Сковронський Дмитро Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сковронський Дмитро Миколайович
Сковронський.jpg
к.ю.н.
Дата народження 16 грудня 1969 року.
Місце народження м. Броди Львівська обл.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський юридичний інститут МВС України
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Актуальні проблеми філософії права
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», зав. кафедри кафедри теорії, історії та філософії права
Дата присвоєння н.с. 21.11.2013
Поточне місце роботи кафедра теорії права та конституціоналізму, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Сковронський Дмитро Миколайович — доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1997 році здобув диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ, кваліфікація – юрист;

У 2005 році здобув диплом магістра за спеціальністю «Правознавство» Львівського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, кваліфікація – юрист.

21 листопада 2013 року захистив дисертацію на тему: «Соціальна держава в умовах політичних та економічних трансформацій: теоретико-правове дослідження », у зв'язку з чим здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.


Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теорії та філософії права

Професійна діяльність

У 1991–1999 рр. працював на посадах інженера, старшого інженера відділу оперативного зв’язку Управління МВС України у Львівській області;

у 1999–2007 рр. працював на посадах оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління МВС України у Львівській області;

у 2007-2009 рр. працював на посадах заступника начальника управління та начальника управління оперативно-технічних заходів Головного управління МВС України у Львівській області;

у 2009-2010 рр. працював на посаді заступника начальника управління – начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення Головного управління МВС України у Львівській області;

у 2010-2011 рр. працював на посаді проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення Львівського державного університету внутрішніх справ.

З вересня 2014 р. працює асистентом кафедри теорії та філософії права навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

На сьогодні — доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка»

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни:

 • судова риторика.

Наукові зацікавлення

Актуальні проблеми філософії права

Наукова робота

Вибрані публікації

 1. Сковронський Д.М.Вибрані публікації Політичні та економічні трансформації соціальної держави : монографія . Львів : Афіша, 2015. 200 с.
 2. Skovronskyi D. Madieval judical rhetoric in comparative analysis . Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 1(35). C. 17 – 21.
 3. Сковронський Д.М. Судова аргументація у Стародавньому Римі. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції».

№ 2. Дніпро, 2019 . С. 32-34.

 1. Сковронський Д.М. Шляхи гуманізіції сучасного судового ораторства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 911. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2019. С. 84–88.
 2. Сковронський Д.М. Judicial Speech and Antiquity Speakers. Legea si Viata. Международный научно-практический правовой журнал.
№ 1/2(337) 2020. C.92-95. 
 1. Сковронський Д.М. Методичні основи роботи захисника з конспектом судової промови. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. № 2. 2020. С. 10-14.
 2. Сковронський Д.М. Юридична аргументація як різновид юридичної комунікації. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» № 5, 2020. Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України. С.228 – 230.
 3. Сковронський Д.М. Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Том 7. № 2 (26) . Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2020. С. 96-102.

Тези доповідей, виголошені на конференціях, круглих столах

 1. Сковронський Д.М. Ознаки сучасної правової держави. Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 7-8 лютого 2019 р.). Дніпро : Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», 2019. С. 660-663.
 2. Сковронський Д.М. Реалізація демократичних цінностей суспільства в контексті розвитку соціальної держави. Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 р.). 2019. C. 129 – 132.
 3. Skovronskyy D. SOCJALNE PAŃSTWO PRAWNE: IDEAŁ CZY RZECZYWISTOŚĆ ? Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.) . 2019. C. 173 – 177.
 4. Сковронський Д.М., Пушка М.А. Вдосконалення кримінального процесуального законодавства України в межах реалізації презумпції невинуватості. Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). 2019. C. 164 – 167.
 5. Сковронський Д.М., Заплатинська У.Р. Юридичний обов'язок за Конституцією України. Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 29 травня 2019 р.). 2019. C. 112 – 115.
 6. Сковронський Д.М. Форма судової промови і мистецтво виступу в суді. Рівність у праві: історична ретроспектива і сучасність : матеріали учасників Десятої Всеукраїнської наукової інтернет - конференції (Львів, 06 грудня 2019 р.). Львів: ІНПП НУ “Львівська політехніка”, 2019.
  С. 176-178.
 1. Сковронський Д.М. Правила підготовки виступу захисника в суді. Ґенеза держави : філософсько-правова концепція: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів,30 квітня 2020 р.). Львів: ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 122-125.
 2. Сковронський Д.М. Засоби психологічного та риторичного впливу на судову аудиторію . Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). Львів :ННІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 112-115.
 3. Сковронський Д.М. Загальна суть та відмінності тлумачення поняття «Захисна промова». Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2020 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. С.66-68.Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: dmytro.m.skovronskyi @ lpnu.ua


[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

[Категорія:Інститут права, психології та інноваційної освіти]]

[Категорія:Кафедра теорії права та конституціоналізму]]

[Категорія:Викладачі]]