Семків Ірина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Семків Ірина Ігорівна
RTEmagicC semkiv.jpg.jpg
к.псих.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність психологія
Галузь наукових інтересів Індивідуальні цінності у дискурсі психологічних теорій
Кваліфікаційний рівень магістр психології.
Науковий ступінь кандидат психологічних наук
Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент Галецька Інна Іванівна, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра психології, педагогіки і соціального управління

Семків Ірина Ігорівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки і соціального управління , Інституту права та психології.

Загальна інформація

У 2006р. Закінчила Львівський національний університет та отримала освіту психолога за спеціальністю магістр психології.

З 2006р. по 2009р. навчалась у аспірантурі кафедри психології Львівського національного університету ім. І. Франка

У 2009р. захистила дисертацію за спеціальністю 19.00.11-політична психологія на тему : «Соціальний капітал як чинник громадянської активності студентської молоді: психологічна модель» [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Семків Ірина Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2009. — 268 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 176-196.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Галецька Інна Іванівна, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка

У 2005р. пройшла навчальний курс та отримала сертифікат НЛП-терапевта.

У 2006р. пройшла навчальний курс за програмою «Відео інтерактивний тренінг»

З 2002 — 2006р. навчалась у Польсько-українській програмі (МІГУС-Міжінституційні Гуманітарні Студії), обраний напрямок — соціологія; Є автором понад 20 друкованих статей у Фахових виданнях України.

Була учасником більш ніж 15 міжнародних конференцій, що відбувались в Україні, Росії, Польщі та Австрії.

У 2005-2006р. стажувалась у Варшавському Університеті на психологічному факультеті за програмою AAL (Academia Arties Liberales)

Основні курси

 • Соціальна психологія
 • Вікова психологія
 • Теорія і практика тренінговоі діяльності

Наукові інтереси

Індивідуальні цінності у дискурсі психологічних теорій

Вибрані публікації

 1. Особливості ціннісних орієнтацій польської студентської молоді / І.І. Семків // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [Шевченківська весна] (2-3 березня 2006р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2006. — С. 19-23.
 2. Індивідуальні цінності у дискурсі психологічних теорій / І.І. Семків, І.І. Галецька // Соціогуманітарні проблеми людини / за ред.. М.І. Долішнього. — Л., 2006. — № 2 — С. 192-203. (у співавторстві з Галецькою І.І.)
 3. Чи пролягає шлях до довіри через соціальний капітал? / І.І. Семків // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. — К. : Гнозис, 2007. — Т. ІХ. Частина 2. — С. 285-290.
 4. Порівняння ціннісних орієнтацій польської та української студентської молоді / І.І. Семків // Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. — К. : Міленіум, 2007. — Випуск 32. — С. 503-511
 5. Індивідуальні цінності як чинники активності студентів у навчальному закладі /І.І. Семків // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / За ред. І. П. Маноха. — К. : Гнозис, 2008. — Т. ІІ (9). Додаток 3. — С. 533-537
 6. Поляки та українці у ціннісно-нормативному вимірі суспільства І.І. Семків // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави / За ред. М.М. Слюсаревського. — К. : Міленіум, 2008. — Вип. 8. — С. 385-394
 7. Цінності як чинники суб’єктивного благополуччя студентської молоді / І.І. Семків // Психологічні перспективи / За ред. М. М. Слюсаревського. — Луцьк : Вежа, 2009. — Вип. 14 — С.157-163.
 8. Адаптація методики «Портрет цінностей» (Portrait values questionnaire) / І.І. Семків // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія № 12 Психологічні науки / За ред. С.Д. Максименка. — К., 2009. — Вип. 26(50). Частина ІІ. — С. 289-294.
 9. Зв’язок оптимізму та довіри як чинників соціальної активності студентської молоді / І.І. Семків // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред.. С.Д. Максименка, М.Л.Смульсона. — К., 2009. — Т.8. Вип. 6. — С. 241-250

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 222

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: PPSY_INPP@lp.edu.ua