Садова Уляна Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Садова Уляна Ярославівна
Садова.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 19 квытня 1961 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державнний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність економыка
Галузь наукових інтересів Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні
Науковий ступінь доктор економічнх наук
Науковий керівник  : доктор економічних наук, професор, академік НАН України Долішній Мар’ян Іванович, Інститут регіональних досліджень НАН України, директор
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки , Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Садова Уляна Ярославівна — докторт економічних нак, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 19 квытня 1961 року м.Львів

Фахівець у галузі економіки. Доктор економічних наук (2008). Професор кафедри обліку та аудиту Університету економіки і підприємництва (м. Хмельницький). Завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України.

Закінчила економічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1983).

Після закінчення університету працювала ревізором-бухгалтером, згодом — у Львівській облраді.

Протягом 1987-1991 рр. навчалась в аспірантурі Інституту економіки АН УРСР.

Кандидат економічних наук (1991).

Отримувала стипендію Президента України для молодих учених (1995).

У.Я. Садова позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці (з 2007 р.).

Доктор економічних наук (2008).

Тема докторської дисертації: «Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.07 / Садова Уляна Ярославівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2007. — 577 арк. — Бібліогр.: арк. 387-416.». Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, академік НАН України Долішній Мар’ян Іванович, Інститут регіональних досліджень НАН України, директор

Ччлен редакційної колегії Всеукраїнського науково-виробничого журналу «Сталий розвиток економіки».

З вересня 2016 року працює на кафедрі теоретичної та прикладної економіки.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Основи менеджменту

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні.

Вибрані публікації

Автор понад 120-ти наукових та науково-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі дев'яти монографій, брошур.

  1. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз [Текст] / У. Я. Садова, Л. К. Семів ; відп. ред. М. І. Долішній ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : [б.в.], 2000. — 264 с. — Бібліогр.: с. 239-256. — ISBN 966-02-1695-5
  2. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку [Текст] : монографія / У. Я. Садова ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : ІРД НАН України, 2005. — 408 с.: рис. — Бібліогр.: в кінці розд. — ISBN 966-02-4201-8
  3. Інноваційний вектор трудоресурсного забезпечення регіональних суспільних систем [Текст] / В. Я. Бідак [та ін.] ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : ІРД НАНУ, 2008. — 97 c. — ISBN 978-966-02-4735-2
  4. Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку [Текст] / Е. М. Лібанова [та ін.] ; відп. ред. Е. М. Лібанова ; Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. — К. : [б.в.], 2006. — 179 с.: рис., табл. — Бібліогр.: арк. 178. — ISBN 966-02-3895-9
  5. Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу [Текст] / Г. О. Зелінська [та ін.] ; ред. М. О. Данилюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. — 124 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 108-121. — ISBN 966-694-054-X
  6. Традиції ремісництва та дефіцит кваліфікації робітничих кадрів на регіональному ринку праці Львівщини [Текст] / У. Я. Садова [та ін.] ; ред. У. Я. Садова ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : [б.в.], 2008. — 104 c. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 45-47. — ISBN 978-966-02-4756-7
  7. Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти [Текст] : довідник / У. Я. Садова [та ін.] ; наук. ред. У. Я. Садова ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : [б. в.], 2009. — 228 с. — ISBN 978-966-02-5448-0
  8. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації [Текст] : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. ; [наук. ред. У. Я. Садова]. — Л. : [б. в.], 2011. — 526, [2] с. : рис., табл. — (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). — 300 экз. — ISBN 978-966-02-4252-4 (серія). — ISBN 978-966-02-6029-0

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua