологічне право».

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • філософія права;
 • права людини;
 • цивільне право;
 • господарське право.

Науковий доробок

Автор понад 10 наукових праць, серед яких:

 1. Слюсарчук Х. Т. Лібералізм та комунітаризм: аналіз філо¬соф¬сько-пра¬вових підходів / Х. Т. Слюсарчук // Митна справа: науково-ана¬лі¬тич¬ний жур¬нал. – 2014. – № 5(95). – С. 37–45.
 2. Слюсарчук К. Т. Либеральный коммунитаризм как современное инте¬гра¬тивное философсько-правовое течение / К. Т. Слюсарчук // Legea si Viata: меж¬дународный научно-практический правовой журнал. – 2015. – № 7/2(283). – С. 74–78.
 3. Слюсарчук Х. Т. Мораль і право в контексті полеміки лібераліз¬му та комунітаразму / Х. Т. Слюсарчук // Європейські перспективи: нау¬ко¬во-практичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 149–154.
 4. Слюсарчук Х. Т. Мультикультуралізм як модель слабкої (по¬верх¬не¬вої) взаємодії лібералізму та комунітаризму у філософії права / Х. Т. Слю¬сар¬чук // Право.ua: науково-практичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 149–154.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 312

E-mail: CPP_INPP@lp.edu.ua