Сегеда Михайло Станкович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сегеда Михайло Станкович
Segeda.jpg
д.т.н., завідувач кафедри
Дата народження 26 липня 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Спеціальність Електричні системи та мережі
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання електромагнетних процесів в електроенергетичних системах
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування, Кафедра електроенергетики та систем управління

Сегеда Михайло Станкович — доктор технічних наук, професор, завідувач Кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Біографія

Освіта:

Захистив кандидатську дисертацію «Моделювання електромагнетних процесів електричної мережі з СТК», спеціальність 05.14.02 — Електричні станції (електрична частина), мережі і системи і керування ними, Інститут електродинаміки АН УРСР, 1988 р.

Керівник професор Перхач В. С.

Присвоєно звання доцента, 1994 р.

Захистив докторську дисертацію «Хвильові та електромагнітні процеси в електроенергетичних системах [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.14.02 / Сегеда Михайло Станкович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 228 арк.: рис. — арк. 192-214», спеціальність 05.14.02 — Електричні станції, і мережі і системи, Інститут електродинаміки АН України, 2003 р.

Присвоєно звання професора, 2005 р.

Професійний досвід: 52 роки науково-педагогічної роботи.

Науково-педагогічна діяльність

Професійна діяльність:

Науковий керівник госпдоговірних тем:

 • «Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах з врахуванням розподіленості параметрів та захист від них», (2002 р. — 2003 р.);
 • «Дослідження перенапруг в електричних мережах 6 — 10 кВ від підстанцій Л-10, Л-11 та Л-8 ВАТ «Львівобленерго» та захист від них» (2004 р. — 2005 р.);
 • «Дослідження перехідних процесів в асинхронізованих генераторах АСТГ- 200 та оптимізація розподілу реактивної потужності на випадок роботи одного з АСТГ- 200 в асинхронному режимі» (2006 р. — 2007 р.);
 • «Дослідження усталених режимів в електричних мережах «Закарпаттяобленерго» та регулювання напруги в них (2007 р. — 2008 р.);
 • «Оптимізація режимів спільної роботи синхронних та асинхронізованих генераторів Бурштинської ТЕС ВАТ «Західенерго» (2011 р.);
 • «Дослідження режимів роботи Сокальської ВЕС у складі електроенергетичної системи» (2017 р.);
 • «Дослідження режимів роботи вітрової електростанції «Поздимир» потужністю 15 МВт у складі електроенергетичної системи України» (2018 р.);
 • «Дослідження режимів роботи “Радехівської сонячної електростанції“ в м. Радехів, Львівської області потужністю 7,35 МВт у складі електроенергетичної системи України» (2019 р.);
 • «Розробка алгоритмів та програмного забезпечення визначення ділянки електричної мережі з критичними параметрами ізоляції» (2019 р.)
 • «Дослідження перенапруг під час однофазних замикань в електричній мережі 35 кВ ПрАТ «Львівобленерго», яка живиться від тяговової підстанції «Любінь Великий»» (2020 р.)
 • «Розроблення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) щодо визначення доцільності та місць встановлення БСК на підстанціях Товариства в Заліщицькому енерговузлі» (2020 р.)
 • «Дослідження якості електричної енергії в точці приєднання комп’ютерного томографа Самбірської центральної лікарні» (2022 р.)

Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Дослідження електромагнітних процесів в системах генерування електроенергії, з врахуванням фізичних явищ в електромережах» (2007 р. — 2008 р.).

Керівник кафедральних тематик:

 • «Дослідження зовнішніх перенапруг в електричних мережах»;
 • «Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах власних потреб електричних станцій»;
 • «Математичне моделювання хвильових процесів в трансформаторах».

Член Вченої ради Інституту енергетики та систем керування, член Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», спеціалізованої ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з електротехніки, енергетики, радіотехніки та електроніки.

Основні лекційні дисципліни:

 • «Математичні задачі електроенергетики»,
 • «Математичні моделі елементів електричних станцій та підстанцій»,
 • «Математичні моделі в електротехніці»,
 • «Фізичні та математичні моделі техніки та електрофізики високих напруг»,
 • «Електронний навчально-методичний комплекс «Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів».

Наукові інтереси: Математичне моделювання електромагнетних процесів в електроенергетичних системах.

Основні публікації

Професор Сегеда М. С. є автором понад 170 публікацій, в тому числі трьох монографій, п’яти підручників з грифом Міністерства освіти та науки України, дев’яти навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України та п'яти авторських свідоцтв і патентів.

 1. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 488 с.
 2. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. Друге видання. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 488 с.
 3. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. 3-є видання перероблене та доповнене. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2015. – 540 с.
 4. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник. - 2-є вид.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 608 с.
 5. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці: Підручник. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 608 с.
 6. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці: Підручник 2-е видання. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 608 с.
 7. Сегеда М.С. Математичне моделювання в електроенергетиці: Навч. посібник / Мін. освіти і науки України; – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2002. – 300 с.
 8. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи [Навч. посібник] / Мін. Освіти України; Держ. ун-т "Львівська політехніка" – Львів: НМК ВО, Каменяр, 1999. – 296 с.
 9. Кособуцький П.С., Сегеда М.С. Комплексні змінні в задачах фізики: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Держ. уні.ту “Львівська політехніка”, 2000. – 194 с.
 10. Сегеда М.С., Гапанович В.Г., Олійник В.П., Покровський К.Б. Проектування структурних схем електростанцій та підстанцій: Навч. посібник / Мін. освіти і науки України; – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 130 с.
 11. Сегеда М. С., Олійник В.П., Дудурич О.Б. Нетрадиційні віднов¬лювальні джерела електроенергії. Навчальний по¬сіб¬ник. Мін. освіти і науки України, На¬ц. ун-т “Львів¬сь¬ка політех¬ніка”, Львів: 2019 р. - 204 с.
 12. Сегеда М. С., Дьяченко Н.Б., Козовий А.Б. Лінії електропереси¬лання, трансформа¬тори та обчислення їх параметрів. Навчальний по¬сіб¬ник. Мін. освіти і науки України, На¬ц. ун-т “Львів¬сь¬ка політех¬ніка”, Львів: 2020 р.
 13. Сегеда М. С., Бахор З.М., Яцейко А. Я. Проектування ліній електричних мереж. Навчальний по¬сіб¬ник. Мін. освіти і науки України, На¬ц. ун-т “Львів¬сь-ка політех¬ніка”, Львів: 2020 р. – 200 с.
 14. Сегеда М. С., Олійник В.П., Лисяк В.Г. Режими систем пересилання та споживання електричної енергії. Навчальний по¬сіб¬ник. Мін. освіти і науки України, На¬ц. ун-т “Львів¬сь¬ка політех¬ніка”, Львів: 2021 р. – 230 с.
 15. Сегеда М.С., Міняйло О.С., Дудурич О.Б. Розподільні пристрої електричних станцій: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2011. – 132 с.
 16. Сегеда М.С. Математичне моделювання хвильових та електро­магнетних процесів в електроенергетичних системах. Монографія. вид-во Наці­онального ун-ту “Львівська політехніка”, Львів: – 2002 р. – 152 с.
 17. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Сегеда М.С. Фізичні основи моделювання хвильових електромагнітних процесів в оптиці: Монографія. – Львів: Вид-во Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 212 с.
 18. Сегеда М.С., Черемних Є.В., Мазур Т.А., Курулишин О.М. Математичне моделювання електромагнетних процесів в трансформаторах з врахуванням розподіленості параметрів. Монографія. вид-во Національного ун-ту “Львівська політехніка, Львів: – 2016 р. – 148 с.
 19. Сегеда М. С. «Проблеми моделювання та формування математичних моделей електричних мереж із врахуванням розподіленості параметрів» // Новини енергетики. — 2001. № 4.- С. 49 — 54.
 20. Сегеда М. С. «Математичне моделювання хвильових процесів в трансформаторах» // Технічна електродинаміка. — 2002.- № 3.- С. 47 — 49.
 21. М.С. Сегеда, В.П. Олексин, А.В. Олексин «Планування паралель­ної роботи СТГ та АСТГ на електро­станціях ОЕС України» // Технічна електро­динаміка. – 2012. - № 3. – С. 45 – 46. Scopus
 22. М.С. Сегеда, В.П. Олексин, А.В. Олексин «Оптимальний розподіл реактивної потужності між синхронними і асинхронізованими турбогенераторами» // Технічна електро­динаміка. – 2012. - № 5. – С. 68 – 73. Scopus
 23. Mykhaylo Seheda, Oleksandr Міnyailo, Kostiantyn Pokrovskyy «Limitations in the economic distribution of reactive power between the generators»// PRZEGLAD ELEKTROTECHNI-CZNY. Vol 2013. - № 6. – P. 299 – 300. ISSN 0033 – 2097. Scopus
 24. Mykhaylo Seheda, Nazar Ravlyk «Modeling of self-excitation of induction motors for electric networks auxiliaries under post-fault conditions»// MEPS’15 International Conference ”Modern Electric Power Systems”, July 6 – 9, 2015, Wroclaw, Poland. – ISBN: 978-83-935801-4-9.
 25. Mykhaylo Seheda, Yriy Varettsky, Ivan Taran «Modeling Transients in Compensated Electrscal Grids during Line Faults»// MEPS’15 International Conference ”Modern Electric Power Systems”, July 6 – 9, 2015, Wroclaw, Poland. – ISBN: 978-83-935801-4-9.
 26. М.С. Сегеда, Є. В. Черемних, І.В. Хімюк, Т. А. Мазур, О.М. Курулишин «Математичне моде­лювання розподілу напруги вздовж обмотки трансфор­ма­тора під час імпуль­сних перенапруг»// Технічна електро­динаміка. – 2015. - № 6.– С. 8 – 11. Scopus
 27. M. Seheda, Т. Маzur, О. Kurylyshyn «Mathematical model for investigation of wave processes in high-voltage double winding transformers»// 16 International Conference "Compu­tational Problems of Elektrical Enginee­ring", September 2 – 5, 2015, Lviv, Ukraine.
 28. Mykhaylo Seheda, Nazar Ravlyk «Modeling of self-excitation of induction motors for electric networks auxiliaries under post-fault conditions»// MEPS’15 International Conference ”Modern Electric Power Systems”, July 6 – 9, 2015, Wroclaw, Poland. – ISBN: 978-83-935801-4-9. Scopus 2016.
 29. Mykhaylo Seheda, Oleksandra Dudurych «Issues of Inertia Response and Rate of Change of Frequency in Power Systems with Different Penetration of Variable Speed Wind Turbines»// EPNet 2016 – Koferencja Naukowo – Techniczna ″Electrical Power Networks″, 19-21 września 2016, Szklarska Poręba, Poland. – ISBN 978-1-5090-5517-3. IEEE Catalog Number CFP16J91-USB Scopus 2017.
 30. Сегеда М. С., Дудурич О. Б. Моделювання зміни частоти електроенергетичних систем з вітровими електрикними установками змінної швидкості обертання з асинхронними генераторами з подвійним живленням / Наукові праці Вінницького нац. технічного ун-ту. - № 3. - 2017. – С. 16 – 21.
 31. Сегеда М. С., Покровський К.Б., Маврін О.І., Олійник В.П. Моделювання режимів енергомоста україна – євросоюз / Праці інституту електродинаміки. Вип. 52 – 2019. – С. 17 – 21.
 32. Mykhailo Sehеda, Petro Baran, Victor Kidyba, Yaroslava Pryshliak TRAINING SYSTEM FOR POWER PLANT OPERATORS CONTROLLING THE ELECTRICAL PART OF A POWER GENERATING UNIT / Computational Problems of Electrical Engineering. 2019. Volume 9. Number 1. – Pp. 33 – 36.
 33. Равлик Н.О., Равлик О.М., Сегеда М. С. Перенапруги в електричних мережах влас¬них потреб електростанцій, що виникають під час комутацій вакуумними вимикачами, та їх обмеження / Технічна електродинаміка. – 2019. - № 1.– С. 63 – 67. Scopus.
 34. Сегеда М. С., Черемних Є. В., Гоголюк П.Ф., Мазур Т.А, Близнак Ю.В. Математична модель хвильових процесів у двообмоткових трансформаторах / Технічна електродинаміка. – 2020. - № 6.– С. 63 – 67. Scopus.
 35. M.S. Seheda, Ye. V. Cheremnykh, P. F. Gogolyuk, Yu. V. Blyznak Mathematical modeling of wave processes in two-windingtransformers taking into account the main magnetic flux / Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. – 2021. – № 5. ¬– С. 80 – 86. Scopus.
 36. M.S. Seheda, P. F. Gogolyuk, Yu. V. Blyznak High-frequency periodic processes in two-windings power Transformers / Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. – 2021. – № 6. – С. 72 – 76. Scopus.
 37. Сегеда М. С., Равлик О.М., Бахор З.М., Яцейко А.Я. Перенапруги під час дугових однофазних замикань на землю в електричних мережах 35 кВ Праці інституту електродинаміки. Вип. 60 – 2021. – С. 38 – 43..
 38. Сегеда М. С., Баран П. М., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. Аналіз роботи реле частоти з застосуванням цифрової cистеми тестування / Вісник Вінницького політехнік¬ного інституту. – 2021. – № 5. - С. 91 – 95.
 39. Сегеда М. С., Гоголюк П.Ф., Близнак Ю.В. Математична модель та дослідження початкового розподілу напруги в двообвиткових трансформаторах / Вісник Вінницького політехнік¬ного інституту. – 2022. – № 2. - С. 41 – 45.


Відзнаки та нагороди

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.);

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPGПочесна грамота Львівської політехніки (2005р.);

Сегеда2.jpg Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2015 р.);

Сегеда1.jpgЛауреат Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливо-енергетичного комплексу 2008» у номінації «Вчений»;

Сегеда.jpgДиплом першого ступеня НУ «ЛП» у номінації «Найкращий підручник» за підручник «Математичне моделювання в електроенергетиці».


Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 401

Tел. +38 (032) 258-25-12; +38 (032) 258-21-01

Е-mail: mseheda@ukr.net, msseheda@gmail.com, Mykhailo.S.Seheda@lpnu.ua