Ріжко Лариса Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ріжко Лариса Іванівна
Rizhko 01.png
старший викадач
Дата народження 13 червня 1969 року
Alma mater Львівський політехнічний інститут.
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність «Економіка та організація будівництва»
Галузь наукових інтересів антикризове управління підприємством, науково-технічний розвиток підприємства, управління витратами підприємства
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Ріжко Лариса Іванівна — старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 13 червня 1969 року

Освіта: вища за спеціальністю «Економіка і організація будівництва», диплом з відзнакою

Досвід роботи: з 1991 року по даний час працюю на кафедрі

Викладацька діяльність

Викладає курси:

  • «Економіка підприємства»,
  • «Управління витратами»,
  • «Фінансовий аналіз»,
  • «Економіка будівництва»

Наукова діяльність

Наукові інтереси: антикризове управління підприємством, науково-технічний розвиток підприємства, управління витратами підприємства

Вибрані публікації

  1. Індексація основних засобів та нематеріальних активів у податковому та бухгалтерському обліку / Я. С. Карп’як, Л. І. Ріжко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 жовт. 2009 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -С. 47-49. — Бібліогр.: 2 назви.
  2. Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства / Я. С. Карп’як, Л. І. Ріжко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 70-75. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). — Бібліогр.: 10 назв.
  3. Економіка підприемства : Завдання та метод. рек. для викон. контрол. робіт для студ. усіх форм навчання баз. напряму 6.0501 «Економіка і підприемництво» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.І. Довбенко, Л.І. Ріжко, Н.Є. Селюченко, І.В. Павлішевський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 48 с. — Бібліогр.: с. 45 (4 назви).
  4. Графоаналітичні методи дослідження економічного розвитку / Л.Ріжко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 405: Менедж.та підприємництво в Україні: Етапи становлення і пробл. розв. — С.313-317. — Бібліогр.: 2 назви.
  5. Застосування логістичних і маркетингових підходів для обгрунтування інвестиційних проектів / Б.Скворцов, Л.Ріжко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9-11 листоп. 2000 р.). — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — С.278-280. — Бібліогр.: 1 назва. — Парал. назва англ.
  6. Науково-технічний прогрес і економічне зростання: дослідження спадної фази розвитку і кризових явищ / Л.Ріжко // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». — 2000. — № 384: Менедж.та підприємництво в Україні: Етапи становлення і пробл. розв. — С.325-330. — Бібліогр.: 4 наз

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: kaf_epi_lp@mail.ru