Саніна Ольга Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Саніна Ольга Романівна
Sanina n.jpg
к.ек.н., зав. кафедри
Дата народження 1981 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «економіка»
Галузь наукових інтересів сучасні економічні теорії;маркетинг міста
Кваліфікаційний рівень «спеціаліст з економічної теорії»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Островерх Петро Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу, Інститут підприємництва та перспективних технологій ,Національний університет «Львівська політехніка».

Саніна Ольга Романівна — кандидат економічних наук, завідувач кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Персональні дані

Дата народження: 1981 р.

У 2001 р. була нагороджена грамотою ректора І. Вакарчука Львівського національного університету імені І. Франка за відмінне навчання,успіхи у студентській науковій роботі та активну участь у громадському житті Університету.

У 2002 р. нагороджена грамотою за досягнуті результати у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії 2001/2002 навчального року.

У 2009 р. отримала сертифікат — Certificate of Recognitionof Completion of English Dynamics Course in accordance with international standardsof English as a Second Language.

У 2013 році отримала Сертифікат про визнання інформаційного ресурсу навчально-методичного комплексу “Макроекономіка" у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею.

Улюблене заняття: виховання дітей, коучінг, кімнатні рослини, все нове і цікаве.

Освіта

У 2003 р. здобула кваліфікацію «економіст, викладач економічних дисциплін», отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

У 2002 р. — отримала диплом бакалавра з відзнакою.

Упродовж 2003 — 2006 рр. була аспірантом кафедри економічної теорії економічного факультету Львівського національного університету імені І.Франка.

У 2006 р. здобула звання кандидата економічних наук.

Тема дисертаційної роботи: «Розвиток приватного сектора векономіці України (інституційний аналіз) [Текст] : дис... канд. екон. наук:08.01.01 / Саніна Ольга Романівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 206 арк. — арк. 169-191»

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Островерх Петро Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка

У 2012 отримала атестат доцента кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

Завідувач кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій (ЗЕПМ ІППТ), Національний університет «Львівська політехніка» (з 2010 р.).

До травня 2010 р. працювала на посаді доцента кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені І. Франка.

Саніна О.Р. працює заступником Голови методичної комісії з економіки та підприємництва.

У 2012 р. нагороджена дипломом «Кращий науковець року» Ректора НУ «Львівська політехніка».

З 2013 року була обрана Головою бюро секції Ради молодих вчених Інституту.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • політична економія,
 • макроекономіка,
 • менеджмент,
 • мікроекономіка,
 • маркетинг міста.

Наукові інтереси

 • сучасні економічні теорії; маркетинг міста

Вибрані публікації

Є автором понад 45 робіт (наукові статті, тези доповідей,конспекти лекцій,науково-методичні розробки).

Серед них:

 1. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н.Т.Мала, О.Г. Мельник, О.Р.Саніна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів :Львівська політехніка, 2012. — 239 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 232-236 (80назв). — ISBN 978-617-607-242-3
 2. Саніна О.Р. Трансакційні витрати функціонування приватного сектора економіки України // Вісник Львівського університету. — 2004. — Вип.33. — С.242-246.
 3. Саніна О.Р. До питання про чинники розвитку приватного сектора // Галицький економічний вісник. — 2004. — № 3. — С. 52-57.
 4. Саніна О.Р. Дослідження інституційних матриць економіки України // Вісн. Національного лісотехнічного університету. — 2005. — Вип.15.3. — С. 298-301.
 5. Саніна О.Р. Вплив культури на розвиток приватного сектора економіки України // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. — Львів: Інтереко. — 2005. — Вип. 15. — Ч.1. — С.330-335.
 6. Островерх П.І., Саніна О.Р. Організаційно-правові та адміністративні бар’єри розвитку приватного сектора // Вісник Львівського університету. — 2005. — Вип. 34. — С. 180-186.
 7. Саніна О.Р. Особливості інституційного аналізу приватного сектора економіки України // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. — 2005. — Вип.1. — С. 239-247.
 8. Саніна О.Р. Етапи розвитку та сучасний стан приватного сектора економіки України // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. — 2005. — Вип. 2. — С. 247-259.
 9. Саніна О.Р. Вдосконалення інституційних чинників розвитку приватного сектора економіки України // Матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Економічна система України: минуле,сучасне, майбутнє» — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. — 2005. — С. 306-308.
 10. Саніна О.Р. До якої інституційної матриці Україна рухається?// Матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи». — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. — 2005. — С. 322-324.
 11. Саніна О.Р. Проблеми функціонування приватного сектору //Тези доповідей Другої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний та соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». — Тернопіль: Економічна думка. — 2005.— С. 292-294.
 12. Саніна О. Прогнозування впливу економічної культури нарозвиток приватного сектора // Materiaіy miкdzynarodowej konferencji naukowe j«Dyplomacja spoіeczna a przemiany spoіeczno-polityczne w Europie». — Katowice:Uniwersytet Њl№ski. — 2005. — S. 161-164.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408

Tел. +38 (032) 258-24-86

E-mail: zep.ippt@ukr.net; sanina@ukr.net