Сердюк Павло Віталійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сердюк Павло Віталійович
Serdyuk.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 20 жовтня 1981 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів математичне моделювання; чисельні методи.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Сердюк Павло Віталійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 20 жовтня 1981 року.

Освіта

2007 р. — науковий ступінь к.т.н., спеціальність 05.13.12 —«Системи автоматизаці ї проектувальних робіт»;

Тема дисертації: Математичне та програмне забезпечення теплового проектування резисторних надпровідних обмежувачів струму для захисту мікроелектронних пристроїв [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.13.12 / Сердюк Павло Віталійович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 159 арк. — арк. 145-153

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка».


1998-2003 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики та інформатики, спеціальність прикладна математика, магістр.

Професійна діяльність:

з 2013 р. — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

з 2009 р. — старший викладач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

з 2005 р. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2003-2006 рр. — аспірант кафедри програмного забезпечення , Національний університет «Львівська політехніка»;

2002-2003 рр. — ТзОВ «Програми і комп’ютери »,інженер-програміст.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Комп’ютерна дискретна математика»;

«Конструювання програмного забезпечення»;

«Моделювання програмного забезпечення».

Наукові інтереси

математичне моделювання; чисельні методи.

Вибрані публікації

Федасюк Д.В., Сердюк П.В. Математична модель теплоелектричних процесів резисторного надпровідного обмежувача струму //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи.Теорія і практика.- 2005.- № 548.- С. 97-106.

Сердюк П.В. Конструктивно-параметричний синтез обмежувачів струму на основі тонкої надпровідної пластини // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи. Теорія і практика.-2006.- № 564.- С. 54-59.

Fedasyuk D., Serdyuk P. Thermoelectrical processessimulation in resistive superconducting fault current limiter // International Scientific Journal of Computing.- 2006.- Vol. 5, Issue 1. — P. 100-106.

Федасюк Д.В., Сердюк П.В. Теплоелектричні процеси у обмежувачі струму на основі тонкої надпровідної пластини // Iнформацiйнi технологiї та комп’ютерна iнженерiя.- 2006.- № 3 (7) .- С. 44-52.

Fedasyuk D.V., Serdyuk P.V. Mathematical modeling ofthermоelectrical processes in resistive superconducting fault current limiter// Proceeding of conference «Modern problems of radio engineering,telecommunications and computer science» (TCSET’2006).- Lviv-Slavsko, 2006.- P.77-80.

Fedasyuk D., Serdyuk P. Simulation of superconducting faultcurrent limiter behaviour with Matlab/Femlab/Simulink environment //Proceedings of the international conference «Computer Science and Information Technologies» (CSIT’2006).- Lviv, 2006.- P. 77-80.

Федасюк Д., Сердюк П. Синтез конструктивних параметрів резисторного обмежувача струму із застосуванням математичних моделей теплоелектричних процесів у надпровідниках // Матеріали 1-ї міжнародної наукової конференції молодих науковців "Комп’ютерні науки та інженерія«.-Львів, 2006.- C. 113-115.

Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Математичне та програмне забезпечення для розподіленого розв’язування параметричних задачматематичної фізики // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування: теорія і практика». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2008. — № 626. — С. 94 — 102.

Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Ієрархічне розподілення розв’язування блоково-стрічкових систем лінійних рівнянь великої розмірності // Вісник НУ «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». —2009. — № 638. — С. 261 — 266.

Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Секціонування стрічкових матриць великої розмірності // Міжнародний науково-технічний журнал «Комп’ютинг». — Тернопіль: «Економічна думка». — 2009. — том 8. — випуск 3. —С. 14 — 21.

Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Адаптивний алгоритм ієрархічно-розподіленого розв’язування СЛАР великої розмірності //Вісник НУ «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології.— Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». — 2009. — № 650. — С. 269 —274.

Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy. Resistivesuperconducting fault current limiter simulation and design // Proceedengs ofthe 15th International Conference MIXDES 2008. — Poznan, Poland. — 2008. — pp.349 — 353.

Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy.Hierarchical Distribution of High Dimensional Block-Banded SLE Solving //Proceedings of the 10th International Conference CADSM 2009. — Lviv: PublishingHouse Vezha&Co. — 2009. — pp. 292 — 295.

Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy. IterativeSectioning of High Dimensional Banded Matrices // Proceedings of the 7th IEEEEast-West Design and Test Symposium EWDTS 2009. — Moscow: SPD FL Stepanov V. V.— 2009. — pp. 476 — 479.

Fedasyuk Dmytro, Serdyuk Pavlo, Semchyshyn Yuriy,Styranivska Oksana. Adaptively-Distributed Simulation of Stressedly-DeformedState of the Lower Jaw with Fixed Partial Denture // Proceedings of the 4th International Scientific and Technical Conference CSIT 2009. — Lviv: PublishingHouse Vezha&Co. — 2009. — pp. 195 — 198.

Федасюк Д. В., Сердюк П. В., Семчишин Ю. Б. Адаптивное распределение вычислений при анализе стационарного теплового распределения в печатной плате // Метриалы 5ой международной конференции-форума IST 2009. —Минск: Издатель Вараксин А. Н. — 2009. — часть 1. — С. 238 — 241.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com