Савіна Наталія Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Савіна Наталія Борисівна
Наталя Савіна.jpg
д.е.н., професор
Alma mater Український інститут інженерів водного господарства м. Рівне
Дата закінчення 1985 р.
Спеціальність «Економіка і організація водного господарства»


Савіна Наталія Борисівна у 1985 році закінчила Український інститут інженерів водного господарства м. Рівне за спеціальністю «Економіка і організація водного господарства».

З 1985 року працювала на посаді інженера кошторисно-договірного відділу тресту «Кіровоградводбуд» (м. Кіровоград).

З 1992 року працює у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Працювала на посаді асистента, старшого викладача, доцента, професора.

З 2014 року – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Загальний стаж роботи – 32 років. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 23 роки.

У 2002 році Савіна Н. Б. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічна оцінка і прогнозування ефективності інвестицій» та присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Організація управління, планування і регулювання економікою», а з 2004 р. присвоєне вчене звання доцента.

У 2014 році на підставі прилюдного захисту докторської дисертації на тему «Управління інвестуванням у логістичні системи» присуджено науковий ступінь доктора економічних наук та присвоєно вчене звання професора.

Савіна Наталія Борисівна достойно представляє Національний університет водного господарства та природокористування в рамках організації міжнародного співробітництва. Зокрема, як учасник німецько-українського проекту «Енергоефективність у промисловості», учасник проекту співробітництва в рамках асоціації «Федерація обмінів Франція-Україна» з питань студентських обмінів, представник оргкомітету та учасник міжнародних конференцій.

Має нагороди університету, органів влади міського та обласного рівня, Міністерства освіти і науки України, відомчі нагороди. Користується повагою та авторитетом професорсько-викладацького складу та студентів університету. Своєю сумлінною працею Савіна Наталія Борисівна вносить вагомий вклад у підготовку висококваліфікованих фахівців.

Посади

• інженер кошторисно-договірного відділу тресту «Кіровоградводбуд»;

• асистент, старший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва;

• доцент, завідувач кафедри економічної теорії;

• професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва;

• проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Наукові інтереси

Оцінка та прогнозування ефективності інвестицій у підприємницькі проекти, у логістичні та економічні системи різних рівнів, у людський капітал.


Реалізовані проекти

• Савіна Наталія Борисівна опублікувала понад 130 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та іноземних виданнях, зокрема шість монографій, дві з яких одноосібні, а саме «Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни», «Інвестування у логістичні системи». За її участю опубліковано навчальні посібники «Підприємницьке право», «Підприємництво і бізнес-планування», «Основи підприємництва та маркетингу», підручник з грифом МОН України «Менеджмент: теорія і практика».

• Результати досліджень і розробок Савіної Н.Б. використовуються у навчальному процесі Національного університету «Львівська Політехніка» та Національного університету водного господарства та природокористування, а також Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

• Наталія Борисівна здійснює активну громадську і наукову діяльність. Брала участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, що проводилися як в університеті, так і за кордоном. Є членом редакційної колегії збірника наукових праць НУВГП затвердженого Президією ВАК України.

• Савіна Н.Б. представляла Україну в межах програми академічної мобільності при підготовці докторантів для Республіки Казахстан (на базі Люблінської Політехніки, Республіка Польща), організатор та учасник Спільного проекту «Підготовка кадрів вищої кваліфікації» в межах «Меморандуму про взаєморозуміння» Україна-Таджикістан.

• Савіна Н.Б. є членом Президії ради проректорів з наукової роботи при МОН України.

• Академік Академії економічних наук України.

• Член редакційної колегії «International Journal of New Economics and Social Sciences» (IJONESS), Збірника наукових праць «Вісник НУВГП» (фахове видання).

• Член наукових комітетів міжнародних конференцій та учасник конференцій, що проводились поза межами України (Республіка Польща, Болгарія, Таджикистан, Туркменістан).

• Організатор міжнародних науково-практичних конференцій на території України. Керівник територіального відділення Української Федерації вчених.

• Член Обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Підготовка наукових кадрів

Під її науковим керівництвом понад 100 випускників захистили дипломні та магістерські роботи, а також успішно працюють в різних державних установах і підприємствах міста, області та країни. Вона є науковим керівником аспірантів та здобувачів.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

2019

• Savina N. B. Developing a mathematical model of instrumental examination of patients / Савіна Н. Б. та ін. Information technology in medical diagnostics II. «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень» : матеріали Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції (м. Вінниця, 30-31 травня 2018 року). «Застосування лазерів у медицині та біології» : матеріали ХLVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 травня 2018 р.). London : Taylor & Francis Group, 2019. С. 324, С. 163–172.

• Савіна Н. Б. Концептуальна модель реалізації державної політики стимулювання інвестиційної діяльності банків. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Позняковська, С. Я. Зубілевич, О. Л. Міклуха та ін. Рівне : НУВГП, 2019. С. 59–72.

• Savina N.B., Fefelov A.O., Lytvynenko V.I., Taif M.A., Lurie A.I., Boskin O.O. Hybrid immune algorithms in the gene regulatory networks reconstruction. The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. Pp 193–210.

• Savina N., Lurie I., Podlevskyi A., Pashnina A., Lytvynenko V. Inductive technology of the target clusterization of enterprise's economic indicators of Ukraine. The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. Pp. 848–859.

• Savina N., Romanko O., Pavlov S., Lytvynenko V. Modern management of national competitiveness. Informatics Control Measurement in Economy and Environment Protection. 2019. № 2. Pp. 68–71.

• Савіна Н. Б., Баланюк М.В. Потенціал креативних індустрій у розвитку банківського сектору національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2019. Випуск 1(85). С. 31–43.

• Савіна Н.Б., Дорощук Н.І. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2019. Випуск 2(86). С. 82–90.

• Savina N.B., Lytvynenko V., Lurie I., Krejci J., Voronenko M., Mohamed Ali Taif. Two Step Density-Based Object-Inductive Clustering Algorithm. Mathematics. Information Technologies. Education. Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS-2019) : 8th International Conference. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019. Pp. 117–135.

• Savina N.B., Lytvynenko V., Krejci J., Voronenko M., Yakobchuk M., Kryvoruchko O. Bayesian Networks' Development Based on Noisy-MAX Nodes for Modeling Investment Processes in Transport : Mathematics. Information Technologies. Education. Modern Machine Learning Technologies and Data Science (MoMLeT&DS-2019) : 8th International Conference. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019. Pp. 1–10.

• Savina N., Lytvynenko V., Pyrtko M., Voronenko M., Baranenko R., Lopushynskyi I. Development, validation and testing of the Bayesian network to evaluate the national law enforcement agencies’ work. Proceedings of the 9nd International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT’ 2019). Pp. 252–256.

• Savina N., Lavrov E., Barchenok N., Lavrova O. Models of the dialogue 'human-computer' for ergonomic support of e-learning. Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. Pp.187–190.

• Savina N., Lavrov E., Pasko N., Lavrova O. Models for the Description of Man-Machine Interaction for the Tasks of Computer-Aided Assessment of the Reliability of Automated Systems. Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019. Pp.176–181.


2018

• Савіна Н. Б., Подлевський А. А. Механізми системної детінізації економіки України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 1 (81).C. 3-12.

• Савіна Н. Б., Яворська М. К. Шляхи забезпечення розвитку науки вищої школи як підсистеми національної інноваційної системи. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. № 22. С. 229–236.

• Савіна Н., Яворська М. Методичний підхід організаційно-правового забезпечення реформ в країні. Knowledge, Education, Law, Management (KELM). Lublin. 2018. № 3 (23). С. 148–156.

• Савина Н. Б., Шохиён Н. Н., Наботов Ю. Ш. Управление персоналом в конкурентной среде обучающейся организации : учебное пособие. Душанбе : Издательское предприятие «Ирфон» Министерства культуры Республики Таджикистан, 2018. 152 с.

• Савина Н. Б., Подлевский А.А. Современные тенденции инноваций в сфере образования. Актуальные проблемы инвестиций в человеческий капитал в условиях глобализации : сборник статей Республиканской научно-теоретической конференции (г. Дангара, 28 апреля 2018 года). Душанбе : «ЭР-гоаф», 2018. С. 74–78.

• An approach to determination of the criteria of harmony of biological objects / N. Savina, O. Vysotska, K. Nosov, M. Georgiyants, R. Dzierzak, A. Aizhanova. 2019. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering.

• Антонов А. В., Савіна Н. Б. Механізм державного управління у системі збереження природного капіталу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 1(81). С. 255–264.

• Савіна Н. Б., Срібна Є. В. Енергетична політика – сутність та закономірність формування в Україні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 2(82). С. 181–190.

• Савіна Н. Б., Яворська М. К. Зарубіжний досвід ефективної моделі функціонування наукової сфери. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Випуск 2(82). С. 202–211.

2017

• Савіна Н. Б. Пріоритети детінізації економіки України / Н. Б. Савіна, А. А. Подлевський // Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». Випуск 4 (80), Серія «Економічні науки»». – Рівне : НУВГП, 2017. – С. 193-200.

• Савина Н.Б. Экономические основы предпринимательства: учебное пособие/ Н.Б. Савина, А.Н. Костюкевич, Roza Werynska-Bieniasz // Politechnika Lubelska – Lublin, 2017. – 138 c.

• Савіна Н.Б. Дослідження процесу формування державної політики стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків / Н.Б. Савіна, О. Капраль // Nauka i Studia – Przemysl, 2017. – № 1(162)2017 - с.14-19.

• Savina N. Financial instruments of international scientific and technicalcooperation / N. Savina, S. Savchenko// Structural risks and systemic dynamics of socio-economic development of the national economy: the European vector: Collective monograph / [Edited by: O. Vlasiuk, O. Ilyash, M. Osinska, M. Sobchak-Michalovska, L. Smoliar, I. Kreidych]. – Vol.2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – P.254-264.

• Савіна Н. Б., Сазонець І. Л. Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні другої світової війни. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції (м. Рівне, 19-20 жовтня 2017 року). Рівне : «Волинські обереги», 2017. С. 184–185.

• Савіна Н. Б., Ковшун Н. Е. Нова парадигма системи сталого водокористування як складової національної економіки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2017. Випуск 3(79). С. 129–137.

• Савіна Н. Б., Пиртко М. С. Фінансові потреби територіальної громади та механізм їх задоволення. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 15-16 грудня 2017 року). Рівне : О. Зень, 2017. С. 209–210.

2016

• Савіна Н. Б., Подлевський А. А. Особливості оцінки ефективності державного регулювання виробничої кооперації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки.2016. Випуск 3(75).С. 153-165.

• Савина Н. Б. Детерминанты механизма государственного управления инвестициями в логистические системы / Н.Б. Савина, В.А. Фалович// Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy: monografia wydana w 45.rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Washkielewicza. - Kraków, 2016. - C. 283-292.

• Savina N. Problem assessment of energy security in the country / N. Savina, E.Sribna // International Journal of New Economics and Social Sciences.- № 2 (4) 2016.- C.31-39.

• Савина Н.Б. Програмно-целевое управление проектами в инновационном кластере /Л.Е. Совик, Н.Б.Савина // Региональный инновационный кластер: концепции, опыт создания и деятельности, проблемы и перспективы: колективная монография. – Р.Беларусь, Пинск, Полесский государственный университет.- 2016.

• Савіна Н.Б. Модель TDABC як інструмент оптимізації процесу постачання в будівельній галузі //Н.Б. Савіна, В.Є.Крикавський// Збірник тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016» – Київ, 2016. – С. 57-59.

• Савина Н.Б. Логистика продаж химпродукции через интернет-магазины/ /Н.Б.Савина, С.К.Матус, Степанченко // Материалы Международной научно-практической конференции «Химия производных глицерина: синтез, свойства и аспекты использования», Таджикистан, Дангара: 2016.- С.46-48.

• Савіна Н.Б. Індикативне оцінювання ефективності логістичного сектору економіки країни / Н. Б. Савіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування». – Рівне: 2016. – С. 81-82.

• Савіна Н.Б. Оцінка вітчизняних енергетичних реформувань з позиції енергетичної логістики./ Н.Б.Савіна, Є.В.Срібна, Н.Н. Шоєв// Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» – Львів: 2016. – С.253-255.

• Савіна Н.Б. Багатоцільовий екологічний комплекс як організаційно-господарська структура прибережних територій / Н.Б. Савіна, Н.Е. Ковшун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Містобудівне планування і управління прибережними територіями, 19-20 вересня, смт. Сергіївна Одеської обл. – Одеса: 2016. – с.101-102.

• Савіна Н. Б., Ковшун Н. Е. Переваги та недоліки інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної безпеки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2016. Випуск 4(76). С. 183–193.

2015

• Савіна Н. Б. Modeling of the marketing business-processes uunder the industrial enterprise’s competitiveness reflexive control / Н. Б. Савіна, М. В. Мальчик // Prawne i społeczne problemz samorzadu terztorialnego: monografia. – Warszawa, 2015. – С. 219-229. (Колективна монографія)

• Савіна Н.Б. Перспективи економічного розвитку Рівного на основі електрифікації міста на початку XX ст. / Н.Б. Савіна, Я.П. Цецик// Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збір. наук. праць. Випуск 1 (69). – Рівне: НУВГП, 2015. – С. 118-126.

• Savina N. The role of municipal government in the regulation of the pricing of the Volyn in the early XX century / N. Savina, Y. Tsetsyk // International Journal of New Economics and Social Sciences. Vol. 2(2) 2015. - P.23-28.

2014

• Савіна Н. Б. Клієнтоорієнтований підхід в політиці обслуговування клієнтів фінансово-кредитних установ / Н. Б. Савіна, О. Ю. Мардієва // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наук. Праць Випуск XX, № 4. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 83-91.

• Савіна Н. Б .Методичні основи оцінювання керівників водогосподарських організацій. / Н. Б. Савіна , А. М. Костюкевич // Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збір. наук. праць. Випуск 3 (67). – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 312-319.

• Савіна Н. Б. Оцінювання інвестиційної привабливості як передумова розвитку логістичного сектору економіки країни / Н. Б. Савіна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, 2014. – Вип. 5.– С.195-204.

• Савіна Н. Б. Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах VESTED. / Н. Б. Савіна, Л. Я. Якимишин, Л. Ю. Шевців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24. 3.– С. 309-315.

• Савіна Н. Б. Організаційно-інституційний механізм державного управління інвестиціями у економіку країни / Н. Б. Савіна // Тези II Міжнародної науково-практичної конференції “Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”, 24-25 квітня 2014 року. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 17-19.

• Савіна Н. Б. Інвестиції як передумова розвитку економічних систем/ Н. Б. Савіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка: реалії часу і перспективи”, 20-21 лютого 2014 року, т.1 – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2014. – С.137-139.

• Савіна Н. Б. Інвестиційне забезпечення розвитку економічних систем / Н. Б. Савіна // Електронний науковий журнал «ЕКОНОМІКА: реалії часу» – Одеса, 2014. – Вип. 2(12). – С. 101-110. – Режим доступу: уhttp://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html

• Савіна Н. Б. Квантифікація факторів збурень між учасниками інноваційного процесу в логістичній системі/ Н. Б. Савіна //Тези V Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками”, 22- 23 травня 2014 року. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014. – С.226-227

• Савіна Н. Б.Засади формування моделей управління інвестуванням у логістичну систему країни/ Н. Б. Савіна // Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Випуск 1 (65). – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 361-367.

• Савіна Н. Б. Інфраструктурне забезпечення функціонування логістичних систем/ Н. Б. Савіна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Випуск 1 (65). – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 449-457.

• Савіна Н. Б. Підвищення інвестиційної привабливості транспортної складової економічної системи країни / Н. Б. Савіна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наук. Праць Випуск XX, № 1. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 50-57

• Савіна Н. Б. Логістичні засади організації економічних систем/ Н. Б. Савіна //Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: збірник наукових праць з економічних та юридичних наук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Вип.12. – С.252-257.

• Савіна Н. Б. Основні засади створення математичних моделей функціонування логістичної системи з врахуванням інвестиційної складової / Н. Б. Савіна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Випуск 2 (66). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.373-380.

• Савіна Н. Б. Моделювання інвестиційних рішень в інфраструктурні складові логістики / Н. Б. Савіна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збірник наукових праць. Вип. 2 (66). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.358-364.

• Савіна Н. Б. Логістичні підходи щодо використання економічних ресурсів / Н. Б. Савіна //Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції”, 16-17 жовтня 2014 року. – Рівне: НУВГП, 2014.

• Савіна Н. Б. Проблеми підвищення енергоефективності економіки України / Н. Б. Савіна, Є. В.Срібна //Вісник НУВГП, серія «Економіка»: збір. наук. праць. Випуск 2 (66). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.342-347.

• Савіна Н. Б. Економіка логістики. / Крикавський Є. В., Похильченко О. А., Чорнописька Н. В., Костюк О. С., Нікшич С. М., Савіна Н. Б. – Навчальний посібник. – Львів, 2014. – 640 с.


2013

• Савіна Н. Б. Інвестування у логістичні системи: [монографія] / Н. Б. Савіна. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 328 с.

• Савіна Н. Б. Інвестування у логістичні системи – актуальний напрям підвищення економічної безпеки країни /Є. В.Крикавський, Н. Б.Савіна // Економічна безпека держави: колективна монографія – Київ, 2013. – С. 464-492.

• Савина Н. Б. Прогнозирование изменений стоимости объектов логістики / Н. Б. Савина, В. В. Рудометкин // Речной транспорт (XXI век). Международный журнал речников. – № 3 (62)’2013. – Москва. – С. 88–91.

• Савина Н. Б. Возможности модифицированного доходного подхода для прогнозирования стоимости объекта «Международный логистический центр» / Н. Б. Савина, Х. Крачунов // Устойчивое развитие : международный журнал. – № 9. – Варна, Болгария : Издательство Евро-Эксперт ЕООД, 2013. – С. 137–143.

• Савина Н. Б. Инвестиционное предложение для реализации международного логистического центра в условиях евроинтеграции / Н. Б. Савина, Х. Крачунов // Устойчивое развитие : международный журнал. – № 6. – Варна, Болгария : Издательство Евро-Эксперт ЕООД, 2013. – С. 85–90.

• Савіна Н. Б. Детермінанти інституційного розвитку інвестування логістичних систем в умовах соціально-орієнтованої економіки / Н. Б. Савіна // I Міжнар. наук.-практ. конф. “Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку” (секція 2. «Стратегія інституційного розвитку соціально орієнтованої економіки України» Донецький державний університет управління, 5–6грудня 2013 р.) : матеріали конф. – С. 209–210.

• Савіна Н.Б. Менеджмент : теорія і практика: навч. посіб. / Т. О. Кузнецова, Л. А. Янковська, Н. Б. Савіна, Ж. В. Семчук. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 293 с.

• Савіна Н. Б. Основи підприємництва та маркетингу/ Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич – Навчальний посібник. – Рівне, 2013. – 210 с.


2012

• Савіна Н. Б. Інформаційно-аналітичні центри у створенні і розвитку логістичних систем / Н. Б. Савіна // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. праць з економічних та юридичних наук. – № 9. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.– С. 134–140.

• Савіна Н. Б. Контролінг в системі маркетингу логістичних структур / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. – Том 3, 5.2012. – Хмельницький, 2012. – С. 54–58.

• Савіна Н. Б. Контролінг в системі менеджменту логістичних структур / Н. Б. Савіна // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів. Серія “Економіка”. – Том XIII, вип. 247. – Донецьк, 2012. – С. 49–54.

• Савіна Н. Б. Контролінг за збуреннями у системі розвитку логістичних систем/ Н. Б. Савіна // Вісник Донецького національного університету. Серія В. “Економіка і право”. ¬– Спецвип. Т. 2. – Донецьк : Видавництво Донецького національного університету, 2012. – С. 216–220.

• Савина Н. Б. .Инвестиционное предложение для реализации международного логистического центра в условиях евроинтеграции / Н. Б. Савина, Х. Крачунов // Устойчивое развитие : международный журнал. – № 6. – Варна, Болгария : Издательство Евро-Эксперт ЕООД, 2012. – С. 85–90.

• Савіна Н. Б. Особливості інвестиційних складових логістичних інфраструктур / Н. Б. Савіна // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": зб. наук. праць. – Львів, 2012 – С. 254–260.

• Савіна Н. Б. Інвестиційний контролінг в системі інформаційного менеджменту логістичних структур / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. “Інформаційне суспільство : стан і перспективи розвитку в світлі регіональних особливостей” (Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, 11–14 жовтня 2012 р.) : матеріали конф. – С. 94–97.

• Савіна Н. Б. Інформаційно-аналітичні центри як складова логістичних інфраструктур / Н. Б. Савіна // V Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (Національний університет водного господарства та природокористування, 18–19 жовтня 2012 р.) : матеріали конф. – С. 190–192.

• Савіна Н. Б. Світовий досвід вимірювання ефективності результатів логістичної діяльності / Н. Б. Савіна // IX Міжнар. наук.-практ. конф. “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 8–10 листопада 2012 р.) : матеріали конф. – С. 369–371.

• Савіна Н. Б. SWOT-аналіз в управлінні портфелем бізнесу логістичної нерухомості / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. праць з економічних та юридичних наук. – № 9. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.– С. 87–92. 2011

• Савіна Н. Б. Оцінка об’єктів інвестиційної логістичної структури у забезпеченні їх капіталізації / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Вісник Донецького університету економіки та права : зб. наук. праць. – № 1’2011. – Донецьк, 2011.– С. 42–47.

• Савіна Н. Б. Концептуальні засади інвестиційної логістики / Н. Б. Савіна // Економічний вісник НТУУ “КПІ”: зб. наук. праць. – Вип. 8. – Київ: КПІ, 2011. С. 300 – 305.

• Савіна Н. Б. Детермінанти збурень у забезпеченні інвестиційного розвитку країни / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення (Недінські читання): праці ІІІ Науково-практичного семінару з міжнародною участю. – Київ, 2011. – С. 278–85.

• Савіна Н. Б. Векторний аналіз трансформацій логістичних систем / Н. Б. Савіна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. Серія “Економіка” – Вип. 4(56). – Рівне: НУВГП, 2011. – С. 213–19.

• Савіна Н. Б. Особливості формування управлінських рішень в інвестуванні / Н. Б. Савіна, Є. В. Крикавський // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. – Вип. 8 (30).– Луцьк, 2011. – С. 298–309.

• Савіна Н. Б. Основи теорії векторного управління трансформацій логістичних систем / Н. Б. Савіна // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – № 21 (118). – Харків: ХНЕУ, 2011.– С. 81–84.

• Савіна Н. Б. Економічні основи розвитку логістичних структур / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” (Національний університет “Львівська політехніка”, 19–21 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 360–361.

• Савіна Н. Б. Проблеми оцінювання трансформацій логістичних систем / Н. Б. Савіна // ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика” (Волинський національний університет ім. Л. Українки, м. Луцьк, 24–25 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 156–157.

• Савіна Н. Б. Підходи до оцінювання об’єктів інвестиційної логістичної структури / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. “Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика” (Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, 27 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 115–116.

• Савіна Н. Б. Векторний аналіз в теорії управління логістичними системами / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф.“Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика” (Харківський національний економічний університет, 12–13 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 77–80.

• Савіна Н. Б. Правові та економічні аспекти оцінювання об’єктів логістики / Н. Б. Савіна // IV Міжнар. наук.-практ. конф. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку” (Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія. 21–22 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 598–600.

• Савіна Н. Б. Трансформаційні процеси торговельної діяльності на прикладі Рівненської області та міста Рівне / Н. Б. Савіна // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону” (Сумський державний університет, 18–20 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 169–171.

• Савіна Н. Б. Дослідження впливу кризових процесів на торговельну діяльність / Н. Б. Савіна // Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу” (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 12–13 травня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 377–379.

• Савіна Н. Б. Векторний аналіз економічного розвитку логістичних систем / Н. Б. Савіна // Всеукр. наук.-практ. конф. Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку” (Севастопольський національний технічний університет, 6–9 вересня 2011 р.) : матеріали конф. – С. 128–130.

• Савіна Н. Б. Механізм формування ефективного соціального пакета /Н. Б. Савіна, Н. М. Самолюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. наук. праць. Серія “Економіка”. – Ч. ІІ, вип. № 4 (49). – Полтава, 2011. – С. 216–220.

• Савіна Н. Б. Підприємницьке право : навч. посіб. / Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич – Рівне : НУВГП, 2011. – 149 с.

• Савіна Н. Б. Підприємництво і бізнес-планування : навч. посіб. / Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич. – Рівне : НУВГП, 2011. – 192 с.

E-mail

n.b.savina@nuwm.edu.ua