Савчин Галина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Савчин Галина Ярославівна
Savchyn g.jpg
асистент, к.юр.н.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка юридичний факультет
Дата закінчення 2003 р.
Поточне місце роботи кафедра кримінального права і процесу, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Савчин Галина Ярославівна — кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та процесу Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні інформація

 • У 2003 році закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Журналістика».
 • Протягом 2003–2007 років працювала кореспондентом газети «Юрист».
 • У 2007 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ спеціальність «Правознавство».
 • З 2007 року по 2017 рік працювала старшим науковим співробітником відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З 2017 року до тепер – заступник начальника відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Радянська система виконання кримінальних покарань у західних областях України (1944-1953 рр.): історико-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Професійна діяльність

Основні курси:

 • «Кримінальне право»;
 • «Кримінально-виконавче право».

Наукова діяльність

Наукові інтереси

 • Кримінально-виконавча система України.

Вибрані публікації

 1. Савчин Г.Я. Система виконання кримінальних покарань у західних областях України в період 1944-1953 рр.: монографія / Г.Я. Савчин. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 200 с.
 2. Савчин Г.Я. Правовий статус засуджених у кримінально-виконавчому законодавстві / Г. Я. Савчин // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукр. наук. конф., 27 березня 2018 р. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – С. 494–497.
 3. Савчин Г.Я. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань / Г. Я. Савчин // Наукове забезпечення захисту прав та свобод громадян України в умовах інтеграції в Європейський простір: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 25 жовтня 2018 р. – Львів: Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2018. – С. 624-627.
 4. Савчин Г. Я. Співпраця органів виконання покарань з органами державної безпеки у боротьбі з бандитизмом (на матеріалах Західної України 1944–1953 рр.) Г. Я. Савчин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юрид. – 2014. – Вип. 1. – С. 63–72.
 5. Савчин Г. Я. Порядок оформлення, розміщення та правила внутрішнього розпорядку для ув’язнених, арештованих тюрем УРСР (1944–1953 рр.) / Г. Я. Савчин // Митна справа. – 2013. – № 5 (89). – С. 297–302.
 6. Савчин Г. Я. Режим содержания арестованных и осужденных в тюрьмах Западной Украины (1944–1953 гг.) / Г. Я. Савчин // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: журнал научных публикаций. – 2013. – № 10 (57). – С. 122–126.
 7. Савчин Г. Я. Організаційно-правові основи кадрової політики радянської системи виконання покарань у західних областях УРСР (1940–1950 рр.) / Г. Я. Савчин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юрид. – 2013. – Вип. 1. – С. 98–106.
 8. Савчин Г. Я. Условия содержания осужденных, арестованных в тюрьмах Западной Украины (1944–1953 гг.) / Г. Я. Савчин // Государственный советник: электронный международный научно-практический журнал. – 2013. – Вып. 3. – С. 30–33.
 9. Савчин Г. Я. Права засуджених в контексті основних прав й обов’язків громадян за конституцією УРСР 1937 року / Г. Я. Савчин // Конституціоналізм в Україні (ідеї, концепції, доктрини): історія і сучасність: матеріали Другої Всеукр. наук. Інтернет-конф., 25 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 49–52.
 10. Савчин Г. Я. Складові елементи тюремного режиму в тюрмах УРСР (1944–1953 рр.) / Г. Я. Савчин // Сучасна наука – пенітенціарній практиці: матеріали Міжн. наук. конф., 24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 126–128.
 11. Савчин Г. Я. Становлення й основні етапи розвитку радянської системи виконання кримінальних покарань на території України (перша половина ХХ ст.) / Г. Я. Савчин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юрид. – 2012. – Вип. 4. – С. 71–80.
 12. Савчин Г. Я. Кадрове забезпечення органів виконання покарань у повоєнний період / Г. Я. Савчин // Забезпечення органами внутрішніх справ європейських стандартів прав людини у своїй діяльності: тези наук.-практ. семінару, 7 грудня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 211–215.
 13. Савчин Г. Я. Філософія розбудови системи виконання покарань у радянський період / Г. Я. Савчин // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наук. конф. ад’юнктів, аспірантів та здобувачів, 30 вересня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 191–194.

Контактна інформація

Вул. Кн. Романа 1/3, м. Львів, 79000; 19 -й корпус

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua