Сенів Лідія Анатоліївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Cенів Лідія Анатоліївна
20210907 122624.jpg
к.е.н., доцент кафедри
Громадянство Україна
Alma mater Львівський Національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Економічна теорія»
Галузь наукових інтересів Проблематика формування та використання доходів населення; Особливості реалізації регіональної політики України; Тенденції впровадження сучасних інформаційних технологій
Кваліфікаційний рівень економіст; викладач економічних дисциплін
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник Поплавська Жанна Василівна
Дата присвоєння н.с. 29.09.2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, [Інститут адміністрування та післядипломної освіти ]], Національний університет «Львівська політехніка»

Cенів Лідія Анатоліївна — к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта:

2003 р. - Закінчила Львівський Національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна теорія» з відзнакою.


Професійна діяльність:

З 2005 р. асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки.

З 2017 р. старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки.

З 2018 р. доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Кафедральне навантаження: секретар екзаменаційної комісії № 1 спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування; секретар екзаменаційної комісії № 2 спеціальності 050 "Економіка".

Захоплюється: сучасною літературою та подорожами.

Навчальна робота

Викладає курси:

 • "Основи економічної теорії",
 • "Макроекономіка",
 • "Мікроекономіка",
 • "Історія економіки та економічної думки",
 • "Політекономія",
 • "Основи економіки в авіації",
 • "Муніципальне адміністрування",
 • "Регіональна політика та розвиток територій",
 • "Інформаційні системи та технології в управлінні організацією".

Науково-дослідна робота

Дослідження проблематики формування та використання доходів населення.

Вибрані публікації

Загальна кількість публікацій - 86, з них 65 наукових та 21 навчально-методичного характеру, у тому числі 12 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 55 праць, з них 34 наукових та 21 навчально-методичного характеру, 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

 1. Сенів Л.А. До питання про поняття та економічну природу доходів / Л.А. Сенів // Логістика: [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – № 669. – С.134-148.
 2. Сенів Л.А. Особливості джерел доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський // Логістика: [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – № 706. – С. 443-448.
 3. Сенів Л.А. Гендерні особливості диференціації доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський // Логістика: [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – № 749. –С.81-85.
 4. Сенів Л.А. Особливості диференціації доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський, І.П. Маліновський // Економічний аналіз: [зб. наук. праць] / Тернопільський національний економічний університет. –Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 354-358.
 5. Сенів Л.А. Перспективи формування та використання інвестиційного потенціалу населення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону: [зб. наук, пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2012. – Вип. 4 (96). – С.148-156.
 6. Сенів Л.А. Розвиток людського капіталу як шлях зростання добробуту населення України / Л.А. Сенів // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2013. – №778. – С. 302-308.
 7. Сенів Л.А. Вступ до ЄС як шлях зростання доходів населення України / Л.А. Сенів // Науковий вісник Херсонського державного університету.. –Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 7. – Частина 4. – С. 166-169. (Серія «Економічні науки»).
 8. Сэнив Л.А. Особенности формирования индивидуальных доходов населения // Управление развитием человеческого потенциала. Текущие научные проблемы Восточной Европы. – Lublin, Politechnika Lubelska. – 2014. – C.124-135.
 9. Сенів Л.А. Пріоритети державної політики регулювання доходів населення/ Л.А. Сенів// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – № 835. – С. 305-310.
 10. Сенів Л.А. Міграційні «дивіденди» як джерело інвестиційного потенціалу населення/ Л.А. Сенів// Глобальні та національні проблеми економіки. -2017. -№ 17. –С. 589-592. –Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17-2017
 11. Seniv L.A.Еuropean experience in ukrainian pension system’s reforming/ L.A. Seniv, S.O. Komarynets// Contemporary problems of intergenerational relations and pension systems: a theoretical and empirical perspective, 19-20 April 2018, Lodz, Poland. Publisher: Lodz University of Technology Press. 282 pages. – Р. 252-261. (Web of Science)
 12. Seniv L. Wpływ państwowych regulacji biznesu na wielkość szarej strefy/ Ż.Popławska, V.Humenyuk, L.Seniv// ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 10(46), numer 2 –2018, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2018.10.2-5, Р. 83-93.
 13. Сенів Л.А. Систематизація та удосконалення вимірювання тіньової економіки/ В.В.Гуменюк, Л.А.Сенів// Науковий вісник Ужгородського національного університету. –Ужгород, 2019. - Вип. 24. – Частина 1. – С. 136-140.
 14. Seniv L.A. Valuation of alternative investments in agricultural land (On the example of Ukraine)/ V.V.Humenyuk, S.O.Komarynets, L.A.Seniv// Revista Espacios. – 2020. – vol. 41, number 24. – P. 266–275.
 15. Сенів Л.А. Дослідження взаємодії приватних охоронних структур зі сферою публічного адміністрування в Україні/ Л.А.Сенів, В.В.Гуменюк// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – Вип. 30. – С. 150–154.
 16. Сенів Л.А. Характеристика чинників впливу на проблему публічного адміністрування у сфері приватних охоронних послуг в Україні/ Л.А.Сенів, В.В.Гуменюк// Економічні студії. – 2020. – № 1(27). – С. 181–185.
 17. Seniv L. Development of transport and logistics centers for stimulating countries’ economic activity/ H.Vitaliy, V.Svitlana, A.Tetiana, L.Seniv//International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11, iss. 6. – С. 438–448.
 18. Seniv L. Infrastructure and logistics for economic activity of states/ H.Vitaliy, V.Svitlana, A.Tetiana, L.Seniv// Revista san Gregorio. – 2020.– № 42. – Р. 53–61. (Web of Science)

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат)

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська)

E-mail: tpe.dept@lpnu.ua