Сливка Богдан Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сливка Богдан Степанович
Alma mater Львівський юридичний інститут МВС України
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність правознавство, юрист
Поточне місце роботи асистент кафедри педагогіки та соціального управління

Сливка Богдан Степанович — асистент кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

 • Львівський юридичний інститут МВС України, 2005 р. - спеціальність: правознавство, юрист;
 • Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006 р. - - спеціальність: правознавство, юрист;
 • Львівська духовна семінарія ім. Іоана Богослова УАПЦ, 2008 р.;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013 р. - спеціальність: музичне мистецтво, вчитель музичного мистецтва;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014 р. спеціальність: музичне мистецтво, вчитель музичного мистецтва.

Основні курси

 • Конфліктологія (практ.),
 • Основи професійної мобільності (практ.)


Наукові інтереси

Вибрані публікації

Є автором багатьох наукових і навчально-методичних праць, серед них:

 1. Дацюк С., Сливка Б. Духовно-хорова музика у творчості галицьких композиторів (кінець XIX - початок XX ст.) : навчальний посібник із курсу «Празнавство» / Степан Дацюк, Богдан Сливка. - Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 62 с.
 2. Сливка Б. Професійний розвиток особистості пастора як педагога в процесі формування християнського світогляду дошкільників // Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євро інтеграційних процесів : Монографія / За ред.. Ю.М. Козловського. - Львів: НУЛП, 2016. - с. 380-402. (вл.стор.-23).
 3. Сливка Б.С. Особа дошкільна у пастирології: філософія пізнання / Б. Сливка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Філософські науки». - 2014. - № 18 (295). - С. 98- 104. (вл.стор.-7).
 4. Сливка Б.С. Канонічно-правові форми і методи пастирського богослів’я / Б.С. Сливка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». - 2015. - № 824. - С. 328 -336. (вл.стор.-9).
 5. Сливка Б.С. Духовні реколекції дошкільникам: канонічно-правові вимоги / Б.С. Сливка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». - 2015. - № 825. - С. 224 - 230. (вл.стор.-7).
 6. Сливка Б.С. Моральна позиція школяра: проблеми виховання / Б.С. Сливка // Державотворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників 1-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). - Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2014. - 196с. - С. 117- 120. (вл.стор.-4).
 7. Сливка Б.С. Рання соціалізація дитини: релігійно-правова спрямованість / Б.С. Сливка // Державотворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників 11 -ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). - Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2015. - 240с.-С. 211 -214. (вл.стор.-4).
 8. Сливка Б. С. Першість освітньої позиції церкви: із прикладу життя Памфіла Юркевича, пропозиції / Б. С. Сливка // Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016р.). - Львів : ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. - 218с. - С. 171 - 176. (вл.стор.-5).
 9. Сливка Б.С. Розвиток християнського світогляду дошкільників засобами пастирської діяльності в Україні // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.. - Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. -Випуск. 32-317с.-С.16-21. (вл.стор.-6).
 10. Сливка Б.С. Особливості формування християнського світогляду дошкільників в Україні на початку XXI століття // III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти». - Варшава. - 2016. - С. 102-105. (вл.стор.-4).
 11. Сливка Б.С. Сутність та особливості християнського світогляду дошкільника в Україні // Управління в освіті: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково- практичної конференції, 26-27 квітня 2017р. Львів / за науковою редакцією професора В. Ортинського. - Львів: Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2017. - С. 128-129. (вл.стор.-3).
 12. Сливка Б.Роль медіатора у дихотомії «дитина-Бог» // Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017р., Львів). - Львів: НВФ «Українські технології», 2017. - С. 127 (вл.стор.-1).

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23