Савка Віктор Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Савка Віктор Євгенович
к. соц. наук, доцент
Дата народження 25 серпня 1959 року
Галузь наукових інтересів соціальні інституції у нестабільному соціумі, практики регулювання соціальних проблем, історична память
Науковий ступінь кандидат соціологічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Савка Віктор Євгенович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1981 році закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка (диплом з відзнакою). У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 1981 року. Член Соціологічної асоціації України (САУ).

Наукова діяльність

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію «Соціальний потенціал сучасної сільської сім’ї: проблеми формування та реалізації», за спеціальністю 22.00.03: соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини в Інституті соціології НАНУ (Київ). Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Гринів Олег Іванович.

Сфера наукових інтересів:

соціальні інституції у нестабільному соціумі, практики регулювання соціальних проблем, історична память.

Нагороди

2019 р. Нагорода ім. І.Виговського консорціуму 26 польських університетів.

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 150 праць, з них 15 монографій, більше 10 підручників та навчальних посібників (у співавторстві).

 1. Сім’я та соціум: проблеми взаємодії. –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. /у співавторстві p Н. Уманець /;
 2. Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся / за ред. М.В.Чернявського, І.П.Соловія, Я.В.Геника: – Львів, Зелений Хрест,2011. /у співавторстві /.
 3. Social institutions in unstable society: problems of stability and dynamics //Society under construction – opportunities and risks.- Bielsko- Biala: University of Bielsko- Biala, 2015. - Р.143-159;
 4. Memory Revitalization of the Ukrainian Post-War Immigrants from Poland: Current Status and Prospects //Siec pamieci. Cyfrowe postaci pamieci spolecznej. Pod. red A.Fin i L. Kapralskiej.- Zaklad wydawniczy Nomos.- Krakow.-2015.- S. 163-175.(у співавт. з С.Ставковою).
 5. Media as actors of propaganda influence. Portrayal of the Russian-Ukrainian armed conflict in Ukrainian religious media// Media і spoleczenstwo.- №5. - 2015.- Р. 65-74. (у співавт. з У.Яцишин);
 6. Гуманітарна освіта у вищій школі сучасної України: проблема інституційної трансформації // Science and education. A new dimension III(10)- Issue 64- 2015.-P.40-44 (у співавт. з Л. Климанською);
 7. Hebrew Identity in the Format of Modern Ukrainian City // Identities of Central-Eastern European Nations [Multi-author book] Edited by V. Yevtukh, A.Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk K.:<<SPA<<Interservice>> Ltd., 2016. – 310 p. - S.165-176 (у співавт. з Л. Климанською);
 8. До 20-річчя канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999–2003): колективна монографія / Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, С. Г. Ставкова, Флагерті Морін, МакКензі Бред, Ничкало Нелля, В. Є. Савка, Т. В. Шаповалова, М. В. Школяр, В. В. Проскура, О. Є. Макух, М. Я. Козак, В. М. Піча, О. І. Герус, І. П. Дека, Т. М. Климус, Т. Г. Тюріна, Г. З. Герасим, Н. А. Уманець, М. П. Малачівська-Данчак, В. І. Вус, Омельченко Людмила. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 288 c.
 9. Електронна демократія в Україні: інституційний аналіз // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". – 2018. – Т. 41. – С. 35–41. (у співавт. з Мишок Р. Р.)
 10. Споживання алкогольних напоїв як соціальна проблема: створення стратегії протидії алкоголізму у Львівській області : колективна монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2020.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Основи соціології. Матеріали до лекційного курсу. За ред. Л.Климанської та В.Савки. Львів,1997;
 2. Соціологія. Персоналії,терміни, категорії.За ред.Пічі В.М.,Київ-Львів,2002; Особливості перехідних суспільств. За ред. М.Гетьманчука - Львів, 2002, (у співавт.);
 3. Соціологія. Словник За ред.Пічі В.М.,Львів, 2014;
 4. Соціальна політика. Л.Климанська, Я. Турчин, В.Савка. Львів, 2014;
 5. Соціологія. Підручник для вузів.За ред. Пічі В.М.,Київ-Львів, 2017 та інші
 6. Спеціальні та галузеві соціології: навчальний посібник / Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, М. В. Школяр, С. К. Андрейчук, І. І. Бойко, О. І. Герус, Т. М. Климус, О. Є. Макух, Р. Р. Мишок, В. М. Піча, В. В. Проскура, В. Є. Савка, Н. А. Уманець, Ж. М. Шевченко, У. В. Яцишин. – Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 422 c.

6.