Савчинський Руслан Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Савчинський Руслан Орестович
Савч.jpg
к.соц.н., доцент
Дата народження 10 квітня 1980 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Соціологічний аналіз економічної стратифікації на регіональному рівні
Науковий ступінь кандидат соціологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра соціології та соціальної роботи Інститут гуманітарних та соціальних наук

Савчинський Руслан Орестович — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився: 10 квітня 1980 року

Тема дисертації: Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону [Текст] : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Савчинський Руслан Орестович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 257 арк. — арк. 192-206

Науковий керівник: кандидат соціологічних наук, доцент Коваліско Наталія Володимирівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри соціології

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна структура та стратифікація
 • Аналіз категоріальних даних
 • Методологія і методика досліджень в соціальній роботі (Методика кількісного аналізу)
 • Комп’ютерний аналіз соціологічних даних

Наукові інтереси

 • Соціологічний аналіз економічної стратифікації на регіональному рівні

Вибрані публікації

 1. Соціологія : підручник для вузів / Юрій Франкович Пачковський, Наталія Володимирівна Коваліско, Ірина Василівна Городняк, Іван Олексійович Кулініч, Галина Іванівна Щерба, Руслан Орестович Савчинський . — Львів : Видавництво Львівського університету ім. І.Франка, 2011 . — 416 с. : граф., діагр. — Бібліогр.: с.405-412 . — На укр. яз. — ISBN 978-966-613-897-5
 2. Коваліско Н.В., Савчинський Р.О. Суб’єктивні аспекти соціальної стратифікації на регіональному рівні // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства.: Зб. наук. пр. — Х.: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2003 — С.217-222.
 3. Коваліско Н.В., Савчинський Р.О. Багатовимірна модель стратифікації в умовах трансформації суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. — Х.: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2004. — С.182-187.
 4. Савчинський Р.О. Соціально-технологічні можливості «національної» методики дослідження стратифікаційної структури суспільства // Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики: Междунар. Межвузов. зб. науч. работ. — Запорожье: Изд-во ГУ «ЗИГМУ», 2005. — Вып. 28. — С.254-264.
 5. Савчинський Р.О. Методологія багатовимірного стратифікаційного аналізу суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. — Х.: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2005. — С.98-101.
 6. Савчинський Р.О. Консистентність статусних позицій індивідів у стратифікаційному просторі (регіональний аспект) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр.: У 2-х т. — Т.2. — Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2006. — С.89-95.
 7. Савчинський Р.О. Багатовимірний соціальний простір нерівності як базова категорія стратифікаційного аналізу суспільства // Право і безпека. — 2006. — Т.5. — № 2. — С.198-200.
 8. Савчинський Р.О. Соціологічний аналіз економічної стратифікації на регіональному рівні // Наука і молодь. Гуманітарна серія: Зб. наук. пр. — К.: НАУ, 2003. — С.425-430.
 9. Савчинський Р.О. Сегментація ринку за групами споживачів як приклад соціальної стратифікації на мезорівні // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. наук. студент.-аспірант. конф., Львів, 7 — 8 травня 2003 р. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — С.264 — 265.
 10. Савчинський Р.О. Основні чинники розшарування українського суспільства на рівні суспільної свідомості // Соціологія: минуле, сьогодення, майбутнє: Матеріали Всеукр. наук. студент.-аспірант. конф. — Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — С.121-123.
 11. Савчинський Р.О. Пріоритетні напрямки дослідження стратифікаційної структури регіону // Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації: Матеріали Міжнар. наук. студент.-аспірант. конф., Львів, 23 — 24 квітня 2004 р. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — С.279-280.
 12. Савчинський Р.О. Молодь і актуальні проблеми стратифікаційного позиціонування // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. — Дрогобич: Коло, 2004. — С.160-167.
 13. Савчинський Р.О. Теоретико-методологічні проблеми формування середнього класу в Україні // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи: Матеріали Міжнар. наук. студент.-аспірант. конф., Львів, 13-14 травня 2005 р. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. — С.318-319.
 14. Савчинський Р.О. Позиціонування молоді в багатовимірному стратифікаційному просторі // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. — Дрогобич — Львів: Вимір, 2005. — С.70-78.

Контакти

вул. Квітнева 6, 79013, Львів; 29-й корпус , к. 212

тел..: +38 (032) 258-27-10 ; +38 (032) 258-21-09

E-mail: Larysa_kl@ukr.net