Семерак Михайло Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Семерак Михайло Михайлович
Семерак М М.jpg
д.т.н., зав. кафедри ТТАЕ
Дата народження 20 листопада 1940 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1968 р.
Спеціальність Механіка
Галузь наукових інтересів Фундаментальні та прикладні наукові результати стосуються технологічної теплофізики, ядерної енергетики, високотемпературних термодинамічних процесів, техногенної і пожежної термомеханіки, математичного моделювання теплових процесів пожеж.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993 р., 1996 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Семерак Михайло Михайлович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування. Кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування

Професійна діяльність

Після закінчення Нагачівської середньої школи Яворівського району в 1959 р. поступив на механіко- математичний факультет Львівського державного університету ім. І, Франка. На протязі 1961 – 1964 рр. служив на військовій службі. В 1968 році закінчив університет і був направлений в фізико – механічний інститут АН України де працював інженером та навчався в аспірантурі. В 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Температурні поля і напруження в пластинчатих елементах з включеннями», спеціальність 01.02.04 – механіка твердого деформівного тіла, Одеський державний університет ім. Мечнікова. З 1973 – 1976 завідувач лабораторії «Термомеханіки». З 1976 – 1994 рр. завідувач науково – виробничого відділу обчислювального центру Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України. З 1994 – 2005 рр. завідувач кафедри фізики Львівського національного аграрного університету. З 2005 – 2017 рр. завідувач кафедри «Термодинаміки і фізики» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З січня 2018 р. – завідувач кафедри «Теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій» Національного університету «Львівська політехніка»


Науково-педагогічна діяльність

 • 1968 р. — 1970 р. — інженер Фізико – механічного інституту Академії наук України;
 • 1970 р. — 1973 р. — аспірант Фізико – механічного інституту Академії наук України;
 • 1973 р. — 1976 р. — завідувач лабораторії «Термомеханіки» Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України;
 • 1974 р. – захистив кандидатську дисертацію
 • 1976 р. — 1994 р. — завідувач науково – виробничого відділу обчислювального центру Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України
 • 1993 р. — захистив докторську дисертацію «Термонапружений стан неоднорідних елементів і конструкцій енергетичних установок при виготовленні, випробуванні і експлуатації» спеціальність 05.14.03 – Ядерні енергетичні установки, м. Москва;
 • 1993 р. — присвоєно звання старшого науково співробітника;
 • 1995 р. – присвоєно вчене звання професора;
 • 1996 р. – захистив докторську дисертацію «Механіко – математичне обгрунтування, розробка та впровадження у виробництво термоміцних неоднорідних конструкцій», спеціальність 01.02.04 – механіка твердого деформівного тіла, м. Київ;
 • 1994р. – 2005 р. – завідувач кафедри «Фізики» Львівського національного аграрного університету;
 • 2005 р. – 2017 р. – завідувач кафедри «Термодинаміки і фізики» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
 • З січня 2018 р. – завідувач кафедри «Теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій» Національного університету «Львівська політехніка»

Професійний досвід: 46 років науково – педагогічної роботи, загальний стаж роботи – 61 рік.

Наукове керівництво госпдоговірними темами:

 • «Розробка розрахунково – експериментального методу оптимізації конструкцій високотемпературних термометрів і вузла їх вводу в технологічний канал». – 1988 р., Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, № рег. 652. – 146 с. Замовник: Міністерство середнього машинобудування м. Москва;
 • «Математичне моделювання фізико – хімічних процесів в електрогенеруючих каналах термостійких ядерних енергетичних установках». – 1989 – 1990 рр., Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, № рег. 42. – 86 с. Замовник: Міністерство середнього машинобудування м. Москва;
 • «Механіко – математичне обгрунтування та розробка термоміцних неоднорідних конструкцій». – 1976 р. – 1980 р. Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, № рег. 42. – 86 с. Замовник: Міністерство електронної промисловості, м. Москва;
 • Проведення аналізу техногенної і пожежної безпеки машинних залів атомних електричних станцій (АЕС) та видача рекомендацій щодо їх підвищення з метою продовження терміну експлуатації турбогенераторів. Замовник: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
 • а) «Аналіз пожежної безпеки машзалів №1 і №2 Рівненської АЕС за умов виникнення пожежі з викидом водню із корпусу турбогенератора». – 2011 р. – 2012 р., № рег. 0112U006820;
 • б) «Виконання аналізу пожежної безпеки машинних залів блоків №1 і №2 Хмельницької АЕС та видача рекомендацій з їх підвищення». – 2014., № рег. 0114U006137;
 • в) «Аналіз пожежної безпеки машзалів №1 під час виникнення пожежі з викидом водню з корпусу генератора. Розробка компенсуючих заходів. Южноукраїнська АЕС» - 2014 р.
 • г) «Аналіз пожежної небезпеки машинних залів за умов викиду водню з корпусу турбоагрегату енергоблоку №1, №2. Запоріжської АЕС». – 2015 – 2016 рр.

Науково – організаційна робота

Член Вченої ради Інституту енергетики та систем керування, член Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», член двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій. З 2007 – 2018 рр. був головою спеціалізованої вченої ради К 35.874.01 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю – 21.06.02 – пожежна безпека. Приймає активну участь в роботі Західного наукового центру НАН України. На протязі 1976 – 1989 рр. був співголовою міжвідомчого цільового науково – виробничого об’єднання «Екран». Неодноразово був організатором та вченим секретарем всесоюзних наукових та науково технічних конференцій та семінарів при Західному науковому центрі НАН України. З 1975 – 2005 рр. був членом Ради будинку вчених м. Львова. В даний час є головою секції «Енергетика» при Західному науковому центрі НАН України. З 2018 р. член Українського ядерного товариства.

Нагороди та відзнаки

За досягнуті результати в науково – педагогічній та виробничій діяльності професор Семерак М.М. нагороджений відзнаками:

 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1980 р.);
 • Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.);
 • Почесна грамота Кабінету міністрів України (2018 р.);
 • Почесна грамота Президії Академії наук України (1980 р.);
 • Почесна Відзнака МНС України (2008 р.);
 • Знак «Винахідник СРСР» (1985 р.);
 • Почесна грамота МНС України (2008 р.);
 • Знак «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України (2001 р.);
 • Почесна Грамота Львівської обласної адміністрації (2011 р.);
 • Срібна медаль ВДНГ СРСР (1983 р.)

Напрямок наукової діяльності:

Фундаментальні та прикладні наукові результати стосуються технологічної теплофізики, ядерної енергетики, високотемпературних термодинамічних процесів, техногенної і пожежної термомеханіки, математичного моделювання теплових процесів пожеж на нафтових підприємствах. Результати наукової діяльності знайшли своє відображення в понад 450 наукових працях з яких 37 авторські свідоцтва та патенти. Під керівництвом Семерака М.М. захищено 8 кандидатських дисертацій, одна подана до захисту, і одна в стадії оформлення.


Профіль у:

Основні публікації

Професор Семерак М.М. є автором понад 450 публікацій, в тому числі 4 монографій, 12 навчальних посібників та 37 авторських свідоцтв і 5 патентів.

 1. Подстригач Я.С., Коляно Ю.М., Семерак М.М. «Температурные поля и напряжения в елементах електроваукумных приборах». – Київ, Наукова думка, 1981. – 342с.
 2. Стадник Б.І., Семерак М,М., Дмитраш І.П., «Автоматизоване проектування контактних термоперетворювачів». - Київ, Наукова думка, 1991. – 152с.
 3. Kolyano, Yu.M., Semerak, M.M. (1971). Dynamic thermal stresses in elastoviscous semiinfinite thin plates with finite velocities of heat propagation. Strength of Materials, 3(8), 909-911. doi: 10.1007/bf01527646
 4. Tkachenko, N.N., Pogoretskii, R.G., Semerak, M.M., Zafiiovskii, Yu.M., Matseiko, M.M. (1972). Stress gradient as one of the causes of the scale effect on the brittle fracture of materials. Strength of Materials; 4(6), 727-730. doi: 10.1007/bf01529920
 5. Podstrigach, Ya.S., Kolyano, Yu.M., Koifman, Yu.I., Magnolin, A.M., Semerak, M.M., Cherevata, N.I., Gromovyk, V.I. (1975). Stresses in the vicinity of metal - Glass seals in electronic equipment with variation of the surrounding temperature. Soviet Materials Science: a transl. of Fiziko-khimicheskaya mekhanika materialov / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 9(3), 339-341. doi: 10.1007/bf01529920
 6. Kolyano, Yu.M., Semerak, M.M., Guk, V.M. (1976). Thermal stresses in plates with rod inserts. Soviet Applied Mechanics 12(4), 387-392. doi: 10.1007/bf00882848
 7. Kolyano, Yu.M., Semerak, M.M., Dmitrash, I.P. (1981). Temperature field in a plate containing a system of heat sources. Journal of Engineering Physics 40(3), 308-314. doi: 10.1007/bf00820561
 8. Dmitrash, I.P., Osyka, M.I., Semerak, M.M., Stolyarchuk, P.G. (1982). Temperature distribution in a nuclear quadrupole temperature sensor. Measurement Techniques 25(3), 255-258. doi: 10.1007/bf00831333
 9. Термомеханіка: Бібліографічний показник вітчизняної і зарубіжної літератури за 1965 – 1981 рр. / Коляно Ю.М., Семерак М.М., Яворська О.Я. – Львів, Видавництво Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР, 1986, в 5 – и книгах.
 10. Olexandra Hotra and Michael Semerak "Heat properties of microelectronic heat flux sensors on the base of AgCuSe", Proc. SPIE 5124, Optoelectronic and Electronic Sensor V, (22 September 2003); doi: 10.1117/12.517064; https://doi.org/10.1117/12.517064
 11. Величко Л.Д., Лозинський Р.Я., Семерак М.М. «Термодинаміка і теплопередача в пожежній справі». Навчальний підручник. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів: Видавництво «СПОЛОМ», 2011. – 504 с.
 12. Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. «Радіаційна безпека. Ізотопи». Довідник. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів: Видавництво «СПОЛОМ», 2012. – 288 с.
 13. Козяр М.М., Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. «Радіаційна безпека. Ядерна енергія». Посібник. – Львів: Ліга - Прес, 2014. – 288 с.
 14. Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. «Радіаційна безпека. Йонізуючі випромінювання». Посібник. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2016. – 356 с.
 15. Лопушанський Я.Й., Семерак М.М. «Збірник задач і запитань з радіаційної фізики». – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 2011. – 304 с.
 16. Балицький О.І., Семерак М.М., Балицька В.О., Субота А.В., Еліша Я., Вус О.Б. Аналіз пожежно – водневої безпеки турбогенераторних залів на енергоблоках електростанцій.// Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2012. №21. – С. 13 – 18.
 17. Семерак М.М., Субота А.В., Новак В.М., Байтала В.М. Математичне моделювання вогнестійкості несучих металевих конструкцій машинних залів електростанцій. // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, - 2012. №21. – С. 7 – 12.
 18. Семерак М.М., Новак В.М., Субота А.В. Підвищення пожежної безпеки машинних залів атомних і теплових електростанцій. // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДВАЗДонНТУ, 2012. – С. 81 – 88.
 19. Balitskii, A., Semerak, M., Balitska, W., Subota, A., Wus, O. (2015) Hydrogen degradation of the pressure gas tanks materials after long-term service. Solid State Phenomena, 225, 39-44. doi: 10.4028/www.scientific.net/SSR.225.39
 20. Mykhailo Semerak, Sergii Pozdeev, Roman Yakovchuk, Olga Nekora and Oleksandr Sviatkevych (2018). Mathematical modeling of thermal fire effect on tanks with oil products. MATEC Web Conf., 247. doi:https://doi.org/10.1051/matecconf/201824700040
 21. Семерак М.М., Лис С.С., Коваленко Т.П. Аналіз процесу плазмової переробки радіоактивних відходів // Ядерна та радіаційна безпека.-2019.-с.23-29 (Scopus)
 22. Лис С.С., Семерак М.М., Юрасова О.Г. Розроблення методу розрахунку процесу газифікації низькосортного палива у суцільному шарі на основі експериментальних досліджень // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць.-2019.-Т.29, №1.-с.87-92.

Контакти

вул. Устіяновича 5; 10-й корпус, кімната 205, Львів, 79000

Tел. +38 (032) 258-25-15

E-mail mykhailo.m.semerak@lpnu.ua