Свідерська Ольга Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Свідерська Ольга Іванівна
Sviderska.jpg
кандидат політичних наук, доцент кафедри
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Спеціальність теорія та історія політичної науки
Кваліфікаційний рівень кандидат політичних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 рік
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра теоретичної та практичної психології

Свідерська Ольга Іванівна — кандидат політичних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права та психології.

Загальна інформація

Освіта

 • У 2009 році закінчила магістратуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «психологія».
 • У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах» та отримала науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • політична психологія;
 • психологія реклами;
 • психологія впливу та маніпуляції;
 • формування масової політичної поведінки в умовах віртуалізації сучасного суспільства.

Вибрані публікації

Авторка близько 20-ти наукових публікацій, статей у колективних монографіях.

Публікації:

 1. Свідерська О. Теоретико-методологічні аспекти типологізації політичної поведінки // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії. 2015. Вип. 7. С. 349–355.
 2. Свідерська О. Політико-психологічні виміри детермінант політичної поведінки // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2016. Вип. 9’2016 1. С. 89–94.
 3. Свідерська О. Теоретико-методологічні аспекти віртуальної масової політичної поведінки в сучасних суспільствах // Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 109 (№ 6). С. 335–338.
 4. Sviderska O. Psychological determinants of mass political behaviour in Ukraine (on the Revolution of Dignity in 2013-2014 years) // StudiumEuropyŚrodkowej I Wschodniej. Wydawnictwo Wyźsej Szkoly Gospodarki krajowej № 5 czerwiec 2016 P.271-279.
 5. Свідерська О. Теоретико-методологічні аспекти симулятивної масової політичної поведінки // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 9. С. 128–135.
 6. Свідерська О. І. Соціально-психологічні особливості формування політичних вподобань у віртуальному середовищі: теоретико-методологічний аналіз // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. Київ-Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М. М.». 2019.Випуск 2. С 308-316 .
 7. Свідерська О. Інституційно-психологічні детермінанти формування віртуальної маси у епоху постправди // Політичне життя. – 2020. – №1, 2020 р. – С. 68–74.
 8. Свідерська О. Теоретико-методологічний аналіз впливу соціальних мереж на формування політичної поведінки в сучасному суспільстві (на прикладі Facebook, Twitter, Instagram) // Регіональні студії. – 2020. – 20. – С. 184–190
 9. Свідерська О. І. Психологічні особливості адаптивного потенціалу осіб, котрі працюють в умовах екстремальних ситуацій // Вісник Національного університету оборони України. 2020. № 1-54 (2020). С. 153–159.
 10. Свідерська О. Симулятивна компонента віртуальної масової політичної поведінки у суспільстві ризику // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Питання політології. 2020. Вип. 37. С. 46-53. (DOI: 10.26565/2220-8089-2020-37-07).

Статті у колективних монографіях:

 1. Sviderska O., Uhryn L. Institutional and socio-cultural of post-communist transformations // Research, challenges and development prospects in the area of social sciences : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 348 p. Р. 234 – 252
 2. Свідерська О. І., Гупало С. Р. Соціально-психологічні аспекти емоційного вигорання студентської молоді під впливом пандемічних викликів // The XXI century education: realities, challenges, development trends: collective monograph. Hameln : InterGING, 2020. 658 с. С. 287-304

Сертифікати:

Сертифікат про закінчення курсу «Критичне мислення для освітян». Загальна тривалість — 30 год. (1 кр. ЄКТС). Виданий Prometheus – платформу масових онлайн-курсів від 07.06. 2020. Сертифікат участі у вебінарі «Школа фактчекерів: викривачі фейків на тематику пандемії». Загальною тривалістю 9 годин. Київ, 28-29 травня 2020 рік


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Тел.: +38 (032) 258-31-01

E-mail: TPP_INPP@ukr.net