Слюсарчук Ольга Зіновіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Слюсарчук Ольга Зіновіївна
Slusarchuk.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 10 лютого 1961 року.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Прикладні задачі математичного моделювання; комп’ютерні технології в освіті.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Слюсарчук Ольга Зіновіївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 9 лютого 1961 року.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

 • Прикладні задачі математичного моделювання;
 • комп’ютерні технології в освіті.

Основні публікації

Монографії:

 • Bakushevych I., Slyusarchuk O., Slyusarchuk Y., Bakushevych Y. Prerequisites for the innovative business – university partnership development between Poland and Ukraine. – c.248–256. (в кн.: Information and innovation technologies in economics and administration : monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) : колективна монографія. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019).
 • Slyusarchuk Y., Polishchuk M., Slyusarchuk O., Tymchenko O. Concepts of intellectualization of personal education processes, manufacturing and management decisions. – c.235–242. (в кн.: Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies : колективна монографія. – Katowice, Poland: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020.).
 • Slyusarchuk Y., Slyusarchuk O. Formation of competences it professionals during project study. – c.136–139. (в кн.: Theoretical and applied aspects of sustainable development : колективна монографія. – Katowice, Poland: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020.)
 • Поліщук Марія, Слюсарчук О. З., Слюсарчук Ю. М., Тимченко Олександр Active teaching methods based on information technologies. Innovative and information technologies in educational processes. – c.12–18. (в кн.: Innovative and information technologies in educational processes. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, University of Technology, Katowice ; monograph 38) : колективна монографія. – Katowice, Poland: Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020.).


Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Слюсарчук О.З., Слюсарчук Ю.М. Моделювання процесів транскордонного співробітництва в сфері освіти. //Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів. — Жешув (Польща),2008. — с 292-298.
 • Yurij Slyusarchuk, Colin F.Hales, Olga Slyusarchuk Cognitive Technologies in Management //Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. Uniwersytet Rzeszowski. Zeszyt Nr 44 (4/2015), część 2. Rzeszów 2015. p.252 -259.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З. Про деякі особливості моделювання процесів інформаційного суспільства методами логістичної динаміки // Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ISRDT-2016 (Львів, 20–21 вересня 2016 р.). – 2016. – C. 66–67.
 • Slyusarchuk Y., Slyusarchuk O., Logoida M., Havrysh B., Tymchenko O., Partyka U., Polischuk М. Optical quality of the image and methods of its determination // Наукові записки Української академії друкарства. – 2018. – Вип. № 2 (76). – С. 46–56.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З., Поліщук М. Б. Когнітивні моделі пізнавальних проблемних задач у формуванні навчального процесу // Наукові записки Української академії друкарства. – 2018. – Вип. № 2 (57). – С. 64–72.
 • Lytvyn Vasyl, Vysotska Victoria, Osypov Mykhailo, Slyusarchuk Olga, Slyusarchuk Yurij. Development of intellectual system for data de-duplication and distribution in cloud storage // Webology. – 2019. – Vol. 16, № 2. – Р. 1–42.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З., Поліщук М. Б., Тимченко О. В. Комп’ютерні технології діалогових методів навчання // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 146–149.
 • Kyrylych V.M., Slyusarchuk Olga. Boundary value problems with nonlocalconditions for hyperbolic systems of equations with two independent variables // Математичні студії. – 2020. – Vol. 53, iss. 1. – P. 159–180.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З. Розроблення основних алгоритмів web-системи розрахунку сонячної енергії на основі мереж Петрі // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 25–26.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З., Поліщук М., Тимченко О. Інформаційні технології діалогових методів активізації процесів навчання // Information and innovation technologies in the XXI century : materiały 3 International scientific conference, Katowice, 21–22 September 2020. – 2020. – C. 71–73.

Навчальні посібники:

 1. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В., Гук В.М., Білонога Д.М., Слюсарчук О.З. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. — Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2002. — 256 с.
 2. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. — Львів:Львівська політехніка, 2002. — 308 с.
 3. Понеділок Г.В., Слюсарчук О.З., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 124 с.
 4. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 1. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 148 с.
 5. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 2. — Львів:Львівська політехніка, 2003 . — 150 с.
 6. Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. — Львів: Львівська політехніка, 2003 . — 240 с.
 7. Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, віртуальний навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання, 2014 р.
 8. Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» / Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2015р. – 230 с. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105
 9. Пабирівська Н. В., Слюсарчук О. З., Нитребич З. М., Жидик У. В., Коляса Л. І., Симовоник І. Б. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Сполом", 2020. – 116 c.


Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 214а

тел./факс: 258-25-40