Сибірна Рома Іллінічна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сибірна Рома Іллінічна
Sibirna.jpg
д.б.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Київська вища школа МВС СРСР імені Ф.Е. Дзержинського.
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів Судова експертологія у кримінальному судочинстві
Науковий ступінь доктор біологічних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра кримінального права і процесу

Сибірна Рома Іллінічна — доктор біологічних наук, професор кафедри кримінального права і процесу , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Львівський науково-дослідн інститут епідеміології і гігієни, провідний науковий співробітник.

Професор Львівського університету внутрішніх справ України

Тема дисертації: Мікобактеріози: бактеріологія, імунодіагностика та терапія (експериментальне дослідження) [Текст] : дис... д-ра біол. наук: 03.00.07 / Сибірна Рома Іллінічна ; Львівський НДІ епідеміології та гігієни. — Львів, 1995. — 239 л.

Основні курси

  • Судова товарознавча експертиза

Наукові інтереси

  • Судова експертологія у кримінальному судочинстві

Вибрані публікації

  1. Криміналістика. Завдання для самопідготовки [Текст] : навч. посібник / Р. І. Сибірна [и др.] ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. : Сполом, 2007. — 156 с. — Бібліогр.: в кінці тем. — ISBN 966-665-417-2
  2. Взаємодія правоохоронних органів та державних структур у протидії екологічній небезпеці [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. 3 листопада 2006р. / упоряд. Р. І. Сибірна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. : ЛДУВС, 2007. — 104 с. — Бібліогр.: в кінці ст.
  3. Судова експертологія у кримінальному судочинстві [Текст] : науково-практ. вид. для працівників підрозд. дізнання та досудового слідства органів внутрішніх справ / Р. І. Сибірна [та ін.] ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. : [ЛДУВС], 2009. — 83 с. — Бібліогр.: с. 76-81
  4. Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / Благута Р. І. [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. — 539 с. — Бібліогр.: с. 532-536. — 100 экз. — ISBN 978-611-511-027-8
  5. Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / [Благута Р. І. та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна]. — К. : Атіка, 2012. — 495 с. — Бібліогр.: с. 489-493. — 100 экз. — ISBN 978-966-326-431-8

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua